OAF-pris til Mariahuset

Bodil Reinhardsen vinner Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2021 for Mariahuset på Frogner.

Bodil Reinhardsen vinner Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2021 for Mariahuset på Frogner.

Mariahuset, et verkstedsbygg med boenhet på Frogner, med klatreplanter. Foto.

Mariahuset, et verkstedsbygg med boenhet på Frogner, vinner Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2021. Klatreplantene benyttet langs veggen er vinterkaprifol.

Foto: Jonas Adolfsen
>

Bodil Reinhardsen vinner Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2021. Prisen deles ut torsdag ettermiddag og går til prosjektet «Verkstedbygning Mariahuset» på Skarpsno, Frogner.

– Dette er jo bare veldig flott. Det er selvfølgelig fint å bli sett og anerkjent for et prosjekt som Mariahuset, sier Reinhardsen til Arkitektnytt, om prisen til huset som sto ferdig i 2016.

– Interessant om fortetting

Bygget hun vinner pris for ligger blant den historiske, frittliggende murvillabebyggelsen på Skarpsno, Frogner. På samme eiendom ligger en murvilla oppført i 1920, ved arkitekt Arnstein Arneberg. Villaen har også en tilhørende garasjebygning og gjerdeanlegg med et tidstypisk arkitekturuttrykk.

«Med årets pris ønsker OAFs priskomite å rette søkelyset mot god, småskala fortetting som en vesentlig del av Oslos byutvikling, i et bevaringsverdig område», heter det fra OAF-juryen.

>
Portrett av Bodil Reinhardsen. Foto.

Arkitekt Bodil Reinhardsen vinner Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2021.

Foto: Privat

Dikter på omgivelsene

Eiendommen på Skarpsno er regulert til spesialområde bevaring. Tiltakshaveren, et økumenisk bo- og arbeidsfellesskap som ble etablert på eiendommen i 1975, hadde et behov for nye arbeids- og boarealer som kunne avlaste murvillaen – spesielt verkstedsfunksjonene.

– Hva er det beste med å vinne pris for akkurat dette bygget?

– Det viser kanskje at det er mulig å bygge en ny konstruksjon etter dagens tekniske krav, i et område med eldre bebyggelse. For konteksten gir mange temaer å dikte videre på – terrengforskjellen i nabogrense, dimensjonen på naboen hekk, espalier på garasjen, det kalkpussede moderhuset og den frodige vegetasjonen på tomta og i området, sier Reinhardsen.

Interiør fra boenheten i prosjektet Mariahuset. Foto.

Interiør fra boenheten i prosjektet Mariahuset. Materialene som er benyttet er blant annet sedertre og aerogel.

Foto: Jonas Adolfsen

Innspill i debatten

Alle kan nominere kandidater til OAFs arkitekturprisen. Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Årets komité har bestått av Matthew Anderson, Siri Moseng, Håkon Vigsnæs, Anders Melsom, og Trine Bølviken. Juryen mener årets vinner er et viktig og fremragende innspill til pågående diskusjoner om byutvikling, fortetting og stedstilpasning i Oslo.

«En grundig og helhetlig forståelse for områdets historie, utforming og karakter, typologisk utvikling, terreng og landskap, samt tiltakshaverens bruksmessige behov, har påvirket prosjektets utforming», heter det fra juryen.

OAFs arkitekturpris ble opprettet i 2013 og deles i år ut for åttende gang. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekter realisert i Oslo og Akershus - også publikasjoner og utstillinger. Prisen har som formål å «rette oppmerksomhet mot arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og bygde omgivelser som helhet».

>
>
>