Ønsker bidrag om hytta i Selmers ånd

Nasjonalmuseet planlegger konferanse om hytta som byggeoppgave og sosialt fenomen i etterkrigstiden i lys av Wenche Selmers arbeider. Nå ønsker de bidrag.

Nasjonalmuseet planlegger konferanse om hytta som byggeoppgave og sosialt fenomen i etterkrigstiden i lys av Wenche Selmers arbeider. Nå ønsker de bidrag.

Wenche Selmer på hytta

Wenche Selmer ved tegnebordet på hytta på Beltesholmen.

Foto: Jens Selmer
>

I 2026 planlegger Nasjonalmuseet en stor utstilling om den norske arkitekten Wenche Selmer (1920-1998), og vil i forkant av utstillingen avholde en konferansedag den 25. februar, 2025. Konferansen skal, i lys av Selmers arbeider, se på hytta som byggeoppgave og sosialt fenomen i etterkrigstiden.

«Til konferansen ønsker vi bidrag som kan kontekstualisere og diskutere arbeidet hennes ved å undersøke hytta som et historisk og samtidig, norsk og internasjonalt fenomen. Både arkitekturhistoriske, kulturhistoriske, samfunnsøkonomiske, og antropologiske perspektiver er interessante», skriver museet selv.

>

Det lille trehuset

Wenche Selmer regnes som den store hyttearkitekten i Norge i etterkrigstiden, med hytter, ofte tegnet sammen med ektemannen Jens Selmer. Arkitekten hadde en livslang undersøkelse av det hun kalte «det lille trehuset» som typologi. Hyttene, både i fjellet og langs kysten, var kjernen i hennes produksjon, og erfaringene herfra påvirket også eneboligene hennes i mer urbane strøk.

Den enkle hytta eller fritidshuset var en viktig og interessant byggeoppgave for etterkrigstidens arkitekter, skriver Nasjonalmuseet i utlysningen.

«Hytta hadde et enkelt romprogram og ga arkitekten frihet til å dyrke forholdet mellom bygning, tomt og landskap, uten urbane forstyrrelser. For mange er hytta et bilde på faste ferieplaner og rituelle avbrudd fra hverdagen, med nære naturopplevelser og en enklere livsstil. Paradoksalt nok ble denne naturlengselen grunnlaget for en storstilt nedbygging av natur i store deler av Norden, der strandsonen og fjellheimen ble transformert fra natur til hyttefelt med behov for enorme infrastrukturer. Dette er et av hyttas mange paradokser i spenningsfeltet mellom det moderne og det tilbakeskuende, mellom det nøkterne og det eksklusive».

Museet skriver videre at Selmers hytter hadde en gjenkjennelig utforming, med et tradisjonelt uttrykk i takform, fasade og kledning. Samtidig er planene tydelig modernistiske. Hyttene er nøkterne, ofte uten innlagt vann, materialknappe, med minimalt fotavtrykk. Samtidig er de eksklusive overskuddsfenomener, på attraktive hyttetomter, i noen tilfeller på egen øy.

 

Jens og Wenche Selmers sommerhus

Sørlandshytta til Wenche og Jens Selmer sett fra utsiden.

Foto: Jens Andreas Selmer/Nasjonalmuseet

Abstrakter ønskes

Kulturinstitusjonen ramser opp følgende aktuelle temaer for abstrakter til konferansen:

– Hvordan nye idealer og ideer innenfor planlegging og infrastruktur har påvirket fritidsboligutbygging.

– Modernismens mange former, for eksempel Selmers hytter som er tenkt og planlagt med modernistiske planer, men spiller på tradisjonalistiske uttrykk i fasade.

– Hyttekultur, hytteliv og fritidskultur.

– Hyttehistorie i Norden generelt, eller spesifikt rundt Selmer og den såkalte «Knutsen-skolen».

– Hytta i et bærekraftperspektiv, gjerne sett i lys av aktuelle debatter om menneske og natur, inkludert posthumanisme, antropocen og nedvekst.

– Repetisjoner og systemer: Ferdighytter, typehytter, byggesystemer.

– Den kvinnelige arkitektens rolle i etterkrigstidens arkitektoniske kultur. Hva slags byggeoppgaver tok kvinnene på seg, og hvordan preget det oppfatningen av både kvinnelige arkitekter generelt og Wenche Selmer spesielt.

– Ektefeller og kollegaer. Hvordan påvirker samarbeid mellom arkitektpar formgivningen og spørsmål om eierskap og signatur, og hvordan håndterer de forholdet mellom det familiære og profesjonelle.

Frister

Konferansedagen går som nevnt av stabelen den 25. febriúar neste år, men allerede den 9. september er det deadline for å sende inn abstrakt. I oktober får innsendere tilbakemelding.

Bidragene skal evalueres av en komite bestående av representanter fra Nasjonalmuseet og Henriette Steiner, PhD, lektor i landskapsarkitektur og planlegging ved Københavns Universitet.

For mer informasjon, se her.

>
>
>