Kunstnernes Hus trenger hjelp

Om noen år fyller det modernistiske monumentet Kunstnernes Hus hundre år. Med stort vedlikeholdsetterslep er den populære bygningen i svært dårlig forfatning. Nå starter en kronerulling for kroneksempelet.

Om noen år fyller det modernistiske monumentet Kunstnernes Hus hundre år. Med stort vedlikeholdsetterslep er den populære bygningen i svært dårlig forfatning. Nå starter en kronerulling for kroneksempelet.

Kunstnernes Hus

Kunstnernes Hus trenger hjelp til å dekke et enormt vedlikeholdsetterslep. Her med direktør Sarah Lookofsky og Anders Bjørnsen fra Sparebanksstiftelsen DNB.

Foto: Julie Hrnčířová/Studio Abrakadabra
>

Felix het forslaget som Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas tegnet til konkurransen om Kunstnernes Hus i 1928. To år senere sto huset ferdig, som betyr at man har med en nittifireåring å gjøre, skulle man vandre opp på terrassen under baldakinen mellom de krumryggede løveskulpturene langs Wergelandsveien.

Som nittifireåringer flest trenger helsehjelp, trenger Kunstnernes Hus sårt å rehabiliteres. Om vinteren kan det bli ned til 5 grader i overlyssalene. Vann renner inn i atelierene og den inviterende terrassen som knytter huset til plassen er ved å synke sammen.

>

Ble kastet inn i manesjen

Håpet er å få sving i sakene før den store hundreårsdagen. Da Sarah Lookofsky ble konstituert som ny direktør for Kunstnernes Hus i fjor, ble hun kastet rett inn i det.

– Jeg var bevisst på at dette var en stor del av oppgaven. Huset og arkitekturen er en stor del av min motivasjon for å ville jobbe på Kunstnernes Hus, foreller direktøren.

Glad i bygningen

Huset er helt unikt, med enestående dimensjoner for å vise kunst, produsere kunst og samles i restaurant og kino, mener Lookofsky, og forteller videre at hun blir glad hver gang hun går inn i bygningen.

– Det er så vakkert! Og den delen av jobben som handler om å sanke inn midler til rehabiliteringen blir jo mye enklere når man elsker huset så høyt, sier hun.

Hun understreker likevel den samfunnsmessige slagsiden:

– Vi kan ikke fortsette å rive og bygge nytt uavbrutt. Vi må se verdien i de velfungerende rommene vi har og finne relevante måter å bruke dem på – både for å møte det kjente og det ukjente.

Kunstnernes Hus

Det regner og blåser inn i det snart hundre år gamle huset. Her med direktør Sarah Lookofsky og Anders Bjørnsen fra Sparebanksstiftelsen DNB.

Foto: Julie Hrncirova/Studio Abrakadabra

Fått 40 millioner som startskudd

Svein Lund, partner i Lund Hagem og styremedlem på Kunstnernes Hus, har rådgitt internt og Fokus Rådgivning fikk til oppdrag å kartlegge og beregne prosjektets omfang.

Ledelsen og administrasjonen har siden involvert mange i prosjektet, blant annet kunstnere, politikere og andre offentlige og private støttespillere. Rehabiliteringsplanene kan tre frem som fyrtårn for hvordan modernistisk kulturarv blir ivaretatt, håper direktøren.

– Det handler om å gjøre to ting på en gang: oppdatere seg for å møte nåtiden samtidig som man tar hensyn til arven som man har med seg.

Huset står på byantikvarens gule liste, og rehabiliteringen skal foregå i dialog med vernemyndighet. Original utforming og materialpallett skal ivaretas på en sensitiv måte og prislappen er satt til 114 millioner kroner.

40 av millionene har de allerede fått av Sparebanksstiftelsen DNB, men de er ikke i nærheten av å kunne dekke det resterende beløpet med offentlig driftsstøtte.

– Huset og kulturarven står på spill, konstaterer Lookofsky.

Kunstnernes Hus

Regnet drypper inn i atelieet på Kunstnernes Hus.

Foto: Sarah Lookofsky

Det regner inn

– Heldigvis har vi mange på laget, kunstnere og arkitektur-elskere. Selv om de kanskje ikke kan bidra stort økonomisk, kan de bidra med lidenskap og spredning av budskapet, legger hun til.

– Men er folk ellers tilstrekkelig klar over kulturminneverdien til Kunstnernes Hus?

– De som vet, vet det virkelig! Men det er klart at det kanskje ikke gjenspeiler oppfatningen til folk flest. Det er fantastisk modernisme i Norge, men jeg opplever at det ikke er så kjent som det burde være, verken nasjonalt eller internasjonalt, sier direktøren.

– Hvorfor får man ikke til å sikre nødvendig rehabilitering over politiske budsjetter?

– Det er satt begrensninger for hvor stor andel av byggeprosjekter det offentlige kan finansiere, men restbeløpet kan ikke løses med kronerulling alene. Det er ikke heller tradisjon i Norge for at privatpersoner donerer store beløp. Så jeg skulle gjerne ha snakket med politikerne om dette! Det er intet mindre enn nasjonens historie og kultur det er snakk om, sier Lookofsky.

Rehabiliteringen skal utbedre husets tilgjengelighet, blant annet for besøkende i rullestol. Ellers beskriver direktøren planene som nokså nøkterne:

– Hovedfokus er å utbedre tak, vinduer og isolasjon. Vi må utbedre luftlekkasjer som skjer på grunn av byggets porøsitet og som medfører store varmetap. Energibehovet til oppvarmingen av huset øker jo sterkt. Også regner det inn, det er ned til fem grader om vinteren. Det går ikke!

Nå håper den kunstnerdrevne stiftelsen at det heller regner inn penger før bursdagsfeiringen i 2030. Mer info her.

>
>
>