Kåret fetteren til anbudsvinner i Bejing

Statsbyggs prosjektleder for eiendom i utlandet kåret sin egen fetter til vinner av arkitektkonkurransen om Norges nye ambassade i Beijing.

Statsbyggs prosjektleder for eiendom i utlandet kåret sin egen fetter til vinner av arkitektkonkurransen om Norges nye ambassade i Beijing.

Den norske ambassaden i Beijing skal pusses opp og bygges ut. Haptic Architects og Sweco er tildelt oppdraget. Foto: Linda Hjelle / Den norske ambassaden i Beijing

>

Det er i en lengre sak i Dagens Næringsliv at opplysningene rundt konkurransen om Norges nye ambassade i Beijing kommer frem.

Kort fortalt: Prosjektleder i Statsbygg, Arild Ravlo Hersleth, kåret Haptic Architects, drevet og eid av fetteren Tomas Ravlo Stokke, til vinner av skisseprosjekt for ambassaden, der også flere norske arkitektkontorer leverte tilbud på både koordinator, arkitekt og ingeniører.

Flere av disse reagerte på både Statsbyggs poenggivning og Hersleths habilitet i saken.

– Dette ble det snakket om blant flere av firmaene som deltok i konkurransen. Men det var nok noen som lot være å klage ettersom det viste seg at de lå såpass høyt i pris sammenlignet med konkurrentene at de uansett ikke hadde vunnet selv om klagen hadde ført frem, sier arkitekt Vibeke Skaiaa, som signerte klagen på vegne av konsulentfirmaet Advansia, til DN.

En forherligelse

Arkitekten sier til avisen at det fantes «en forherligelse av det vinnende firmaet i evalueringen» gjort av Hersleth i Statsbygg. Også Ole Wiig i NSW Arkitektur reagerer på Statsbygg behandling av saken:

– For det første skjønte vi ingenting av poenggivningen, og så viste det seg at det også var et slektsforhold mellom prosjektlederen i Statsbygg og arkitekten som var en del av vinnerteamet i konkurransen. Etter å ha sjekket med advokat bestemte vi oss for å klage, forteller Wiig til DN.

Klagene fra de tapende arkitektene i NSW og Advansia, henholdsvis innstilt som nummer to og seks, førte ikke frem hos Statsbygg. Ingen av klagerne ønsket å gå videre med klagene på grunn av omfattende ressursbruk.

– Hadde Statsbygg bare vært litt mer ydmyke. Men de viste ingen forståelse, isteden forsvarte de seg. Vi tolket det som at Statsbygg var villige til å gå langt i å forsvare seg, og at vi risikerte å bruke masse tid og penger på denne saken, sier Wiig til avisen.

>
  • NSW Arkitektur og Ole Wiig klaget inn avgjørelsen til Statsbygg, men ble ikke hørt. – De viste ingen forståelse, isteden forsvarte de seg, sier Wiig til DN. Foto: Charlotte Wiig

  • Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, hevder nå at prosjektlederen allerede hadde avklart muntlig med arbeidsgiveren at han ikke var inhabil. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Nevner ikke søskenbarn

Hverken prosjektleder Arild Ravlo Hersleth eller Haptic-eier Tomas Ravlo Stokke ønsker å kommentere saken overfor Dagens Næringsliv, men Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, skriver følgende om fetter-forholdet i en e-post til avisen:

«Prosjektleder tok dette opp med vår juridiske avdeling da han så de 14 innkomne tilbudene. Han redegjorde for slektsforholdet og det ble da slått fast at jevnfør paragraf 6 i forvaltningsloven var det ingenting i veien for at han kunne foreta evalueringen av tilbudene i konkurransen.»

Aschim viser til at forvaltningsloven ikke nevner søskenbarn som et forhold som automatisk leder til inhabilitet, slik den gjør det i andre deler av lovverket.

«Et helt vanlig fetter-forhold»

Dokumenter DN har fått tilgang til viser at prosjektleder Hersleth sendte en skriftlig redegjørelse om sitt forhold til fetteren på e-post til Statsbyggs juridiske avdeling den 6. april i fjor – én måned etter at anbudsfristen gikk ut og det var klart hvem som konkurrerte om jobben. Her beskriver han forholdet til Stokke som «et helt vanlig fetter-forhold», som i voksen alder har begrenset seg til «store fester i slekta, bryllup og begravelser.»

Aschim hevder nå at prosjektlederen allerede hadde avklart muntlig med arbeidsgiveren at han ikke var inhabil. Til DN sier hun at det ikke var noe i veien for at prosjektlederen kunne gi poeng og rangere anbudene selv om fetteren deltok i konkurransen. Det er hvor nært forholdet er, og om det er fordeler eller ulemper i en tildeling, som gjelder, sier Aschim.

Overveier negative reaksjoner

Overfor klagerne er ikke Statsbygg like kategoriske i sitt skriftlige svar, og skriver at de har merket seg de negative reaksjonene. Utbyggeren vil «overveie å la en tilsvarende relasjon være ekskluderende ved fremtidige tilsvarende anskaffelser, på tross av at fremgangsmåten i nåværende konkurranse må sies å ha vært innenfor forvaltningslovens habilitetsregler», heter det i teksten.

Dette får Ole Wiig til å reagere:

– Statsbygg skriver at de har «merket seg den negative reaksjonen på relasjonen». Men vår reaksjon var ikke negativ, vi stilte spørsmål om habilitet, og hvis en slik relasjon muligens vil være ekskluderende i fremtiden, hvorfor var det ikke nok i dette tilfellet da? sier arkitekten til Dagens Næringsliv

Hege Njaa Aschim i Statsbygg holder likevel fast ved at saken ikke rammes av forvaltningslovens regler om inhabilitet.

– De to firmaenes klagesaker kunne i seg selv eventuelt vurderes som et argument for å la Hersleth tre til side, selv om relasjonen mellom ham og Stokke ikke rammes av forvaltningslovens regler om inhabilitet, skriver kommunikasjonsdirektør Aschim i en epost.

– Vi vurderer slike spørsmål i alle konkurranser. I denne saken var det ikke aktuelt å endre standpunkt, sier Njaa Aschim til Dagens Næringsliv.

Byggingen av ambassadeanlegget i Beijing er planlagt å starte i 2022.

>
>
>