Picassos «Fiskerne» er flyttet

Picasso-kunst fra Y-blokken hengt opp på A-blokken i Grubbegata. – Vil være iøynefallende for dem som går inn og ut av Høyblokken og fra Statsministernes kontor, lover Statsbygg. 

Picasso-kunst fra Y-blokken hengt opp på A-blokken i Grubbegata. – Vil være iøynefallende for dem som går inn og ut av Høyblokken og fra Statsministernes kontor, lover Statsbygg. 

Litt mer gjemt, men ikke glemt: Her er «Fiskernes» nye hjem i Grubbegata, Regjeringskvartalet. 

Foto: Statsbygg
>

Kunstverket «Fiskerne» av Carl Nesjar og Pablo Picasso sto en gang midt i konfliktlinjene da Y-blokken i Regjeringskvartalet ble besluttet revet.

Da den femtiårige Erling Viksjø-bygningen ble jevnet med jorden i 2020, ble kompromissløsningen at de sandblåste kunstverkene, skulle tas vare på og inngå i et nytt bygg.

>

Utfordrende teknisk prosess

Nå har denne flyttingen skjedd. På en motorisert tralle har «Fiskerne» nå blitt flyttet fra lagringsplassen foran Høyblokken til den nye A-blokken i Grubbegata. Her henger kunstverket og dekker andre og tredje etasje av blokken som åpnes i 2025.

– Det har vært en spennende og utfordrende teknisk prosess. Vi har under flyttingen vektlagt å være på den sikre siden og har hatt gode sikkerhetsmarginer. Vi er glade for at kunstverket er på plass i A-blokken, sier Pål Weiby, kommunikasjonsleder i Statsbygg, i en pressemelding.

Slik ser illustrasjonen ut for hvordan Fiskerne skal henge i Regjeringskvartalet. 

Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture

Lover god synlighet

Før rivingen av Y-blokken hang «Fiskerne» ut mot den travle Akersgata. Statsbygg mener likevel den nye plasseringen i den litt mer bortgjemte Grubbegata, vil gi god nok eksponering.

– Når regjeringskvartalet står klart og byggegjerdene er borte, vil «Fiskerne» være godt synlig for dem som kommer gående eller syklende opp Grubbegata. I tillegg vil det være iøynefallende for dem som går inn og ut av Høyblokken og fra Statsministernes kontor i D-blokken, sier Weiby i pressemeldingen.

A-blokken er nybygget på 17.300 kvadratmeter og 11.etasjer, som erstatter Y-blokken. Her vil vi finne én av regjeringskvartalets to hovedinnganger. Planen er at Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet skal ha sine kontorer i A-blokken.

>
>
>