– Hadde gjort det igjen

Torsdag var ankesaken mot korrupsjonsanklagede Rune Breili oppe i Høyesterett. Han står på at han ikke har gjort noe galt, og at saken kun handler om vennetjenester.

Torsdag var ankesaken mot korrupsjonsanklagede Rune Breili oppe i Høyesterett. Han står på at han ikke har gjort noe galt, og at saken kun handler om vennetjenester.

Arkitekt Rune Breili var fornøyd etter behandlingen i Høyesterett. – Jeg skal ikke slutte, jeg skal ikke gi meg, sa den korrupsjonsanklagede arkitekten. Foto: Torgeir Holljen Thon

>

HØYESTERETT, OSLO: Høyesterett behandlet torsdag Økokrims anke av Lagmannsrettens frikjennelse av arkitekt Rune Breili. Arkitekten ble sammen med tidligere byggesaksleder Harald Svendsen dømt for grov korrupsjon i Vestfold tingrett i mars i fjor, før Agder lagmannsrett frifant Breili i desember.

Arkitekten og den tidligere byggesakslederen ble tiltalt for grov korrupsjon fordi Svendsen fikk gratis hjelp fra Breili til å tegne sitt eget hus i Mølledammen på Tjøme. De to har kjent hverandre siden 1990-tallet og har hele tiden hevdet at de har utvekslet tjenester som venner, noe som ikke er straffbart.

Var dette korrupsjon eller vennetjenester? Det Høyesterett skal ta stilling til, er hva som ligger i vilkåret «i anledning av stilling» i straffelovens korrupsjonsbestemmelse. Økokrim mener lagmannsretten har tolket korrupsjonsbestemmelsen feil, og at det er viktig med en avklaring av hva som ligger i vilkåret.

Breili og Svendsen satt sammen i retten torsdag. Konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring la ned påstand om at Lagmannsrettens dom oppheves.

– Blitt en prestisjesak

På vei ut av salen spør Arkitektnytt Breili hvordan han syns det gikk i retten:

– Jeg syns det gikk bra. Jeg syns vi har flinke folk som får fram de viktige tingene. Det går jo på om jeg hadde gjort det hvis han ikke hadde vært der, og det hadde jeg. Han er en venn og vi har gjort mange ting sammen. Bygningsingeniøren og arkitekten gir hverandre praktiske innspill, han kan komme med forslag til materialvalg som jeg har hatt stor glede av, og jeg har hjulpet ham med tegninger. Han har kommet til meg med tegninger og så har jeg hjulpet ham med å digitalisere dem, sier Breili, og fortsetter:

– Og det hadde jeg gjort igjen hvis det var behov for det. Vennskapet vårt har ikke endret seg. Hvis du har en god gammel venn som begynner i Plan og bygg, så kan man plutselig ikke være venner lenger? Du forventer ikke å få noe igjen av en venn.

– Var det da overraskende for deg at det ble en sak?

– Nei, jeg skjønte at det kom, da det tilbake i 2017 ble en det BDO-granskning, etter at NRK sa at jeg hadde fått 70 saker gjennom. Men det stemte ikke. Men den påstanden fra NRK var så sterk og det medietrykket så stort at kommunen nedsatte en granskning. Men den viste jo at det ikke var gitt noen fordeler. Men det holdt ikke, da var mediepresset så stort, at dette måtte gå videre, og ble en prestisjesak både for den sammenslåtte kommunen Færder, og for Økokrim, sier Breili.

>

Høyesterett i Oslo var i dag åsted for Økokrims ankesak mot arkitekt Rune Breili. Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons

– Jeg skal ikke gi meg

Korrupsjonssaken har nå vedvart i fem år, og det har gått sterkt utover Breilis virke og kontorets drift, forteller han.

– Vi hadde en god praksis som fungerte bra, vi hadde ti ansatte, god omsetning og gikk i pluss. Nå er vi to, og går i minus. Det sier vel sitt.

– Fordi folk har sluttet eller fordi dere ikke fikk jobber?

– Folk har sluttet. De orket rett og slett ikke mer av saken. Noen holdt ut i to år, noen i tre, andre i fire eller fem, før de sluttet. Og det skjønner jeg veldig godt. Men jeg skal ikke slutte, jeg skal ikke gi meg, avslutter Breili, på vei ut av høyesterettssalen.

At dette handler om prestisje for Økokrim avviser statsadvokat Henrik Horn overfor NRK.

– Fra vår side gjelder denne saken nå utelukkende viktige rettslige spørsmål, blant annet om og eventuelt hvilken betydning vennskapsforhold har for rekkevidden av korrupsjonsbestemmelsen, sier Horn til rikskringkasteren.

Tjøme i Færder kommune er et av landets mest attraktive hytteområder. Korrupsjonssaken i kommunen har nå vart i fem år. Foto: Karl Ragnar Gjertsen

– Ikke forbudt å bli inhabil

For å illustrere situasjonen brukte både aktoratet og forsvaret hypotetiske eksempler i retten:

– La oss si man er velstående og låner penger til tre venner, 100.000 rentefritt. Og så jobber en av vennene jobber i Plan- og bygningsetaten, og er ansvarlig for byggesøknaden din. Da stiller den relasjonen lånet i et helt annet lys. Man vil ikke kunne påvise at det var på grunn av stillingen, men det følger en rekke problemer med lånet, blant annet påvirkningsrisiko og tillit til det offentlige, sa førstestatsadvokat Kyhring.

– Aktors eksempel er et godt eksempel på situasjonen, for hvis vennskapsrelasjonene er sammenliknbare, så kan man jo si at lånet ville blitt gitt på akkurat samme vilkår uansett, og da skal det selvfølgelig ikke rammes som straffbart. Det som skjer er at vedkommende som mottar lånet setter seg i en situasjon der han kan bli inhabil, svarte forsvarer Brosveet, og fortsatte:

– Men det er ikke forbudt å bli inhabil. Det som er forbudt er å behandle saken. Det er nettopp det som er problemet med påtalemyndighetens argumentasjon i anken, at man ser det som kritikkverdig å sette seg i en inhabilitetssituasjon. Men på mange måter er det å være inhabil antitesen til korrupsjon, sa Brosveet.

Jens og Jonas

Forsvarer Brosveet på sin side sammenliknet saken med et scenario mistenkelig likt ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef:

Et vennskap mellom en statsminister i et land og en generalsekretær i en internasjonal organisasjon der samme land er medlem, og de to hypotetisk diskuterer en potensiell ny jobb for sistnevnte.

– Hvis de to så drar for å male hytta til en av dem, er det at vedkommende får hytta malt da å anse som korrupsjon? Selvsagt ikke, sa Brosveet i retten.

En kjennelse i saken er ventet i løpet av de kommende ukene.

>
>
>