Arkitekturs spaltistkorps

Vi har samlet et bredt spekter av fagets fremste stemmer til å sette dagsorden for arkitektur-feltet.

>

Arkitektur skal være et tidsskrift som setter dagsorden innen arkitekturfeltet. Derfor har vi samlet en håndfull av de modigste og tydeligste stemmene i faget vårt til å skrive for oss.

Hver uke vil du som leser få servert tydelige meninger fra noen av landets fremste arkitekter. Til felles har de et ønske om å uttrykke seg. Og evnen til å gjøre det.

Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke representerer en bestemt del av faget. Tvert imot ønsker vi å samle et så bredt utvalg som mulig, der ulike aldre og fagdisipliner, landsdeler og arbeidsområder er representert.

Og for at dere skal bli litt bedre kjent med dem, presenterer vi dem på et brett her i anledning lanseringen av arkitektur.no.

>
Foto: Øyvind Aase Fluge

Navn: Hanna Geiran

Stilling: Riksantikvar

Utdanning: AHO 1991-97

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

Betydningen av å bruke det vi har videre, og gleden ved å jobbe med gode materialer, godt håndverk, fine bygningsdetaljer og formgivning med overskudd.

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag? 

Finfint, men så er jeg ikke på Facebook.

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være? 

Arkitekters noe manglende evne til å forklare og formidle det vi jobber med, så folk forstår verdien. Det er mye stammespråk og en introvert holdning til samfunnsdebatt om arkitektur. Arkitekturopprøret har gjort noe med dette, men det er fremdeles noe å gå på. Se til arkeologene! De diskuterer så fillene fyker.

Foto: Privat

Navn: Ida Messel

Stilling: Masterstudent, kritiker og forhåpentligvis veldig snart arkitekt

Utdanning: Tre år med samfunnsfag på UiO og ferdig med 5,5 år på AHO sommeren 2023

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

Jeg forbeholder meg retten til å stadig bytte på hva jeg synes er viktigst siden jeg fremdeles er student!

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag? 

Jeg tror det arkitekturrelaterte ordskiftet tåler at vi er mye mer uenige med hverandre enn hvordan det ofte fremstår per i dag. Og at litt tydeligere posisjoner kan styrke arkitektfaglig relevans heller enn å splitte. Og da mener jeg ikke mer skråsikkerhet, for nysgjerrighet er så viktig. Men falsk eller overflatisk enighet skader engasjementet for byggeoppgaven i og utenfor profesjonen.

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være? 

Det norske arkitektfeltet er helt vidunderlig. Jeg ville brukt tryllestaven til formidlingsformål i første omgang.

Foto: CW Wesenberg

Navn: Rainer Stange

Stilling: Landskapsarkitekt i Dronninga landskap og professor

Utdanning: ENSP Versailles 1989, NMBU-Ås 1990

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

 

  • Kvalitet i det offentlige byrom.
  • Skinner, ikke vei.
  • Trikk, tog, ikke bil og buss.
  • Ødeleggelse av naturområder med vei-, hytte- og byggefeltutbygging.
  • Lyntog, ikke flyplass.

 

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag? 

Sånn passe.

 

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være? 

Forvandla alle veier og motorveier til beplanta gater i alle byene i hele verden.

Foto: Gitte Paulsbo

Navn: Maisam Mahdi

Stilling: Interiørarkitekt og møbeldesigner

Utdanning: Master i Interiørarkitektur og møbeldesign (2013-2018)

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

Arkitektonisk tilhørighet: hva betyr det å tilhøre i arkitekturen om en har en annen medfødt eller tillært kultur enn majoriteten. Hvilke deler av for eksempel Oslo føler jeg meg mer hjemme i enn annet, og underbygger arkitekturen det eller frarøver den meg tilhørigheten? 

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag? 

Mye privilegerte diskusjoner rundt temaet i vår verdensdel.

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være? 

Forvandle alle fasadekledninger til plantevegger, eller fjerne alle inngangsdører i offentlige bygg. 

Foto: Privat

Navn: Gisle Løkken

Stilling: Partner og daglig leder 70°N arkitektur og PhD-stipendiat NTNU. Tidligere president i NAL

Utdanning: 1984-89 og fra 2020

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

Det aller viktigste er naturligvis at alt vi gjør i fremtiden må tenkes økologisk, og følgelig at, for å sitere Bateson; ecological thinking has to be ecological.

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag? 

Det er vel generelt et ganske lavt intellektuelt nivå på ordskiftet om arkitektur og planlegging. I dag handler det meste om uvesentligheter og i liten grad om eksistensielle problemstillinger som det burde. Det er synd, fordi arkitekter kunne hatt en mye viktigere rolle i samfunnet, med et mer elevert debattnivå.

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være? 

Morsom tanke for en som ikke tror på slikt; men det ville vært bra om arkitekter flest klarte (og fikk muligheten til) å utøve sin rolle i et samfunnsperspektiv i større grad enn å jobbe for særinteresser. Med andre ord ville det vært interessant om arkitektur og byutvikling skjedde på andre premisser enn markedsliberale kapitalinteresser. Lefebvre snakker om konsepter for ‘produksjon av rom‘ som må virke på en slik måte at de kaster lys over de prosessene de er skapt av, for å frigjøres fra disse, for slik å fremstå som ‘sannhet i seg selv, og for seg selv’. Det er kjernen av arkitektens dilemma gjennom alle tider, og noe vi som profesjon ‘med et trylleslag’ burde ta et endelig oppgjør med.

Foto: Privat

Navn: Kyrre Sundal

Stilling: Arkitekt & partner, Mad arkitekter

Utdanning: Arkitektskolen Aarhus, 2011

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

Hvordan vi sammen kan være en del av løsningen, og ikke problemet, for å løse vår tids største utfordring, klimakrisen, samtidig som det vi former bidrar til en positiv samfunnsutvikling.  

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag?  

Jeg synes det er helt strålende at engasjementet rundt arkitektur og byutvikling har tatt seg opp. Samtidig tror jeg det ville være fruktbart om flere snakket med innestemme og lyttet til andre hvis man ønsker å få til en positiv endring.

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være?  

Opprette NAS – Norsk Arkitektursenter.

Foto av Marianne Skjulhaug
Foto: privat

Navn: Marianne Skjulhaug

Stilling: Dekan, Fakultet for arkitektur og design, NTNU

Utdanning: sivilarkitekt NTH 1990

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

Vi skal ned til nullutslipp – det har konsekvenser for hvor mye nytt som kan bygges og innebærer at de fleste bygningene skal gjenbrukes. Hva skal til av endringer i arkitekturen, politikken og i hele byggenæringen for å få dette til?  

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag? 

Jeg opplever klimaet som litt selvhøytidelig og kjedelig. Et eksempel er dagens oppgjør med modernismen som etter min mening kom i en langt mer interessant utgave i diskursen som følge av boka til Venturi; Contradiction and complexity in Architecture utgitt i 1966.

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være? 

At det middelmådige byggeriet som vi møter for mye av i hverdagen løftet seg ti hakk.

Foto: privat

Navn: Peter Butenschøn

Stilling: arkitekt, forfatter

Utdanning: Cambridge – BA 1966, Georgia Tech – M.Arch 1968, Harvard – M.Arch 1970

 • Hvilken enkeltsak synes du det er viktigst å løfte i den norske arkitekturdebatten? 

Gjenbruk av hus, særlig offentlige bygg – eks. Nationaltheatret og Ullevål sykehus.

 • Hvordan opplever du klimaet i det offentlige ordskiftet i dag?

Engasjert og interessert, men preget av naivt og kunnskapsløst mas om klassisk arkitektur. 

 • Hvis det var én ting du ved et trylleslag kunne endre innenfor det norske arkitektfeltet, hva skulle det være? 

Ansatt sterk sjef i Statsbygg med arkitekturfaglig og estetisk kompetanse og kampglød.

>
>
>