Kristin Jarmund Arkitekter blir del av Nordic

– Vi har behov for større fleksibilitet og mer ressurser i store og krevende prosjekter, sier Kristin Jarmund, som nå blir partner i Nordic.

– Vi har behov for større fleksibilitet og mer ressurser i store og krevende prosjekter, sier Kristin Jarmund, som nå blir partner i Nordic.

To personer som sitter i en sofa

Kristin Jarmund og Eskild Andersen, daglig leder i Nordic, er begge fornøyd med å skulle jobbe sammen. – Dette er en vinn-vinn-situasjon når plattformene er så like i det faglige fokuset på kvalitet, sier Jarmund.

Foto: Herman Ekendahl-Dreyer
>

– Jeg har alltid tenkt at Nordic ville være det beste for oss når vi skulle gå inn i et mer kraftfullt fagmiljø, fordi de komplementerer oss på så mange måter. Vi er små og har en massiv merkevare, men vi mangler ressurser, robusthet og en bredere kompetanse som Nordic definitivt etter mitt syn er de beste på, sier Kristin Jarmund, side om side med Eskild Andersen, daglig leder i Nordic - Office of Architecture.

Fra og med tirsdag 1. mars er Kristin Jarmund Arkitekter (KJ-A) en del av Nordic Office of Architecture. Alle ansatte i begge kontorene ble informert om dette onsdag.

Lang prosess

Det har vært en lang prosess for Jarmund, som har drevet firma i snart 40 år. De senere årene har det blitt stadig tydeligere hvor sårbart det er å drive et kontor på rundt 20 personer, forteller hun.

– Vi er for små for oss selv. Vi har mange store og krevende prosjekter, og de øker stadig på. I stedet for at jeg på en sårbar måte nå skulle utvidet kontoret uten kontroll så er det mye bedre for oss å slå oss sammen med et etablert miljø, som har de ressursene vi trenger og som vi kan utvikle oss sammen med, sier Jarmund, som nå selv blir partner i Nordic.

– Hvem sin idé var dette?

– Jeg er en nær gammel venn av Gudmund Stokke, grunnleggeren av Nordic. Jeg og Gudmund har snakket sammen gjennom mange år, og det var gjennom felles samtaler for tre kvart år siden hvor vi nærmet oss dette som en mulighet. Stokke sa til meg, en ting er hva vi tror, men det kan godt være at de unge, kraftfulle i Nordic nå syns at du er både for gammel og for skummel, ler Jarmund.

>
En person som holder en presentasjon

Nyheten om sammenslåing ble møtt med store jubel hos de ansatte, forteller Eskild Andersen i Nordic.

Foto: Nordic - Office of Architecture

Beholder merkevaren

Andersen syns imidlertid Jarmund var verken gammel eller skummel.

– Vi ble beæret, og det kan jeg si på vegne av hele Nordic, da vi fikk denne henvendelsen fra Kristin, forteller Andersen.

– De nærmeste månedene skal vi finne ut hvordan vi skal organisere oss, hvordan vi jobber best sammen og hvordan vi skal klare å utnytte de gode mulighetene dette gir. Så rett over sommeren flytter vi sammen i Telegrafbygningen, sier han.

Dette er en vinn-vinn-situasjon når plattformene er så like i det faglige fokuset på kvalitet, sier Jarmund, som mener de to kontorene representerer ulike porteføljer og har ulike styrker.

– Kristin Jarmund Arkitekter har noen markedsområder der de står veldig sterkt, kanskje særlig innenfor det man litt forenklet kan kalle det urbane storbymarkedet. I dette feltet er de ledende både innen boligprosjekter, næring og planoppgaver, mener Andersen.

Faglig ressurs

Jarmund skal fortsette i fem år som kreativ leder, sammen med Nordics andre kreative ledere.

– Vi er opptatt av å bruke Jarmund som faglig ressurs på tvers av hele selskapet, i alle typer prosjekter, og gleder oss til å få henne inn i den faglige ledelsen i Nordic. I bunn ligger tanken om å ha et sterkt fagmiljø som gjør oss i stand til å skape best mulig arkitektur, sier Andersen.

At KJ-A blir en del av Nordic betyr likevel ikke at merkevaren forsvinner fullstendig: De skal fortsatt være en identifiserbar avdeling både overfor kunder og egne ansatte.

– Det har vi og Nordic hele veien sett på som en vinn-vinn-ingrediens, at vi ikke må tulle med merkevaren vår. Vi skal hete Nordic, men være organisert slik at medarbeidere og kunder kan være trygge på at den kvaliteten og identiteten som KJ-A står for blir videreført.

Oversiktsvisualisering av nye regjeringskvartalet

Ifølge Jarmund besitter Nordic den ultimate profesjonaliteten i kompleks prosjektledelse i store oppgaver. Her fra det nye regjeringskvartalet.

Foto: Team Urbis

Vekst ikke mål i seg selv

Sammenslåingen innebærer en betydelig vekst for begge parter. Det er imidlertid ikke noe mål i seg selv for noen av dem.

– Vi har behov for større fleksibilitet, blant annet som konsekvens av den for tiden fullstendige uforutsigbarheten i saksbehandlingen i de kommunale systemene. Ofte må vi vente i månedsvis på oppstartsmøter, og sitter der med et team på flere personer som bare venter og venter på møter som aldri kommer. Jeg tror ikke folk er klar over hvor utfordrende det er å drive et mindre arkitektkontor i dagens byggebransje. For meg har det ikke vært viktig å vokse, det er den fleksibiliteten og bredden i faglig plattform vi får nå som er avgjørende, sier Jarmund.

– Det har aldri vært noe mål i seg selv å bli større, men størrelse og bredde gjør oss i stand til å håndtere stadig mer komplekse og utfordrende prosjekter. Det er nettopp komplekse og viktige samfunnsbyggende prosjekter, både innen infrastruktur, helsebygg og store offentlige oppgaver som Regjeringskvartalet, som vi ønsker å ta hånd om. Dette krever både størrelse og bredde i kompetanse samt en stor base av dyktige og talentfulle arkitekter og planleggere. Størrelse er med andre ord ikke et mål i seg selv, men det er jo et mål på om man lykkes på det man prøver å få til, i den typen prosjekter vi opererer innenfor, sier Andersen.

– Så dere har ingen ambisjoner om å sluke flere arkitektkontorer?

– Nei, men det å kunne utvikle og utvide fagmiljøet vårt er et mål, sier Andersen, og understreker at denne typen utvidelse kun har skjedd én gang tidligere, da Arstad arkitekter ble en del av Nordic i 2012.

Og hvordan blir det for Jarmund å ikke lenger være sjef?

– Fy fader, jeg har gledet meg sånn til denne dagen. Jeg har alltid hatt ett stort hjertebarn og interesseområde, og det er det faglige, og nå får jeg mer tid til dette. Jeg har vært alt, jeg har vært daglig leder, faglig leder, styreleder. Nå kan jeg foredle og konsentrere meg om det jeg tror jeg har mest å bidra til, og det ser jeg veldig fram til, avslutter Kristin Jarmund.

>
>
>