Nasjonale turistveger-anlegg stengt, etter at tysk turist ble fanget på do

Etter at en rasteplassen endelig fikk ferdigstillelse, ble den spektakulære stormhytten med utsikt mot havnen stengt for publikum i løpet av få dager, som en konsekvens av at tyske bobilturister ikke kom seg ut av toalettet. 

Etter at en rasteplassen endelig fikk ferdigstillelse, ble den spektakulære stormhytten med utsikt mot havnen stengt for publikum i løpet av få dager, som en konsekvens av at tyske bobilturister ikke kom seg ut av toalettet. 

Rasteplassen ved Madland havn, mellom Stavanger og Egersund, som er en del av Statens vegvesen sitt prosjekt med Nasjonale turistveger. Prosjektet er tegnet av Haugen/Zohar Architects.

Foto: Frid-Jorunn Stabell, Ari Bible / Haugen/Zohar Architects.
>

Rasteplassen ved Madland havn, mellom Stavanger og Egersund, som er en del av Statens vegvesen sitt prosjekt med Nasjonale turistveger, fikk ferdigattest den 4. august i år, etter en lengre tid med uenigheter mellom kommunen, arkitektene og vegvesenet, skriver Jærbladet, som først omtalte saken.

Det skulle imidlertid bare gå noen uker før kommunen trakk attesten tilbake.

Grunnen? Tysk turist ble funnet innelåst på do, under et uanmeldt tilsyn fra Hå kommune, skriver Jærbladet.

Parkeringsplassen og toalettbygget fikk en ny midlertidig brukstillatelse, men stormhytten står fortsatt stengt. 

>

Innelåst tysker og manglende universell utforming

Under det uanmeldte tilsynet den 11. august, møtte kommunens representant en gruppe tyske bobilturister utenfor toalettet på rasteplassen. De rapporterte at en person hadde vært låst inne på HC-toalettet i nesten et kvarter før de klarte å komme ut.

Ifølge tilsynsrapporten fungerte ikke dørpumpen på toalettet. Dørpumpen i stormhytten var også ødelagt. Kommunen oppdaget også manglende håndløpere langs sidene av amfiet, noe som var i strid med byggtekniske forskrifter.

I en tilsynsrapport datert 10. oktober omtalte kommunen situasjonen som "ekstraordinært alvorlig" og kunngjorde en overtredelsessak.

Strekningsansvarlig i Statens vegvesen, Fredrik Fløgstad, erkjente til Jærbladet uenigheter mellom kommunen og arkitekten om gjeldende regelverk for universell utforming av anlegget, men legger til at arkitektene nå jobber med en løsning, som han håper er plass før vinteren slår inn for fullt.

Han beklaget også hendelsen med den tyske turisten og informerte om at entreprenøren jobber med å fikse dørpumpene.

>
>
>