Engasjerer seg for Ukraina

Mens LPO Arkitekter samler inn penger til Flyktninghjelpen, sier AHO seg villig til å ta imot arkitektstudenter på flukt. Tirsdag markeres det i solidaritet ved høgskolen i Oslo.

Mens LPO Arkitekter samler inn penger til Flyktninghjelpen, sier AHO seg villig til å ta imot arkitektstudenter på flukt. Tirsdag markeres det i solidaritet ved høgskolen i Oslo.

Flyktninger med ryggen til som har med seg bagasje

Ukrainske flyktninger på vei inn i Polen.

Foto: Flyktninghjelpen
>

– I likhet med de fleste andre syns vi dette er helt forferdelig, og hadde lyst til å bidra på et eller annet vis. Vi ville gjøre noe sammen med de som har situasjonen tett på. Det er lettere å forholde seg til ti stykker enn til 45 millioner, sier Christian Nørgaard Madsen, daglig leder i LPO Arkitekter.

Arkitektkontoret håper nå å samle inn så mye penger som mulig som kan gå til krigsrammede ukrainere gjennom Flyktninghjelpen.

– Alle kan selvfølgelig sende både penger og varme tanker, men vi visste at en av våre leverandører, Moment, som leverer timeregistrering og prosjektstyring for oss og en del andre arkitektbedrifter, har en del utviklere i Ukraina. Vi tok kontakt med dem, som satte stor pris på at vi tenkte på deres ansatte, så lagde vi en løsning sammen.

Oppfordrer ansatte til å gi

Moment har til vanlig ti utviklere i Ukraina, hvorav fem fortsatt er igjen i landet. Siste beskjed er at de er i sikkerhet.

For å sørge for at pengene som samles inn blir brukt best mulig valgte LPO å gå gjennom Flyktninghjelpen.

– Det er en troverdig organisasjonen med gode rutiner og som er raskt på der det trengs hjelp, sier han.

Firmaet LPO gir selv 25 000 kroner til innsamlingen.

– I tillegg håper vi at mange av våre ansatte gir noe på egen hånd. Ettersom vi er over 100 medarbeidere håper vi at det kan bli i hvert fall en dråpe i havet, mener daglig leder Christian Nørgaard Madsen.

>
Portrett

Christian Nørgaard Madsen, daglig leder i LPO Arkitekter, håper også andre arkitektbedrifter vil være med og gi penger til krigsrammede ukrainere.

Foto: LPO arkitekter

Kan stille opp med arkitekttjenester

– Er det andre måter arkitekter kan være med og hjelpe i en krigssituasjon som denne?

– Jeg er selv ikke arkitekt, men sivilingeniør, og kan hjelpe gjennom Ingeniører uten grenser, som kan bidra til rask gjenoppbygging av infrastruktur etter for for eksempel jordskjelv. Her kan også arkitekter bidra, sier Madsen.

Han mener også at arkitekter burde kunne stille opp hvis det skulle vise seg å være behov for rask bygging eller ombygging av flyktningmottak i Norge.

– 2,7 millioner ukrainere har allerede flyktet fra landet sitt. De kan ikke alle bo i Polen. Så det vil helt sikkert bli behov for å ta imot flere her i Norge, sier Madsen.

Forsamling av mennesker foran AHO

AHO-studentene samlet seg tirsdag formiddag til solidaritetsmarkering for alle rammet av krigen i Ukraina. Appeller ble holdt av rektor Ole Gustavsen, landskapsarkitektur-student fra Ukraina Alla Onopchenko og leder for studentorganisasjonen Saho, Pernille Boye Ahlgren.

Foto: Pernille Boye Ahlgren

Markering ved AHO

Tirsdag formiddag holdes det en solidaritetsmarkering ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), for alle som er rammet av krigen i Ukraina. Arrangementet er i regi av internasjonalt kontor ved skolen i samarbeid med studentorganisasjonen Saho.

– Dette er en solidaritetsmarkering hvor vi prøver å ikke ha et politisk budskap, men et humanitært. Vi er på en måte alle rammet i denne situasjonen, det er vel ikke et menneske i Europa som ikke føler seg berørt. De som er midt oppi dette med tanks og snikskyttere er selvfølgelig de som rammes hardest. Vi har to ukrainske studenter, to russiske og en stipendiat fra Hviterussland, så dette er veldig tett på. Vi prøver å fokusere på medmenneskelighet og den humanitære situasjonen, sier AHO-rektor Ole Gustavsen.

– Vi står sammen med studentorganisasjonene i Trondheim og Bergen og fordømmer angrepet på Ukraina, og vil vise vår solidaritet med studentene. Vi ønsker trygge forhold for alle studenter fra både Russland og Ukraina, sier leder for studentorganisasjonen ved skolen (Saho), Pernille Boye Ahlgren.

Portrett

AHO-rektor Ole Gustavsen vil ta imot arkitektstudenter på flukt.

Foto: AHO

AHO vil ta imot studenter

Samtidig jobbes det for å kunne ta imot eventuelle arkitektstudentflyktninger ved skolen.

– Kunnskapsdepartementet har bedt universitets- og høyskolesektoren om å bistå så godt man kan i å legge til rette for at ukrainske studenter skal kunne få fortsette utdanningen sin ved norske læresteder, forteller internasjonal koordinator ved skolen Ingvild Kristoffersen.

Hun understreker at skolen er godt rustet til nettopp det, både ved å ha masterutdanning som i sin helhet foregår på engelsk, samt en internasjonal lærerstab.

Nettverk

Rektor Ole Gustavsen er selv leder av et nettverk for nordiske og baltiske arkitektutdanningen (NBAA) som består av 19 institusjoner. Som leder av organisasjonen føler han et ekstra ansvar:

– Det var veldig oppmuntrende i en mørk situasjon å høre at alle medlemmene jobber for å finne ut hvordan vi kan bidra. Det er viktig at dette skjer på en ordentlig og profesjonell måte, og vi må vite mer om hva vi tar på oss av ansvar.

AHO er også med i den europeiske foreningen for arkitektutdanningen, EAAE, som skal avholde et felles møte med alle de europeiske arkitektskolene denne uka.

– Da håper jeg vi kan få på plass et nettverk som kan koordinere dette. Det er snakk om mennesker i nød, men det kan likevel være grunner til å la enkelte personer reise til bestemte steder. Alt skjer veldig fort nå, og vi har et departement som er veldig på offensiven, sier den avtroppende AHO-rektoren.

>
>
>