Oppfordrer til støtte

De fem norske arkitektorganisasjonene oppfordrer alle sine medlemmer til å bidra med humanitær støtte til sivilbefolkningen i et krigsrammet Ukraina og til arkitekter på flukt.

De fem norske arkitektorganisasjonene oppfordrer alle sine medlemmer til å bidra med humanitær støtte til sivilbefolkningen i et krigsrammet Ukraina og til arkitekter på flukt.

Det ukrainske flagget

Arkitektorganisasjonene i Norge oppfordrer å støtte de store hjelpeorganisasjonenes Felles innsamlingsaksjon for Ukraina, eller ved å signere Amnestys underskriftskampanje mot angrepene på sivile i et krigsrammet Ukraina..

Foto: Pixabay
>

Alle de landsdekkende arkitektorganisasjonene i Norge har gått sammen om en støtteerklæring til sivilbefolkningen som er rammet av krigen i Ukraina.

Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes fagforbund (Afag), Arkitektbedriftene (Afag), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) oppfordrer alle sine medlemmer om å bidra til det humanitære arbeidet, enten gjennom de store hjelpeorganisasjonenes Felles innsamlingsaksjon for Ukraina, eller ved å signere Amnestys underskriftskampanje mot angrepene på sivile.

– Vi ser at medlemmene våre tar kontakt og er opptatt av å hjelpe. Derfor har vi sett behovet for å gå sammen med de andre organisasjonene og oppfordre våre medlemmer til å støtte hjelpeorganisasjoner som har aktivitet rettet spesifikt mot Ukraina. Det er det et umiddelbart behov for nå, sier NAL-president Adnan Harambasic.

I tillegg må fagorganisasjonene nå forberede seg på hvordan man på sikt kan hjelpe dersom ukrainske arkitektkolleger kommer til Norge, mener presidenten.

Invitere inn

Harambasic måtte selv flykte fra krigen i Bosnia på 1990-tallet, og kom som arkitektstudent fra Sarajevo til Norge i 1993, via Ljubljana i Slovenia.

– Av min egen erfaring som student vet jeg hvor viktig det er å få mulighet til å vedlikeholde og videreutvikle kunnskap i profesjonen man er utdannet eller i ferd med å bli utdannet til. Både studenter og ferdig utdannede kolleger kan ha behov for at vi strekker ut hånden og inviterer dem inn på en eller annen måte, sier han.

Harambasic forteller at NAL nå jobber med å undersøke hvordan dette kan foregå i praksis, og mener man må gå i dialog med både NAV, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arkitektbedriftene for å finne ut hvem som kan hjelpe med hva.

Å bli tatt godt imot av et fagmiljø gjør selvfølgelig også integrering i et nytt samfunn lettere, samtidig som det kan gi en mer meningsfull hverdag, mener Harambasic.

– Hvis man har en jobb å gå til, gjør det også at man slipper å gå rundt og bare tenke på hva som skjer i hjemlandet, sier NAL-presidenten.

>
Portrett

– Av min egen erfaring som student vet jeg hvor viktig det er å få mulighet til å vedlikeholde og videreutvikle kunnskap i profesjonen man er utdannet eller i ferd med å bli utdannet til, sier NAL-president Adnan Harambasic.

Foto: NAL
Portrett

Mona Lise Lien, daglig leder i NIL, mener det er viktig at samlet profesjon gir uttrykk for medmenneskelighet i en krise som er så tett på oss.

Foto: Elisabeth Aarhus

Tone flagg

Også Mona Lise Lien, daglig leder i NIL, er glad for at arkitektorganisasjonene kan gi et samlet budskap til sine medlemmer:

– Det er et godt initiativ at en samlet profesjon gir uttrykk for medmenneskelighet i en krise som er så tett på oss. Vi mener det er viktig å si noe, å tone flagg, og at organisasjonene gjør det sammen er vel egentlig en naturlig forlengelse av det tverrfaglige samarbeidet som vi har på flere områder. Vi kommer med et samlet budskap som støtter sivilbefolkningen i Ukraina i en situasjon som oppleves uvirkelig i Europa i 2022, sier hun.

Lien mener interiørarkitekter og møbeldesignere både kan bidra og mene noe i den pågående krisen, enten det er i det humanitære arbeidet gjennom økonomisk støtte til hjelpeorganisasjoner eller å signere på Amnestys underskriftkampanje mot angrepene på sivile, noe som bidrar til politisk press.

– Vi må også være åpne i forhold til flyktningene som kommer hit og tenke at dette like gjerne kunne vært oss. De som kommer er også store ressurser, ofte med god utdannelse, og er mennesker som både vil og kan. I Norge må vi hjelpe til så godt vi klarer, enten det er å gi jobb der det er mulig; å bidra i hjelpearbeid, mottaksapparat eller tilrettelegging for aktiviteter samt bidra med husrom eller å være imøtekommende og vennlige, sier Mona Lise Lien i NIL.

Flere initiativer

Flere arkitektkontorer er, etter det Arkitektnytt erfarer, i gang med initiativer rettet mot sivilbefolkningen i Ukraina og flyktninger, både av økonomisk og praktisk karakter. Ved skolene jobbes det hardt med å tilrettelegge for arkitektstudenter på flukt, og fra Kunnskapsdepartementet er skolene bedt om å legge til rette for at ukrainske studenter skal kunne fortsette utdanningen sin ved norske læresteder.

Tidligere har den europeiske arkitektorganisasjonen ACE vært ute med støtte til ukrainske arkitekter, blant annet gjennom initiativet «architect to architect», der arkitektkolleger oppfordres til å tilby flyktninger soveplass i sitt eget, private hjem.

Denne uken gikk også Nordiske landskapsarkitekter, IFLA Europe og IFLA World ut med en fordømmelse av Russlands invasjon av Ukraina.

Slik støtter du Felles innsamlingsaksjon for Ukraina

Slik støtter du Amnesty International

>
>
>