– Viser knapt interesse

Ola Elvestuen (V) reagerer på svar fra statsråd om manglende arkitektkonkurranse for KAMD-bygg ved NTNU. Også NAL er svært kritisk.

Ola Elvestuen (V) reagerer på svar fra statsråd om manglende arkitektkonkurranse for KAMD-bygg ved NTNU. Også NAL er svært kritisk.

Portrett

Ola Elvestuen (V) er kritisk til regjeringens enkle svar i sak om KAMD-bygget ved NTNU i Trondheim.

Foto: Liv Aarberg / Venstre
>

Mandag kom det endelig svar fra minister for høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) på spørsmål om fraværet av arkitektkonkurranse for nytt bygg for arkitektutdanningen ved NTNU.

Det var Ola Elvestuen, som elleve dager tidligere hadde stilt spørsmål til om statsråden ville foreta seg noe for å sikre en plan- designkonkurranse for det nye KAMD-bygget – en samling av utdanningene for kunst, arkitektur, musikk og design ved NTNU i Trondheim.

I mandagens svar fra Borten Moe kom det imidlertid ingen lovnader. I stedet påpekes det at NTNU Campussamling er et «stort og komplekst prosjekt, som er bestemt gjennomført med design-to-cost metodikk og med fast kostnadsramme». Derfor finnes det ikke rom for endringer i prosjektet for KAMD-bygg som «medfører en kostnadsøkning». Eventuelle økte kostnader «må kompenseres med et kostnadsbesparende tiltak i et annet delprosjekt», advarer ministeren.

 

Kritiserer enkelt svar

Stortingsrepresentant Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister, er ikke imponert over svaret fra Borten Moe.

– Statsråden viser knapt interesse for saken og det virker som han ikke har fått med seg hvor viktig dette prosjektet er for både Trondheim, NTNU og Norge. Dette er et byggeprosjekt på en av de viktigste og mest sentrale tomtene i Trondheim. Hadde Borten Moe forstått viktigheten av KAMD-bygget, ville han aldri svart så enkelt, sier Elvestuen til Arkitektnytt.

 

Vil fortsette presset

Elvestuen mener ministeren i svaret bare viderformidler det han har blitt fortalt av sine rådgivere.

– Det virker som han bare lar dette skje, uten å egentlig sette seg inn i problemstillingen. Det hele virker overfladisk og lojalt til det Statsbygg mener i saken.

– Men har ikke Borten Moe et poeng med at det er frykt for at kostnadene øker i hele campusprosjektet ved en konkurranse?

– Det finnes ingen grunnlag for å si at at kostnadene vil øke ved å arrangere en plan- og designkonkurranse. Det er jo nettopp ved å få inn løsningene til landets beste arkitekter og planleggere at man kan kontrollere utgiftene og få til de beste løsningene. Kostnader kan jo også ligge som premiss i en plan- og designkonkurranse.

– Hva vil du og Venstre gjøre i denne saken videre?

– Vi må bare fortsette presset mot regjeringen og jeg er sikker på at Venstre i Trøndelag også vil forsette å presse på for å få til en konkurranse.

>
Portrett

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), mener mye tyder på at mye som tyder på at Statsbygg hadde bestemt seg på forhånd i saken om manglende arkitektkonkurranse ved prosjekteringen av NTNU-campus.

Foto: NAL

– Ikke dyrere

Også Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) reagerer på Borten Moes svar i saken. NAL-president Adnan Harambasic er enig med Elvestuen i at det ikke finnes noe belegg for at bruk av arkitekturkonkurranse gjør prosjekter dyrere.

– Overskridelser skyldes som oftest er det dårlig prosjektstyring og ledelse, noe som åpenbart er Statsbyggs ansvar i denne prosessen. Om Statsbygg hadde planlagt for konkurranse i utgangspunktet, så ville de ikke ha endt opp med at en konkurranse gir en fordyrelse på 100 millioner, sier Harambasic til Arkitektnytt.

 

– Se til Danmark!

Presidenten forteller at NAL i møte med Statsbygg har foreslått at de kan bruke en konkurransemodell som Bygningsstyrelsen (danskenes Statsbygg jour. anm.) har benyttet med det Harambasic omtaler som «veldig godt resultat» på et tilsvarende bygg, hvor fokus på økonomi, fremdrift og kvalitet var utgangspunkt for valg av gjennomføringsmodell. Den danske modellen blir kalt New Partnering og ble første gang brukt ved planleggingen av Arkitektskolen i Aarhus i 2017.

– Prosjektet ble gjennomført innenfor budsjett og to måneder før planlagt tid. Hvorfor har ikke Statsbygg selv undersøkt denne modellen nærmere, før vi gjorde dem oppmerksom på den? Her er det mye som tyder på at Statsbygg allerede hadde bestemt seg på forhånd, og når det nå blir bråk om avgjørelsen bruker de sine egne valg som unnskyldning til å gjøre enda flere dårligere valg, sier Harambasic.

>
>
>