Forventer ytterligere nedgang

Arkitektbedriftenes undersøkelse av bransjen viser fortsatt nedgang i konjunkturene. Oppturen forventes først i 2025. 

Arkitektbedriftenes undersøkelse av bransjen viser fortsatt nedgang i konjunkturene. Oppturen forventes først i 2025. 

Foto av Steinar Skerdingstad

Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, er bekymret for den økonomiske utviklingen i arkitektbransjen. Samtidig ser han lyset i enden av 2024. 

Foto: Arkitektbedriftene i Norge
>

I en undersøkelse av konjunkturene i arkitektbransjen har Arkitektbedriftene i Norge funnet fortsatt nedgang. Hele 51 prosent av arkitektkontorene har lavere ordrereserver enn for 6 måneder siden, mens kun 21 prosent har større. Samtidig har hele 30 prosent av kontorene nedbemannet siden forrige undersøkelse høsten 2022. 

– Det er vanskelig i arkitektmarkedet nå. Vi er i en bølgedal som sannsynligvis vil vare en stund. Denne vil vare ut og gjennom 2024, og vi må mot 2025 for å se lysning, oppsummerer Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, til Arkitektur. 

>

Håper bunnen er nådd

Begrunnelsen for pessimismen er en blanding av internasjonal uro, fortsatt høyt kostnadsnivå i byggebransjen og økt rentenivå. Samtidig tyder mye på at vi har nådd rentetoppen, forklarer Skjerdingstad. Det er derfor han også er optimistisk på lang sikt. 

– Hvis inflasjonen holder seg lav fremover, slik vi ser tegn til, er rentetoppen nådd. Da tror vi at byggebransjen vil komme seg igjen, blant annet fordi vi vet at markedet trenger nye boliger og andre oppgaver har blitt satt på vent. 

Jobber for motkonjunktur 

– Hva er din beskjed til bransjen? 

– At det nå handler om å bite seg fast og se etter muligheter. Vi forventer vekst i det såkalte ROT-markedet, altså rehabilitering, ombygg og tilbygg. Samtidig er det viktig å fortsette å bygge kompetanse for «det grønne skiftet». Det er viktig at vi opprettholder kapasitet og kompetanse i arkitektur- og byggebransjen for framtidige oppgaver.

– Hva gjør dere i Arkitektbedriftene for å bedre situasjonen? 

– Vi jobber opp mot myndighetene for avbøtende tiltak som aktiv motkonjunkturpolitikk. Byggebransjen har til nå tatt støyten for den politikken som føres for å begrense inflasjonen. Men vi vet at det kommer en del igangsettelser av offentlige prosjekter i 2024 som vi ser frem til. Det er positivt og noe vi må ha mer av, avslutter Skjerdingstad. 

>
>
>