Fragment til bodega i Bergen

Fragment blir en del av kontor- debatt- og bodegafellesskap i Bergen. – Sagt litt direkte, så tror jeg også Bergen trenger perspektivene vi kommer med, sier Arild Eriksen. 

Fragment blir en del av kontor- debatt- og bodegafellesskap i Bergen. – Sagt litt direkte, så tror jeg også Bergen trenger perspektivene vi kommer med, sier Arild Eriksen. 

Arild Eriksen og Fragment vil være med i debatten om fremtiden til Bergen havn. Her debatt på containerhavnen, Dokken fra utstillingsbidraget «Hva vi lagde ved sjøen», fra The Ocean-utstillingen på Bergen Kunsthall i 2021.

Foto: Thor Brødreskift
>

I Domkirkegaten i Bergen ligger kontoret som huser det nye fusjonerte arkitekt- og designkontoret PART (tidligere OK kontor + Studio Boi). Nå får designer og arkitekter selskap av Fragment, som dermed konkretiserer sitt nærvær i Bergen. 

– Vi har engasjert oss i Bergen i mange år og på ulikt vis. Det føles derfor veldig unaturlig å ikke ha en hjemmebase i byen. Det gjør vi noe med nå og vi håper interesserte samarbeidspartnere tar kontakt, sier Arild Eriksen, daglig leder i Fragment, til Arkitektur. 

>

Bodegaen viktigste grunn

Fragment ble grunnlagt i 2018 og har per i dag 6 ansatte. Arkitekt Arild Eriksen leder kontoret som er kjent for sin litt aktivistiske tilnærming til arkitekturen – spesielt gjennom nybrottsarbeid innen alternative boformer, sanking, urbant landbruk og dyre- og naturvern. 

Fragment er også et kontor som prioriterer medvirkning og formidling og har gitt ut flere bøker og arrangert utstillinger og debatter. 

I Bergen har de også  blant annet bidratt med flere prosjekter til Byarkitektens NABO-utstilling, deltatt i parallelloppdraget om Dokken, og tidligere undervist på Bergen arkitekthøgskole. Reint fysisk vil den nye tilstedeværelsen i Bergen være en logo i vinduet og at de fritt kan benytte PARTs fasiliteter til møtevirksomhet. 

Men viktigst blir det å bli en del av bodegaen, forklarer Eriksen. Vegg-i-vegg med PARTs kontorer ligger nemlig også baren Bodega, som er planlagt som en ny møteplass for arkitekter- og designere i Bergen. 

– Vi får nå en base i Bergen, men det er bodegaen som lokker oss mest til byen. Her skal vi bidra med å arrangere fagarrangementer om de tingene vi er opptatt av: deltagende by- og bygningsutvikling, andre by- og boligutviklingsformer, bynatur eller produksjon i byen. Sagt litt direkte, så tror jeg Bergen trenger perspektivene vi kommer med. 

– Vi tror Bergen kan ta ledelsen i Norge når det gjelder fellesskapsorientert by- og boligutvikling. Historien om byggfellessapet Selegrendbevegelsen, som utviklet et av landets fineste boligområder, Nordåsgrenda, viser dette tydelig.

Stine Malene Foss Berg (t.v) og Morten Falbach i PART ønsker Fragment og Eriksen velkommen til bergensk bodegaliv. 

Foto: Anders Blindheim Nottveit

Vil delta i ordskiftet

– Hva er det som gjør at det akkurat blir Bergen for Fragment? 

– Det er selvsagt flere grunner til at vi velger Bergen, men det er først og fremst et oppriktig ønske om å være med i et ordskifte om by- og bygningsutvikling i Bergen. Vi er ikke hovedsakelig på jakt etter byggeoppgaver, men vil være med å spisse og styre debatten om byens framtid. 

Han viser til at det skjer en massiv områdeutvikling i hele fjordkanten av byen, på tidligere havneområder, som han mener utfordrer inntrykket av Bergen som en «blandet og produktiv by».

– Jeg kan ikke endre folks oppfatning av denne utviklingen, men jeg vil likevel delta i ordskiftet om den, og inspirere til andre tanker i det utviklingsområdene som er på tegnebrettet. 

Har du skiftet jobb? Ansatt en ny kollega? På bransjeflyttefot? Send oss gjerne en e-post om hva som rører seg i arkitektenes arbeidsliv: redaksjon@arkitektur.no.

>
>
>