OAF-pris til Pressens hus

Oslo arkitektforenings arkitekturpris 2022 til Atelier Oslo og Kima arkitektur for Pressens hus i Kvadraturen.

Oslo arkitektforenings arkitekturpris 2022 til Atelier Oslo og Kima arkitektur for Pressens hus i Kvadraturen.

Pressens hus i Kvadraturen, Oslo, får OAFs arkitekturpris for 2022. Transformasjonen av bygningene i Skippergata er gjort av Atelier Oslo og Kima arkitektur, med Aspelin Ramm som byggherre. Foto: Niklas Hart

Foto: Niklas Hart
>

I kveld ble det endelig arrangert sommerfest for Oslo arkitektforening (OAF) i Josefines gate. Som et startskudd for festkvelden ble også OAFs arkitekturpris for 2022 delt ut, og i år går prisen til Pressens hus av Atelier Oslo og Kima arkitektur.

«Juryen anser prosjektet for å være et særdeles vellykket eksempel på transformasjon av en eldre eksisterende bygningsmasse med bevaringshensyn, til en ny bruk som tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet og tilgjengelighet», heter det i juryens begrunnelse.

– Hard konkurranse

Pressens hus er et samlingssted for mediefolk og medieinteresserte, og tilholdsted for en rekke mediebedrifter – deriblant nyhetsbyrået NTB.

Utviklingen av Pressens hus er et samarbeid mellom de to arkitektkontorene Atelier Oslo og Kima arkitektur. Duoen har tidligere høstet lovord for andre lignende prosjekter i samme del av Oslo deriblant kontor- og arrangementshuset Sentralen i de gamle lokalene til Christiania Sparebank.

Jonas Norsted fra Atelier Oslo har ledet arbeidet med bygget, mens Martin Dietrichson fra Kima arkitektur har fulgt prosjektet tett helt veien. Dietrichson er glad og stolt over OAF-prisen.

– Dette er helt fantastisk! Spesielt med tanke på den harde konkurransen med de tre andre prosjektene i finalerunden, sier Dietrichson til Arkitektnytt like før prisutdelingen.

>

Martin Dietrichson, arkitekt i Kima arkitektur har fulgt arbeidet med Pressens hus tett fra Kimas side. Foto: Hæge Håtveit

En tøff prosess

De tre andre prosjektene i siste runde var Mino (tilbygg til Villa Grande og Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter) av Transborder Studio og Statsbygg samt Heggedal Torg og Wesselskvartalet, begge av Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter.

Å vinne OAF-prisen 2022 betyr mye for Atelier Oslo og Kima.

– En slik anerkjennelse er selvsagt veldig hyggelig. Dette er et prosjekt vi har jobbet utrolig mye med over lang tid, i samarbeid med Atelier Oslo og i forlengelse av det arbeidet vi gjorde med Sentralen. Det har vært en tøff prosess, så når dette legges merke til av juryen er det en veldig gode følelse, sier Dietrichson.

– Hva gikk den tøffe prosessen ut på?

– Bygningsmassen var i utgangspunktet i svært dårlig stand og det var vanskelig å se for seg potensialet for at dette kunne bli fint. Spesielt vanskelig var det å få inn tilstrekkelig med dagslys. Dette løste vi med å rive dekkene i en lagerbygning, som sto i bakgården og lage to atrier hvor vi får inn godt med dagslys, som strømmer nedover i bygningsmassen.

Strukturen av en ellers revet lagerbygning er beholdt i et av atriene i Pressens hus. Juryen sier følgende om grepet: «Et lagerbygg i den ene bakgården er revet, men bæresystemet er bevart og får stå igjen som et kraftig rødlakkert stålskjelett som gir en tyngre og solid karakter til dette atriet». Foto: Einar Aslaksen

Ikke-modernistisk holdning

Juryen trekker frem hvordan arkitektene nettopp har lykkes med lysinnslipp og utviklingen av de to atriene. De mener også ivaretakelsen av de eldre delene av bygningene, samt de sømløse overgangene til nye elementer, er med på å skape en ny form for arkitektur.

De skriver følgende i sin begrunnelse: «Uregelmessighetene og særtrekkene i det eksisterende glattes ikke over, men vises pragmatisk fram som kvaliteter. Slik synes nye elementer å gå opp i en symbiose med det eksisterende bygget, langt fra en mer dogmatisk modernistisk holdning som krever klar kontrast mellom nytt og gammelt».

Pressens hus er tilholdsted for en rekke mediebedrifter. Huset skal etter planen være et «samlingssted for mediefolk og medieinteresserte, med rom for kunnskap og debatt om journalistikk og medier». Foto: Einar Aslaksen

Kan bli et forbilde

I tillegg mener juryen at arkitektene hos Kima og Atelier Oslo gjennom dette og tidligere transformasjonsprosjekter har utviklet «en pragmatisk holdning og udogmatisk tilnærming til arbeidet med eldre bygg».

De mener Pressens Hus sin sett kan «bli et viktig forbilde og en inspirasjon for arbeidet med å tilrettelegge for ny bruk av Oslos mange tomme kulturbygg og andre eldre bygninger, og skape en økt bevissthet om at arkitektonisk gjennomarbeidet gjenbruk av eldre bygg er verdt å satse på».

Jonas Norsted, partner og arkitekt i Atelier Oslo, har vært prosjektleder for Pressens hus. Han takker arkitektteamet og en ambisiøs byggherre. Foto: Atelier Oslo

Takker team og byggherre

Dietrichson takker Atelier Oslo for et godt samarbeid. I disse prosjektene jobber de to kontorene, som ett kontor, forklarer arkitekten.

– Vi har vært veldig samkjørte og Jonas Norsted har gjort en formidabel jobb som prosjektleder, sier Dietrichson.

Både Kima og Atelier Oslo ønsker å takke byggherre Aspelin Ramm, som ifølge dem har hatt høye ambisjoner gjennom hele prosessen og hadde fra dag én et mål om å skape noe utenom det vanlige.

– Det har vært en spennende prosess, med Aspelin Ramm som en tillitsfull og engasjert byggherre. Vi har sammen jobbet veldig bevist med å hente fram gamle strukturer og materialer og la dem gi prosjektet sin egenart. Det å være med på å se hvilke muligheter det ligger i å transformere Oslos murbebyggelse fra 1880-tallet er alltid like lærerikt og spennende, sier prosjektleder Jonas Norsted i Atelier Oslo til Arkitektnytt.

– Jeg vil også trekke frem hele arkitektteamet – de har lagt ned et stort arkitektarbeid og jobbet dag og natt. Vi har vært slitne til tider, men det har også vært en inspirerende prosess, fortsetter han.

– Nå skal vi feire!

 

OAFs Arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013. I OAFs pris- og stipendkomité sitter Siri Moseng, Bodil Reinhardsen, Matthew Anderson og Anders Melsom.

>
>
>