– Dette er ikke stedet for modernistisk arkitektur

Når Kastler Skjeseth og Studio Lon skal fortette i Tvedestrand, er de ikke redd for å nærme seg tradisjonell arkitektur.

– Bysentrum i Tvedestrand er preget av en verneplan som gir klare føringer for hvordan ny arkitektur skal passe opp mot den eksisterende trehusbebyggelsen fra 1800-tallet, forteller Erlend Skjeseth.

Foto: Kastler Skjeseth & Studio Lon
>

– Det er en morsom og vanskelig nøtt å prøve å forme ny arkitektur her, uten at man bare skalerer opp McMansion-aktige sørlandshus. Det blir fort perverst, ler Erlend Skjeseth.

Kontoret hans Kastler Skjeseth har i samarbeid med Studio Lon fått i oppgave å tegne sitt største prosjekt hittil: Et nytt 2750 kvadratmeters stort leilighetsbygg i Hovedgata i Tvedestrand.

>

Streng verneplan

På tomta ligger det i dag et forfallent trehus og parkeringsplasser. Tomta ble kjøpt av en lokal utbygger, med plan om å bygge boliger. I Arendal bygges nå Morrow batterifabrikk, som etter planen skal sørge for 4-5000 nye arbeidsplasser i regionen. Da må også Tvedestrand sentrum fortettes.

– Bysentrum i Tvedestrand er preget av en verneplan som gir klare føringer for hvordan ny arkitektur skal passe opp mot den eksisterende trehusbebyggelsen fra 1800-tallet, forteller Erlend Skjeseth.

Prosjektet inneholder to volumer, der det største inneholder 15 leiligheter på mellom 57 og 127 kvadratmeter, og parkering i kjelleren. Det mindre bygget på enden – som fungerer som en megler mot de tradisjonelle sørlandshusene langs Hovedgata – skal etter planen inneholde næringslokaler i første etasje, og leilighet i overetasjen.

Prosjektet inneholder to volumer, der det største inneholder 15 leiligheter på mellom 57 og 127 kvadratmeter, og parkering i kjelleren.

Foto: Kastler Skjeseth & Studio Lon

Plan av leilighetsbygget.

Foto: Kastler Skjeseth & Studio Lon

– Menneskelig skala

Forslaget til Kastler Skjeseth og Studio Lon har likevel et arkitektonisk uttrykk som mange nok kan like – også den arkitekturopprørte – med saltak, takutstikk og trepanel.

– Dette er ikke stedet for modernistisk arkitektur. Men vi vil ikke falle helt i Arkitekturopprørets åpne armer og tegne greske søyler. Den motsetningen mellom nytt og gammelt er ofte veldig reduktiv, sier Skjeseth, og legger til:

– Det viktigste med dette prosjektet er å tilføre byen kvalitet i form av velfungerende byrom med menneskelig skala, aktive gateplan samt volum og uttrykk tilpasset omgivelsene.

Det mindre bygget på enden skal etter planen fungere som en megler mot de tradisjonelle sørlandshusene langs Hovedgata

Foto: Kastler Skjeseth & Studio Lon

Prosjektet er et bidrag til fortetting i et område som vil få stor vekst i arbeidsplasser de kommende årene.

Foto: Kastler Skjeseth & Studio Lon

Skisse av leilighetsbygget.

Foto: Kastler Skjeseth & Studio Lon

Flere prosjekter i Tvedestrand

Etter at Kastler Skjeseth for noen år siden renoverte det gamle «Doktorhuset» på Lyngør, har det Oslo-baserte kontoret jobbet med flere prosjekter i Tvedestrand-området, og de har etter hvert fått en god tone med kommunen.

– De har vært veldig positive til at det kommer inn noen utenfra og prosjekter i byen, forteller Skjeseth.

Et annet av Kastler Skjeseths prosjekter i Tvedestrand er et gammelt eldrehjem (til venstre) fra 1920-tallet som bygges om for et eiendomsselskap. Bygget får også en treningspaviljong og gymsal (i midten).

Foto: Kastler Skjeseth

Husets flate tak sørger for at nybygget underordner seg hovedhusets takprofil og silhuett. Treningspaviljongen er tenkt bygget som en limtrekonstruksjon og består av et allrom med store glassflater og skyvedører mot syd og taklys via et lanterne. Fasade mot sør består av store glassflater og et romslig takutstikk som står på store søyler. Dette overdekkede arealet gir solavskjerming for allrommet innenfor og danner en søylegang ut mot soldekke og basseng. Mot byggets nordside danner store glassflater lysåpninger mot bergveggen og vegetasjonen i bakkant.

Illustrasjon: Kastler Skjeseth

Gymsal med gjenbrukstegl

For tiden holder de på med en større ombygging og tilbygg til et 1920-talls tidligere eldrehjem, som skal få blant annet treningsanlegg og svømmehall, tatt over av et eiendomsselskap.

Også dette prosjektet har tradisjonelle arkitektoniske referanser.

– Prosjektet ligger ved siden av et gamlehjem fra 1920-tallet og forsøker å gi gjenklang med en spesiell nordisk klassisisme fra det tidlige 1920-tallet da tømmerbygninger ofte etterligner tektonikken til bygg i stein, sier Skjeseth.

Treningspaviljongen inkluderer badehus og utendørsbasseng med idrettsanlegg, badstue, garderober og kjøkken organisert rundt en hovedsal. I underetasjen bygges en gymsal i rød betong delvis nedsenket i terrenget, som skal ikles gjenbrukstegl.

>
>
>