Nytt engasjement for Byarkitekten

23 arkitektkontorer med felles opprop for Byarkitekten i Bergen. Byråd for byutvikling, Christine Kahrs (H), understreker at Byrådet ikke har tatt stilling til nedleggelse. 

23 arkitektkontorer med felles opprop for Byarkitekten i Bergen. Byråd for byutvikling, Christine Kahrs (H), understreker at Byrådet ikke har tatt stilling til nedleggelse. 

2024 kan bli et skjebneår for Byarkitekten i Bergen som holder til i disse hjørnelokalene i Bergen sentrum. 

Foto: Byarkitekten i Bergen
>

Like før jul lanserte Bergen arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund opprop for bevaring av Byarkitekten i Bergen. Oppropet har i dag over 700 signeringer

Nå er imidlertid enda et opprop satt i gang, melder Bergens Tidende. Denne gangen har 23 arkitektkontorer i byen gått sammen om et felles opprop. 

– Selv om det har vært ulike meninger om hvordan byarkitekten har gjort jobben sin, er en samlet bransje klar på at vi bør beholde etaten som den er, sier Arvid Bjerkestrand, arkitekt (En Til En Arkitekter) og initiativtager, til Bergens Tidende. 

 

>

– En viktig brobygger

Bakgrunnen for engasjementet er budsjettavtalen mellom Byrådet i Bergen og støttepartiene. Her skal det spares og ett av kuttene er planlagt gjennom en storstilt effektivisering av kommunens byråkrati. Byarkitekten og Klimaetaten er spesielt nevnt som utsatte i denne prosessen. 

Blant de undertegnende kontorene finner vi Asplan Viak Arkitektur og bygg, HLM Arkitektur, Arkitektgruppen Cubus, Link Arkitektur Bergen/Stord, Norconsult, 3RW arkitekter og Kvalbein Korsøen Arkitektur. I oppropet heter det blant annet at «Byarkitektens stab er en viktig brobygger mellom de som skal bygge og de som skal bo, og er en stimulerende sparringpartner for arkitekter og utbyggere». 

Om den tidligere uenigheten om Byarkitektens rolle og drift skriver de følgende: «Tross tidvis hete debatter og såret stolthet; med sin kjernekompetanse i å utfordre og belyse byens forbedringspotensial bidrar byarkitekten til økt innovasjon i byggenæringen, for en fremtidsrettet by- og stedsutvikling».

Også utviklere i Bergen vil verne den seks år gamle etaten. 

– Vi er veldig opptatt av at byarkitekten skal bli bevart i sin nåværende form. En nedleggelse vil være et stort tap. Vi mener de har bidratt med utrolig mye, sier Lars Clementsen Pedersen, direktør for BOB Eiendomsutvikling, til BT på vegne av flere store utbyggere.

Christine Kahrs. Foto.

Christine Kahrs (H), byråd for miljø og byutvikling.

Foto: Bergen Høyre

Vil ikke foregripe gjennomgang

Christine Kahrs (H), byråd for miljø og byutvikling, kommer selv fra by- og eiendomsutvikling. I et e-postintervju med Bergens Tidende understreker hun at ingenting er avgjort når det gjelder Byarkitekten. 

– Byrådet har ikke tatt stilling til nedleggelse eller endringer av noen etater pr. dags dato, heller ikke byarkitekten. Vi har prioritert å sette i gang en oppgavegjennomgang neste år, og jeg mener det er feil å foregripe hva resultatene av en slik oppgavegjennomgang blir, svarer hun avisen. 

Hele innlegget

Les hele innlegget hvor flertallet av Bergens arkitektkontor stiller seg støttende til å videreføre Byarkitekten som egen etat:

Byarkitektens stab er en viktig brobygger mellom de som skal bygge og de som skal bo, og er en stimulerende sparringspartner for arkitekter og utbyggere. I en så kompleks prosess som å bygge by trengs det råd og resistans før prosjektet bygges.

Med re-etableringen av byarkitekten i 2017 fikk rådgivere og utbyggere et kompetent og uavhengig fagmiljø hvor skisser og planer kunne diskuteres. Byarkitekten har med årene begynt å finne sin form, men har som etater flest rom for utvikling. Og som vanlig i vest er man ikke alltid enig om løsningen. Men tross tidvis hete debatter og såret stolthet; Med sin kjernekompetanse i å utfordre og belyse byens forbedringspotensial bidrar byarkitekten til økt innovasjon i byggenæringen for en fremtidsrettet by- og stedsutvikling.

Arkitektur vil spille en helt avgjørende rolle i det grønne skiftet. Bygninger og infrastruktur står for en tredjedel av verdens energiforbruk og utslipp av klimagasser. Derfor vil hvordan vi designer, bygger og vedlikeholder bygninger og steder ha avgjørende påvirkning av vårt klimaavtrykk. Byarkitekten vil være viktig i den nødvendige omstillingen vi må gjennom, og innvendinger om deres mandat vil nok stilne når etaten får tydeliggjøre sitt fokus på innovasjon og bærekraft. De har utviklet et inkluderende metodesett for arkitektur og byutvikling. Dette har resultert i veiledere som i sin lettfattelige og inspirerende form benyttes av både etater og forslagstillere. De har utformet forutsigbare kvalitetsmål og bidratt som megler mellom planmyndigheter og utbyggere.

Utviklingen av Bergen by har pågått i 953 år og Byarkitekten er i så henseende en fersk etat. Men de har langt på vei klart å etablere et unikt rådgivningsmiljø, og resultatene begynner å manifestere seg i form av bygde prosjekter med høy kvalitet. Byarkitekten bidrar i foredlingen av Bergen som merkevare, og har bidratt til å øke folks bevissthet om viktigheten med god arkitektur og inkluderende byrom.

Inspirert av Bergen og København har også Trondheim og Stavanger fått byarkitekt, mens Oslo og Kristiansand snart får. Derfor synes det underlig at Bergen nå går «hin veien» og vurderer å oppheve et kompetansemiljø som i landet for øvrig er et forbilde for byutvikling.

Våre kontorer samtykker til evalueringsrapporten av Byarkitekten som er tydelig i sin anbefaling: Byarkitekten bør videreføres som egen etat.

Asplan Viak Arkitektur og bygg, Brede Eriksen

En Til En Arkitekter, Arvid Bjerkestrand

3RW arkitekter Sixten Rahlff

ABO plan& Arkitektur, Øyvind Tveit

OPAFORM arkitekter Marina Bauer

SVAL arkitektur AS Henning Kongshavn Frønsdal

Hoff Arkitektur Jeanette Hoff, 

HLM Arkitektur AS Hedda Fjermestad Aase

 Vill Plan, Mats Mastervik

Molden arkitekter, Erik Molden

PART, Morten Falbach,

Søgnen Kalstveit arkitektar, Nikolina Søgnen

b+b arkitekter as, Bjørn Ivar Heggelund

Opus, Nancy Jøssang

Arkitektgruppen Cubus, Odd Eilert H Mjellem 

Norconsult, Pål Bjørkhaug

LOCAL , Elida Mosquera

Kvalbein Korsøen Arkitektur, Philip Kvalbein Hauge

ARTEC AS, Jørgen Ekerhovd

Link Arkitektur Bergen/ Stord, Håkon Iversen

Kaleidoscope Nordic AS , Silje Klepsvik

Forum arkitekter as, Steinar Barmen

Favnlpo as, Gro Haveland

>
>
>