Skeiv utstillingsarkitektur i Møllergata

Arkitekt Antoine Fadel har laget arkitekturen til utstillingen «Ta plass» i Fotogalleriet, Oslo. Han mener arkitekter må interessere seg mer for å skape inkluderende og trygge rom.

Arkitekt Antoine Fadel har laget arkitekturen til utstillingen «Ta plass» i Fotogalleriet, Oslo. Han mener arkitekter må interessere seg mer for å skape inkluderende og trygge rom.

Utstillingen «Ta plass» vises på Fotogalleriet i Oslo frem til 6. mars. Utstillingsarkitekturen er laget av arkitekt Antoine Fadel. Kunstnere som stiller ut er Ahmed Umar, Chai Saeidi og Damien Ajavon. Foto: Julie Hrnčířová

>

Nylig åpnet utstillingen «Ta plass» i Fotogalleriet i Oslo sentrum. Utstillingen er kuratert av foreningen Skeiv Verden og ønsker å drøfte skeiv identitet og opplevelsen av trygge, offentlige rom. Arkitekt Antoine Fadel har, i samarbeid med kurator Bassel Hatoum fra Skeiv Verden, utformet arkitekturen på utstillingen.

– Målet er at publikum skal oppleve og reflektere over narrativet til den kunsten som er opphengt, men også over tematikken rundt hva som kan være et trygt rom for skeive med minoritetsbakgrunn. Det er ikke ett fasitsvar på det spørsmålet, men arkitekturen på utstillingen er ett av tusen svar, sier Fadel til Arkitektnytt.

 

Rom for trygghet

Kurator Bassel Hatoum, som også er styreleder i Skeiv Verden, sier i en pressemelding at han med utstillingen ønsker å gi plass til de som gang på gang blir usynliggjort, marginalisert eller ikke tatt på alvor fordi de ikke passer inn i majoritetssynet.

– Jeg ønsker å skape debatt om representasjon og definisjonsmakt, og belyse ulike faktorer i våre liv som kan være med på å gi oss trygghet eller utrygghet. Jeg har derfor invitert noen av Norges dyktigste kunstnere, forfattere og samfunnsdebattanter til denne utstillingen. Mange av disse har hatt minoritetsopplevelser og vil kunne belyse perspektiver og utfordringer som Skeiv Verdens medlemmer har og støter på, sier Hatoum i pressemeldingen.

>

Arkitekt Antoine Fadel er utdannet i hjemlandet Libanon og Paris. Nå jobber han som arkitekt ved et offentlig kontor i Oslo. Arbeidet med utstillingen «Ta plass» er et sideprosjekt. Foto: privat

En illusjon av skeivhet

Antoine Fadel har jobbet med utstillingen i tett samarbeid med de ansatte i Skeiv Verden, en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTQI+ personer med minoritetsbakgrunn. Gjennom blant annet intervjuer med medlemmer av Skeiv Verden, har han utviklet bestemte grep for å belyse tematikken – blant annet en roterende passasje med fargerike ledlys.

– Passasjen gjør den som går gjennom den forvirret. Den skaper en illusjon av rotasjon, selv om man egentlig går rett frem. Den skal si noe om at hva du ser, ikke er den eneste virkeligheten og at virkeligheten for en skeiv minoritet kan se helt annerledes ut, selv om man befinner seg i samme rom, på samme sted, forklarer Fadel.

 

Arkitektur som stenger

Fadel kommer egentlig fra Libanon og har studert arkitektur i hjemlandet og Paris. Han har også skrevet en lengre tekst til utstillingen. Her retter han kritikk mot feltet arkitektur sitt møte med det skeive og det som er annerledes:

«Innenfor arkitekturteori og utdannelse er menneskeliv utenfor det normative er stort sett ikke-eksisterende. I arkitektoniske konkurranser og læreplaner blir seksualitet, kjønn, legning, klasse og rase som oftest oversett, ignorert, eller usynliggjort».

– På hvilken måte utelater arkitekter det skeive?

– Tenk deg for eksempel et offentlig nytt museumsbygg, skole eller sykehus med toaletter enten for kvinner eller menn. Da finnes det ikke toalett for ikke-binære eller dem med en tredje kjønnsidentitet. Her stenger arkitekturen rent fysisk for mangfoldet. Det trengs en annen måte å praktisere arkitektur, som ikke ignorere et samfunn som regnes som minorite.

Skisse av utstillingen «Ta plass» i Fotogalleriet i Oslo.

Forstå det homogene

Også Morgenbladets arkitekturanmelder og Arkitektur-N-redaktør Gaute Brochmann har besøkt utstillingen. Han sier seg ening med mange av Fadels poenger og skriver at «å bygge skeive rom er en av vår tids viktigste arkitekturoppgaver».

Måten å nærme seg det på, for Brochmann, er, i likhet med Fadel, at «i stedet for å lete etter hva en alternativ arkitektur er, burde vi begynne å forstå hvor homogene omgivelser vi faktisk produserer og omgir oss med i dag».

 

Utstillingen «Ta plass» vises i Fotogalleriet i Oslo, Møllergata 34, frem til 6. mars. Hver fredag skal det også være åpne samtalepaneler. Kunstnere som stiller ut er Ahmed Umar, Chai Saeidi og Damien Ajavon.

>
>
>