Ola Roald bytter navn

– Jeg kommer til å jobbe i mange år framover, sier Ola Roald, idet kontoret med hans eget navn omdøpes til Holar.

– Jeg kommer til å jobbe i mange år framover, sier Ola Roald, idet kontoret med hans eget navn omdøpes til Holar.

Ola Roald startet Ola Roald arkitektur for 30 år siden. Nå bytter kontoret navn.

Foto: Holar
>

– Ola Roald arkitektur skal ikke lenger bære ditt navn. Er det en stor endring for deg personlig?

– For meg personlig er det en stor endring ja, men det er en endring jeg tenker er viktig for at kontoret skal fortsette i mange år framover og at vi med det nye navnet kan styrke kontorets langsiktige identitet. Jeg kommer til å jobbe i mange år framover, men samtidig er vi inne i en overgangsperiode, med nye partnere og daglig ledelse, og da er dette et riktig tidspunkt for denne navneendring.

Det vil si egentlig er det en ombruk av Ola Roald navnet:   H + ola r = Holar

Fremtiden til kontoret bygger på det vi har greid å opparbeide oss av kompetanse og erfaring de siste 30 årene, sier Roald.

– Når man driver kontor i dag i en tid med store endringer, ikke minst når det gjelder klima og miljø, så må man tenke nytt. Det har vi alltid gjort på kontoret, og det vil vi fortsette å gjøre, samtidig som vår hovedoppgave er omsorg for naturen, menneskene og arkitekturen.

>

De seks ytterligere partnerne i Holar: Siri Myredal Ludvigsen, Mikkel Stagis, Sabina Markussen, Giulio Torracchi, Susanna Ahlander og Espen Quillfeldt Schulze.

Foto: Holar

Syv partnere

Kontoret er de samme folkene som før, forsikrer Roald om. Partnergruppen består av syv personer: Espen Schulze, Giulio Torracchi, Mikkel Stagis, Sabina Markussen, daglig leder Siri M. Ludvigsen, og Susanna Ahlander, i tillegg til kontorets grunnlegger og faglige leder Ola Roald. 

Navnebyttet og partnersammensetningen innebærer ingen revolusjonerende endring, men de andre partnerne får nå enda tydligere roller og ansvar, og jeg får mulighet ti å konsentrere meg primært om kontorets faglige innhold. 

– Jeg vil ikke kalle det en ny start, men en omorganisering, som innebærer at vi vil prøve å være enda mer tydeligere på profilen vår. Dette er en inspirerende endring, som jeg ser gir kontoret mer inspirasjon enda mer giv, sier Roald.

Tjøme ungdomsskole stod ferdig i 2023.

Foto: Ruben Ratkusic

Skoler og innovasjon

Ola Roald, eller Holar nå da, er mest kjent for sine undervisningsbygg, men arbeider kontinuerlig i hele spekteret fra planprosjekter til mindre boliger og hytter. Kontoret har i lengre tid, parallelt med at porteføljen vokser, hatt flere betydningsfulle innovasjonsprosjekter – fra piloter for bruk av massivtre til sirkulære bygg og klimasmarte løsninger.

Dette avspeiler kontorets evne og vilje til å tenke nytt, både økonomiske løsninger og omsorg for mennesker og miljø, heter det i en pressemelding fra kontoret.

Kontoret startet i Tønsberg for 30 år siden, og har vokst gradvis, og har i dag fått en stor geografisk rekkevidde, med prosjekter i Oslo, Innlandet og langs hele kysten fra Kristiansandsområdet i sør, og Troms og Finnmark i nord. I dag har Holar kontor både i Tønsberg og Oslo.

>
>
>