Henter Henning Larsen til forprosjekt i Bergen

Statsbygg inngår avtale med Henning Larsen som arkitekt til forprosjektet Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Statsbygg inngår avtale med Henning Larsen som arkitekt til forprosjektet Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Illustrasjon Dokken Bergen

Dyphavskai med kort vei til laboratoriene har vært sentralt for plasseringen av nybygget på Dokken. Asplan Viak AS er konsulent i forbindelse med tomteavklarings- og reguleringsprosessen.

Illustrasjon: Asplan Viak
>

Forprosjektet for Samlokalisering Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har pågått i rundt tre år og er planlagt ferdigstilt i 2025. Nå har Statsbygg inngått avtale med Henning Larsen Architects som arkitekt til forprosjektet i vestlandshovedstaden.

Forprosjektet omfatter prosjektering av et laboratorie- og kontorbygg på cirka 40 000 kvm, der laboratoriene med spesialarealer utgjør cirka 60 prosent av bygget.

Samlokaliseringen regnes som den første byggesteinen i utviklingen av den nye bydelen Dokken på vestsiden av Bergen sentrum.

– Dette er et av de viktigste prosjektene i Norge, som vi ser fram til å utvikle videre, uttaler seniorarkitekt og prosjektdirektør i Henning Larsen, Lars Jarle Nore, i en pressemelding fra Statsbygg.

>

Utvikle god stedstilpasning

«Oppdraget går i hovedsak ut på å utvikle et bygningskonsept og byggets arkitektoniske uttrykk med god stedstilpasning, og å utvikle og detaljere kontorarbeidsplassarealer med fellesarealer», heter det videre i meldingen.

Oppdraget skal utføres i samarbeid med de øvrige rådgiverne i prosjektet og de som skal bruke bygget på Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått erfarne Henning Larsen Architects om bord i denne viktige fasen av forprosjektet, sier prosjekteier Merete Hoff i Statsbygg.

Laboratoriebygget vil omfatte våtlaboratorier hvor det skal drives forskning på levende fisk og andre sjødyr, herunder også smittet fisk. Forskningen som skal foregå her, har stor betydning for havbruksnæringen i Norge og er viktig for å bidra til en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene, skriver Statsbygg.

Statsbygg har opsjon på å kunne ta med Henning Larsen videre i prosjektets gjennomføringsfase.

Oversiktsbilde Dokken Bergen

Nybygget skal etter planen ligge på tomt A i delområdet Dokkeskjæret–Jekteviken, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Illustrasjon: Asplan Viak
>
>
>