Dømt til 9 måneders fengsel

Arkitekt Rune Breili er dømt for grov korrupsjon i Tjøme-saken i Agder lagmannsrett.

Arkitekt Rune Breili er dømt for grov korrupsjon i Tjøme-saken i Agder lagmannsrett.

Agder Lagmansrett

Dommen i Agder lagmannsrett er strengere enn både tingrettens don og påtalemyndigheten påstand.

Foto: Peter Fiskerstrand
>

Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er dømt for grov korrupsjon i Agder lagmannsrett. Breili dømmes til fengsel i 9 måneder, mens Svendsen er dømt til 11 måneder fengselsstraff. Begge må også betale 25.000 kroner i saksomkostninger.

I tillegg inndras 30.000 kroner fra Svendsen. Det er verdien av tjenesten retten anser han mottok fra Breili. Svendsen ble også dømt til å betale saksomkostninger på 25.000 kroner.

Strengere enn påstand

Straffen er strengere enn påstanden fra påtalemyndigheten, og straffen Vestfold tingrett tidligere hadde fastsatt. De to ble dømt til åtte måneders fengsel i tingretten, men først frifunnet i lagmannsretten. Økokrim anken deretter saken til Høyesterett, som opphevet frifinnelsen. I desember 2022 ble derfor saken behandlet på nytt i lagmannsretten.

Saken som nå har vært gjennom fire rettsrunder dreier seg om at arkitekt Breili tegnet hus for den tidligere byggesakslederen i Tjøme kommune Svendsen, samtidig som Svendsen behandlet byggesøknader fra Breili.

Begge har hele tiden hevdet at det bare var snakk om en vennetjeneste.

>
Foto av Rune Breili

Rune Breili foran Høyesterett, der Tjøme-saken ble behandlet i juni i fjor. Nå venter kanskje en ny tur til Høyesterett for arkitekten.

Foto: Torgeir Holljen Thon

– Setter ny standard

Breilis forsvarer, Thomas Skjelbred, forteller til Arkitektnytt at han bare såvidt har fått diskutert dommen med Breili.

– Vi skal nå studere avgjørelsen nøye, og på bakgrunn av det vurdere en anke til Høyesterett, sier Skjelbred, som også forteller at den strenge dommen, som er strengere enn påstanden fra påtalemyndigheten, kom helt uventet.

Bottom line her er at listen for hva som skal anses som korrupsjon etter norsk rett legges veldig lavt. I realiteten utelukker denne avgjørelsen at man har en relasjon, og i hvert fall vennetjenester, hvor stiller opp for hverandre, hvis vedkommende er i en offentlig stilling eller har et offentlig verv. I langstrakte Norge, med så mange kommuner, og hvor folk går inn og ut av hverandres liv, så er det en ny standard som settes.

– Ikke oppnådd fordeler

Breili tar dommen meget tungt, sier Skjelbred.

– Det har aldri falt hverken Rune Breili eller Harald Svendsen inn at dette handlet om å påvirke noen i en stilling. Korrupsjon er det strengeste straffebruddet vi har for økonomisk kriminalitet, og der bør listen ligge høyere.

Skjelbred påpeker også at dommen fastslår at det ikke er oppnådd noen fordeler eller motytelser ingen andre kunne fått.

– Det handler bare om man objektivt sett kan yte denne typen vennetjenester, og det sier lagmannsretten at det kan man ikke. Det setter en ny standard.

Thomas Skjelbred

– Listen for hva som skal anses som korrupsjon etter norsk rett legges veldig lavt, mener Rune Breilis forsvarer Thomas Skjelbred.

Foto: Elden advokatfirma

– Kommuner sårbare for korrupsjon

Økokrim er derimot fornøyd med dommen.

– Vi håper dommen blir lagt merke til, og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn i en pressemelding.

I Økokrims trusselvurdering pekes det på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

«Et vesentlig hensyn ved kriminalisering av korrupsjon er hensynet til allmennhetens tillit til den offentlige virksomhet i alle dets former. En slik tillit er en forutsetning for et stabilt demokrati. Forbud mot så vel aktiv som passiv korrupsjon i offentlig sektor kan begrunnes i hensynet til å opprettholde en velfungerende offentlig administrasjon og rettsstat», skriver retten i dommen.

«Lagmannsretten ser også noe strengere enn tingretten på hva straffen for grov korrupsjon bør være for en tjenestemann i en rolle som ga ham betydelig innflytelse i viktige saker om offentlig arealforvaltning. Lagmannsretten har også vektlagt at det var Svendsen som initierte bestikkelsen ved å be om Breilis bistand», heter det videre i dommen.

Dommen er ikke rettskraftig.

>
>
>