Vil verne arkitekthjem

Byantikvaren i Stavanger vil verne fem arkitekthjem. Planene vekker blandede reaksjoner.

Byantikvaren i Stavanger vil verne fem arkitekthjem. Planene vekker blandede reaksjoner.

Foto av enebolig

Byantikvaren i Stavanger vil verne fem arkitekthjem. Her arkitektene Ingeborg og Knut Hoems hus i Mor Åses vei på Ullandhaug.

Foto: Kristin von der Lippe
>

Stavanger kommune og byantikvar Hanne Windsholt mener fem arkitekthjem i byen nå trenger vernestatus. Hun har bedt avdeling for plan og arkitektur i kommunen om å starte opp arbeidet med å etablere en hensynssone for bevaring av husene i bydelene Stokka, Madla og Ullandhaug, melder Stavanger Aftenblad.

Ifølge avisen mener Windsholt at disse husene er «interessante, arkitektoniske tidsbilder og minner etter personligheter som har vært med på å forme byen slik vi kjenner den i dag, at de bør vernes».

– Dette er arkitekter som både har hatt betydning for hvordan Stavanger ser ut i dag, og som også har etterlatt seg noen veldig fine og karakteristiske hjem. Ofte gir disse husene, arkitektenes egne hjem, uttrykk for eiernes personlighet, form- og boligidealer. De utgjør en gruppe spesielle, persontilknyttede kulturminner i bybildet. De rommer fortettet byhistorie, og de har verdi som enkeltobjekter i Stavangers arkitekturhistorie, sier Windsholt til avisen.

Beæret arkitekt

Det er hjemmene til Ingeborg (1929–2020) og Knut Hoem (1929–2020), Toralf Kaada (1926–2011), Svein Bjoland (1921–2008), Louis Kloster (1932–2011) og Børge Brandsberg-Dahl, som nå skal vernes. Sistnevnte er den eneste som lever og uttaler seg i saken.

– Man blir jo beæret over dette, sier 79-årige Brandsberg-Dahl, som fremdeles er partner i Brandsberg-Dahls Arkitekter, til Stavanger Aftenblad.

– Samtidig vet vi jo ennå ikke helt hva et slikt vernevedtak vil innebære. Så langt har nabovarselet fra kommunen i hvert fall bidratt til en del debatt og diskusjoner i nabolaget, legger han til.

>
Gamle snitttegninger

Hjemmet til arkitekt Svein Bjoland (1921-2008) er forslått vernet av byantikvaren i Stavanger. Her tegning av huset i Rangnhilds gate i Hafrsfjord fra 1963.

Foto: Svein Bjoland

Kritisk røst

En av dem som er kritisk er sønnen til arkitekt Toralf Kaada. Arkitekt Odd Helge Kaada bor i huset faren tegnet og sier han vil å ta til motmæle i høringsprosessen.

– Dette er jeg imot. Det er ingen fordel for oss å bli låst på denne måten, og måtte gjennom søknadsprosesser hver gang vi skal gjøre den minste ting utendørs, sier Kaada i saken.

Vil trå varsomt

Byantikvareren påpeker at tre arkitekthjem (Conrad Fredrik von der Lippe, Gustav Helland og Lars Storhaug) allerede er vernet i Stavanger, mens et fjerde (Eyvind Retzius) er vernet som enkeltobjekt. Hun mener det gjennom høringsrunden er om å gjøre finne en balanse mellom bruk og vern.

– Det er ikke meningen at vi skal springe rundt og bevare stuene til folk. Den «nye» plan og bygningsloven (2008) åpner for å regulere også interiør til bevaring, men forarbeidene signaliserer at man skal være varsom med dette i private hjem. Jeg tenker at det kanskje kan være aktuelt å vurdere noen hovedtrekk i husene, og gjerne materialbruk, for eksempel at man unngår at furupanel blir gipset og hvitmalt, sier Hanne Windsholt.

>
>
>