Generelle vilkår

Les mer om våre vilkår og opphavsrett her.

Generelle vilkår

Arkitektur gis rett til å lagre og utgi alt stoff i bladet i elektronisk form. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og redigere innsendte bidrag som blir publisert.

Opphavsrett

Arkitektur har opphavsrett eller bruksrett til alt publisert materiale på www.arkitektur.no. Besøkende kan laste ned enkeltkopier eller utskrifter av materialet til egen privat bruk. Øvrig bruk er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Arkitektur.

 

For signerte artikler står forfatteren selv ansvarlig.