Lanserer Sweco Architects

Tag og Arcasa blir nå offisielt en del av Swecos norske arkitekturavdeling.

Tag og Arcasa blir nå offisielt en del av Swecos norske arkitekturavdeling.

Portrettbilde av  Johannes Goa Ludvigsen, avdelingsdirektør for Sweco Architects. Foto.

Divisjonsdirektør for Sweco Architects i Norge, Johannes Goa Ludvigsen.

Foto: Sweco
>

Fra og med i dag blir Tag arkitekter og Arcasa arkitekter en del av Sweco Architects. Det opprinnelig svenske ingeniørselskapet kjøpte opp Tag og Arcasa i henholdsvis 2020 og 2022, men de to arkitektkontorene har hittil fortsatt å eksistere under sine gamle navn. Fra nå er de imidlertid Sweco Architects, norske avdeling, i tillegg til avdelinger i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Både Tag og Arcasa har jobbet primært med boligutvikling. Nå skal de sammen «skape rom og nabolag der folk trives», ifølge en pressemelding fra Sweco.

– Vi skal skape arkitektur på brukernes premisser. Med til sammen 50 års erfaring som byggende arkitekter med stor produksjon av boliger og næringsbygg, vet vi hva som får folk til å trives der de bor og jobber. Vi skal videreutvikle denne kompetansen, blant annet ved å ta inn brukerperspektivet tidlig og involvere flere fag og disipliner fra start. Alle dimensjonene av bærekraft er en naturlig del av våre arkitekters hverdag og utgjør kjernen av Sweco Architects strategi, sier divisjonsdirektør for Sweco Architects, Johannes Goa Ludvigsen, i pressemeldingen.

>
Interiørbilde av Gullhaug Torg 5 i Oslo, tegnet av Arcasa arkitekter. Foto.

Arcasa-tegnede Gullhaug torg 5 i Oslo, som er nominert til Årets bygg-prisen for 2022, som deles ut under Byggedagene 22. mars.

Foto: Sweco

Tøffere tider

Sweco Architects Norge blir et av landets største arkitektmiljøer, med over 200 arkitekter.

– I Norge er Sweco tuftet på lange og stolte ingeniørtradisjoner, men arkitektur vært en driver for Swecos suksess siden selskapet ble etablert i Sverige på slutten av 1950-tallet. Vi vet at løsningene blir aller best om vi jobber tverrfaglig fra start, også med tanke på bærekraft. Den solide arkitektkompetansen vi nå har, sammen med resten av bredden i Swecos fagmiljøer, sørger for at vi kan tilby kundene og samarbeidspartnerne våre alle fag som trengs fra tidligfase til ferdigstillelse i prosjektene våre. Vi skal fortsatt være den kundenære arkitekten og den beste samarbeidspartneren for å løse kundene våre sine behov, sier administrerende direktør i Sweco, Rasmus Nord, i pressemeldingen.

Selskapet forventer nå tøffere tider fremover med inflasjon, renteøkninger, råvaremangel og boligbyggestopp.

– Vi anerkjenner at Sweco Architects blir etablert i en tid med mye usikkerhet, og som alle andre kjenner vi på utfordringene i markedet. Med Sweco Architects er vi opptatt av å bygge et lag som er godt rustet for fremtiden, sier Nord.

>
>
>