Verdenspremiere på Bopilotkontoret

Byarkitekten i Bergen viderefører Bopilot og skaper Bopilotkontoret – en møteplass for fremtidens beboere og utbyggere av delebolig og andre kollektive boformer. 

Byarkitekten i Bergen viderefører Bopilot og skaper Bopilotkontoret – en møteplass for fremtidens beboere og utbyggere av delebolig og andre kollektive boformer. 

Tina Larsen fra Byarkitekten i samtale med Andreas og Anita Middelthon fra Vindmøllebakken i Stavanger.

Foto: Ken R. Haltvik/Akasuki videoproduksjon
>

BERGEN: Ønsker du å bo mer sosialt i fremtiden? Spørsmålet har fristet nærmere femti tilhørere, som en hustrig novemberkveld har funnet frem til Byarkitektens lune lokaler i Domkirkegaten.

Vel inne møter vi første utgave av Bopilotkontoret – et initiativ fra Byarkitekten for å skape «en møteplass og en koblingsarena for folk som vil bo og bygge delebolig». Konseptet Bopilotkontoret vil bestå av ulike arrangementer gjennom året.

– Velkommen til verdenspremiere på Bopilotkontoret, sier byarkitekt Maria Molden, som forklarer at de lenge har ønsket å skape et sted hvor de som ønsker å bo mer sosialt kan møte utbyggere og arkitekter.

>

Arkitektur for å lykkes

Bopilot var et treårig prosjekt hvor Byarkitekten utforsket hva som var nødvendig for å lykkes med å skape prosjekter som ligger til rette for nye boformer. Det aller viktigste funnet var at man tidligst mulig, klarte å koble utbyggere og arkitekter med fremtidige beboere. Det var også viktig for utbyggerne å vite at det faktisk finnes mennesker nok med sosiale boligdrømmer. 

– Når boligene er ferdig planlagt, bygget og lagt ut for salg, er det for seint. Derfor tar vi nå forskningene fra Bopilot inn i en ny æra i Bergen og oppretter Bopilotkontoret, og vil teste ut hvordan en slik koblefunksjon kan være, sa Molden. 

Samtidig handler utbygging av nye boformer også om arkitektur, forklarer byarkitekten. 

– Et fellesområde er ikke bare et fellesområde. Her er vi avhengig av arkitekturen for å lykkes med gode fellesområder. Vi er kanskje ikke så godt trent i å leve i slike områder, og da er det viktig at de tegnes og bygges slik at de fungerer, sa Molden.

– Alle er så snille

I lokalet sitter en håndfull utbyggere og arkitekter, flere fremtidige boligkjøpere og to eiendomsmeglere. Fra scenen får vi først høre fra gjengen i Vindmøllebakken, Helen & Hards mye omtalte sosiale boligprosjekt i Stavanger. 

De som var med fra begynnelsen har rukket å bo i bofellesskapet i fem år allerede, deriblant Andreas og Anita Middelthon, som denne kvelden presenterer både arkitektur og de sosiale dimensjonene i prosjektet.

De er enige med byarkitekt Molden om at arkitekturen er viktig. 

– Arkitektur er viktig for måten vi bor sammen på. Den er planlagt slik at man ikke må møte hverandre i hverdagen, men det er samtidig laget møteplasser som gjør at vi kan møte hverandre, forklarer Anita Middelthon.

En viktig del av slike prosjekter er kampen mot ensomhet. Mest tydelig blir det sosiale i prosjektet når Middelthon-paret snakker om barna som bor der. 

– Vi er veldig glade i de barna vi har og vil gjerne at flere barnefamilier flytter inn. Vi har i dag åtte barn barn, fra to år til tenåring. Dere hører jeg sier «vi» for det føles som «våre» barn. Når vi spør barna sier de at «det er gøy å bo i Vindmøllebakken for alle er så snille». Det er jo fantastisk for barna å vokse opp med 60 andre mennesker, som de skjønner er snille. Det gir en utrolig trygghet, sier Anita Middelthon.

 Det var fulltegnet på arrangementet Bopilotkontoret hos Byarkitekten i Bergen. 

Foto: Byarkitekten i Bergen

Generasjon Marineholmen

Hensikten med det nye Bopilotkontoret er imidlertid ikke kun å skue bakover. Mest av alt skal de se fremover mot lignende prosjekter i emning. På dette første møte får vi derfor en presentasjon av tre planlagte prosjekter. 

Delegården, tegnet av Kaleidoscope Nordic for utbygger BOB, planlegges lagt ut for salg allerede i 2024. Signaturhagen på Skjold er et litt mer «glossy» og kanskje litt hotellaktig konsept, som tidligere er bygget på både Kongsberg og Nøtterøy. Generasjon Marineholmen er på sin side et utleieprosjekt i regi av stiftelsen Rieberfondene. Der er planen å forene en eldre beboergruppe med studenthybler på Møhlenpris i Bergen. Prosjektet kan få byggestart i 2026. 

Generasjon Marineholmen har vært opptatt av hvordan man som samfunn skal takle eldrebølgen, og samtidig hvordan de eldre i denne generasjonen skal få en best mulig alderdom. 

– Vårt videre spørsmål er om man gjennom arkitektur og boform kan utforme omgivelser slik at vi løser problemer som ensomhet og manglende sosial kontakt, men også hvordan betjene behovene til eldre sengeliggende, som ikke vil få plass på sykehjem. I dag kjører man hjem til alle, men om ti år blir det et kjempeproblem fordi regnestykket går ikke opp, forklarte Bjart Nygård i Rieberfondene.

Bjart Nygård fra Rieberfondene presenterte prosjektet Generasjon Marineholmen med innlevelse. 

Foto: Ken R. Haltvik/Akasuki videoproduksjon

Fant drømmeboligen 

Møtet ble avsluttet med kjeks og pepperkaker, spørsmålsrunder og mingling. Mens Arkitektur forlater lokalet, spør vi  seniorarkitekt Tina Larsen, prosjektleder for Bopilot, om hva verdenspremieren på Bopilotkontoret har lært dem? 

Hun forklarer at den først og fremst har vist at det er stor interesse for å bo mer sosialt og bærekraftig i Bergen. Hun men det er «vidunderlige ting» som kan skje når folk nå kommer sammen.

– Dette visste vi gjennom arbeidet med Bopilot, men ble likevel overrasket over at dette arrangementet ble fullbooket på få dager. Både innbyggerne og utbyggerne som deltok roser tiltaket og sier at en slik møteplass er viktig både for folk og bransje.

Mange syns det også var lærerikt å møte Andreas og Anita Middelthon fra Vindmøllebakken og høre om deres erfaringer med å bo sosialt.

– Folk er sultne på hverdagshistorier fra bofelleskapet, kanskje fordi de bidrar til at vi lettere ser oss selv inn i en tilsvarende bosituasjon? Det var også gøy at flere ble inspirert av boligprosjektene på vei her i Bergen, og noen sa de hadde funnet drømmeboligen. Vi er nå fornøyde med at de nå er koblet med utbyggerne og klar når beboermedvirkning skal starte. Dette er avgjørende for fremvekst av boliger og nabolag med sosial bærekraft, sier Larsen.

– Hva skjer nå videre med Bopilotkontoret? 

– Vi skal ha flere Bopilotkontor i 2024, ett i vinter og ett 31. mai, under aldringsfestivalen Generasjon. Her håper vi å få diskutert boligens betydning i et aldringsvennlig samfunn.

En klimavennlig boform?

Bopilotkontoret har også mottatt Klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet. Sammen med Klimaetaten og Høgskulen på Vestlandet skal de nå sette ut et oppdrag om å regne på besparte CO2-ekvivalenter ved å bo i delebolig.

– Vi tror at det å kjenne naboene og ha fellesskap rundt måltider, gjenbruk av ting og kompostering kan bidra til mindre avfall og lavere CO2-utslipp. Forskning fra Storbitania viser store besparelser sammenlignet med ordinære boformer. Målet er å finne tall på dette basert på norske forhold, avslutter hun.

>
>
>