Ber Nyhavna følge lov om offentlige anskaffelser

Nyhavna-saken fortsetter: Etter kritikk om manglende innsyn offentliggjorde Nyhavna Utvikling rapport om utvelgelsen. Nå ber politikerne selskapet følge lov om offentlige anskaffelser.

Nyhavna-saken fortsetter: Etter kritikk om manglende innsyn offentliggjorde Nyhavna Utvikling rapport om utvelgelsen. Nå ber politikerne selskapet følge lov om offentlige anskaffelser.

Det 76.000 kvadratmeter store området Nyhavna i Trondheim blir ett av de største transformasjonsprosjektene i byen det neste tiåret.

Foto: Nyhavna utvikling
>

Tidligere i sommer var det mange som reagerte da Nyhavna Utvikling, som er ansvarlige for utviklingen av området Nyhavna i Trondheim, annonserte vinnerne i en prekvalifiseringsrunde bare få dager etter at fristen for innsending gikk ut.

I alt 32 team deltok i prekvalifiseringsrunden. Tidsfristen fra innlevering til avgjørelse, over en helg fra torsdag 17. juni til tirsdag 21. juni, var kjent i programmet for konkurransen, men virker likevel altfor raskt, mente kritikerne.

– Det kan være mange av kontorene som deltar har oversett denne behandlingstiden i programmet, oss inkludert. Det er selvsagt dumt, men vi tenker likevel at så få dager, over en helg, ikke er nok tid for å gjøre en seriøs faglig vurdering av et så viktig oppdrag for byen Trondheim, sa Rannveig Hägg Berge, arkitekt i Code arkitektur, som deltok i konkurransen sammen med 3RW og 70grader nord.

>

– Det er problematisk at eneste måten små og mellomstore firma kan være med i slike byutviklingsprosjekter er å gå sammen med store multinasjonale selskap, sier Rannveig Hägg Berge i Code arkitektur.

Offenliggjør likevel evaluering

Kritikken, som kom fra både kontorer, NAL og politikere, gikk også på at de som ikke fikk være med videre ikke fikk innsyn i utvelgelsesgrunnlaget, enda Nyhavna Utvikling er heleid av det offentlige (67 prosent av Trondheim kommune, 33 prosent av Trondheim havn IKS).

Etter mye kritikk snudde imidlertid det offentlig eide selskapet, og laget en evaluering datert 14. juli, nesten fire uker etter at prekvalifiseringen ble avgjort.

Code Arkitekter poengterte sin misnøye med prosessen og tilbakemeldingene i en epost til Nyhavna Utvikling. Selv etter å ha mottatt evalueringsrapporten er Hägg Berge likevel ikke imponert.

– Dette er uansett ikke gode prosesser. Det kan ikke være slik at to stykker sitter og avgjør saken i en så omfattende prekvalifisering, slik realiteten er her, sier Hägg Berge til NT24.no.

Til Arkitektnytt utdyper hun at hun oppfatter rapporten som kortfattet, lite nyansert og ganske intetsigende.

– Ikke kapasitet

I evalueringen skriver Nyhavna utvikling at de ikke har kapasitet til å gi en individuell tilbakemelding til hvert team, men har delt søknadene til de 32 arkitektteamene inn i fire grupper: De utvalgte (4 stk), de nest beste (5 stk), de aller fleste, med gjennomgående meget gode besvarelser (16 stk) og meget gode besvarelser, men hvor man ikke nådde helt opp i ett eller flere av kriteriene (7 stk).

«Det må igjen presiseres at nivået på besvarelsene var meget høyt og at Nyhavna Utvikling vurderer det som at samtlige team kunne ha gjort et kvalifisert arbeid i selve konkurransen», skriver selskapet i rapporten, som er undertegnet av daglig leder Vegard Nymo Tyldum.

– Vi har et eget innkjøpsreglement som ligger tett opptil lov om offentlig anskaffelse, har Vegard Nymo Tyldum tidligere påpekt. Nå vil politikerne likevel at selskapet skal følge loven.

Foto: Fredensborg bolig

Politikerne: Følg loven

Tyldum har tidligere understreket overfor Arkitektnytt at Nyhavna Utvikling ikke er underlagt lov om offentlige anskaffelser.

– Vi har et eget innkjøpsreglement som ligger tett opptil lov om offentlig anskaffelse. Vi er likevel et aksjeselskap som drives etter forretningsmessige prinsipper og er blant annet derfor ikke underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, sa han til Arkitektnytt i juni.

Men etter et forslag fra Mona Berger (SV) vedtok Formannskapet i Trondheim tirsdag å be Nyhavna Utvikling følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser på lik linje med andre offentlige byggherrer.

– Vi registrerer deres synspunkt, og er spent på hvordan den nye eierstrategien som skal utarbeidet i løpet av høsten blir. etter Etter min mening er dagens dagens anskaffelsespraksis på linje med andre offentlige selskaper som det er naturlig å sammenligne seg med, som for eksempel Hav eiendom, sier Tyldum til Arkitektnytt.

– Burde ikke dette forholdet mellom selskapet og eierne deres vært bedre avklart på forhånd? Det fremstår litt rotete nå?

– Ja, det er jeg enig i, sier Tyldum, og understreker at Nyhavna Utvikling ikke har noe å skjule.

– Vi forholder oss til regelverket.

En sak for byarkitekten?

Hägg Berge i Code er fornøyd med at saken får følger.

– Det som er litt mer ullent og vanskelig å utfordre, er at to personer alene i et offentlig eid firma får gjøre en utvelgelse av så stor betydning. Det er jo her en byarkitekt, eller en form for instans uten bindinger annet enn til stedets beste, burde inn, sier hun til Arkitektnytt.

Hun skulle gjerne sett at bestillerne og disse prosessene bak utvelgelse av team av ble belyst mer og videre.

– Det er problematisk at eneste måten små og mellomstore firma kan være med i slike byutviklingsprosjekter er å gå sammen med store multinasjonale selskap.

>
>
>