Et arkipel av arkitekter

Haugesundkontoret Brekke Helgeland Brekke bytter navn til «Arkipelet». – Arkipelet blir den kunnskapen og erfaringen vi i fellesskap besitter, sier daglig leder Thomas Brekke om det nye marine navnet. 

Slik ser de ansatte i arkitektkontoret Arkipel ut i samlet flokk. – Vi kan se på kontoret vårt som et arkipel av femten ulike ansatte individer, sier daglig leder Thomas Brekke om navnebytte. 

Foto: Line Møllerhaug
>

Ringte man til Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke tidligere kunne man kanskje bli litt forvirret. Enten brukte de bare «Arkitektkontoret» når de tok telefonen – eller det mer kompliserte «Brekke Helgeland Brekke», eller mer kryptiske «ABHB» eller «BHB». 

Ringer du dem i dag er det imidlertid et helt nytt ord som møter deg. Brekke Helgeland Brekke har nemlig byttet navn: Nå heter de bare «Arkipelet»

– Vårt gamle navn sammenfattet ikke lenger hvem vi var. Allerede på nittitallet fikk vi nye partnere og den første Brekke pensjonerte seg for over tre år siden. Vi ville derfor endre navnet slik at vi kjente oss igjen, forklarer Thomas Brekke, daglig leder i Arkipelet. 

>

Hav og øyer som binder

Navnebyttet har vært gjennom en over to år lang prosess, hvor både interne og eksterne aktører har blitt benyttet. For mange er nok «arkipelet» et litt ukjent ord. Store Norske Leksikon definerer det som «et øyrikt hav eller samling av ensartede øyer».

Det er også i mer vanlig bruk i språk som finsk, svensk og engelsk. 

– For oss passet begge definisjoner. Rundt oss her i Haugesund har vi en rekke arkipel, som Bømlo, Røvær eller Vibrandsøy. Da betyr ordet «arkipel» en samling av øyer under ett navn. Samtidig kan altså ordet bety havet som bindeledd mellom forskjellige øyer, forklarer Brekke. 

Begge deler gir mening i overført betydning, mener han. 

– Vi kan se på kontoret vårt som et arkipel av femten ulike ansatte individer. Arkipelet blir den kunnskapen og erfaringen vi i fellesskap besitter. Det samme gjelder i et byggeprosjekt, hvor hele byggegruppen, med ingeniører, arkitekter og byggeleder, er et arkipel av kunnskap og arbeidsoppgaver. 

Også betydningen «hav mellom øyer» passer kontoret og arkitektyrket, mener lederen. 

– Nettopp denne betydningen av å være det som binder oss sammen, faller tilbake på oss arkitekter. Det er den rollen vi ofte har i byggeprosjekter. Samtidig inneholder ordet «arki» som jo er det samme ordet vi har i «arkitekt», som betyr «leder» og «pel» som betyr hav. Også byer som Haugesund er bygget på peler. 

– Et flott og mangslungent ord altså, men er det litt vanskelig å uttale riktig? 

– I begynnelsen er det nok det, men vi har brukt ordet innomhus en god stund og landet på at det er et godt ord også i hverdagen. Vi uttaler det på haugesundsdialekt som «arkipelet» – med nesten stum «t», men ikke «arkipelé» eller slike versjoner. 

Klare for opptur og ny arkitektur 

I en bransje som for tiden går litt dårlig, er det noe optimistisk med et kontor som lager nye merkevarer, bytter navn og nettider. Vi spør Brekke om dette kanskje er bevisst spredning av optimisme i en bransje som sliter. 

– Ja, du kan så si, men startet vi denne prosessen før krigen i Ukraina og før strømpriser og renter steg. Vi opplever selvsagt også nedgangstidene, men har likevel ikke tvilt på at vi ville gjennomføre dette. Slik vi ser det er dette navnebyttet, samt bevisstgjøringen det skaper, en forberedelse til den dagen stemningen igjen snur i markedet.

– Er også navnebytte en del av en endring i hvordan dere jobber? 

– Ja, målet er å skape inspirasjon og et taktskifte i det vi alle jobber med for tiden, nemlig å gjøre bygge- og arkitekturbransjen bærekraftig. Her er navnebytte et varsel om at vi skifter takt og er klare for å teste ut nye ting og tenke nye tanker. Utviklingen skjer fort rundt oss, med store aktører som baner vei og myndigheter som kommer med nye krav. Vi ønsker å bruke vår kompetanse inn i det arbeidet. Da er navnebytte en viktig inspirasjonskilde. 

Han legger til: 

– Samtidig handler det også om at vi er klare for å tenke nytt om arkitektur og estetikk, hvor spesielt de yngre kreftene på kontoret er med på å dra oss i nye retninger, avslutter Brekke.

>
>
>