Kåret til Norges mest attraktive by

Sandnes får Attraktiv by-prisen 2022, for «et fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år».

Sandnes får Attraktiv by-prisen 2022, for «et fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år».

Rutenparken i Sandnes, tegnet av arkitektkontoret Space Group, er ifølge Attraktiv by-prisjuryen et av Norges beste nye byrom. Foto: Sandnes kommune

>

– Sandnes har imponert juryen gjennom langsiktig og kunnskapsbasert utvikling av sentrum, som nå viser gode resultater. Nye funksjoner samlokalisert i sentrum, kultursatsinger, nye bydeler i nedlagte havnearealer og Ruten, et av Norges beste nye byrom, viser at Sandnes lykkes med sitt byutviklingsarbeid, sier Alexandria Algard, juryleder for regjeringens Attraktiv by-pris.

De andre finalistene til prisen var Harstad og Bryne. Alle finalistene hadde ifølge juryen en sterk forståelse for at riktig lokalisering av funksjoner i kombinasjon med en helhetlig arealbruk og gode møteplasser skaper bymessige kvaliteter. Finalistene utmerket seg på hver sin måte ved å arbeide aktivt med sosial bærekraft og medvirkning, mener juryen.

Vitamininnsprøytning

- Dette var stas! Vi har hatt gode planer, og vi har vært tålmodige. Prisen er en anerkjennelse av at vi har gjort mye riktig, og gir oss en solid vitamininnsprøytning i arbeidet med å utvikle sentrum videre, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen på kommunens nettsider.

Ordfører Stanley Wirak istemmer:

- Dette er en bekreftelse på at kommunen gjennom mange år har tatt gode valg i arbeidet med å utvikle en levende by.

Vekk fra bilen

Industri- og stasjonsbyen Sandnes har hatt stor befolkningsvekst gjennom mange år, og utviklingen av byområdene i kommunen har i stor grad vært bilbasert, påpeker juryen. De siste årene har man imidlertid gjort flere grep som har bidratt til å snu utviklingen, og skapt et attraktivt sentrum som er identitetsskapende og drivende for byens utvikling, påpeker juryen i sin begrunnelse.

– Sandes har gjort en god jobb med å skape et levende og attraktivt sentrum. De to andre finalistene fortjener også ros. Jeg gleder meg til å dele ut prisen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i pressemeldingen.

>
>
>