Sier nei til deltagelse i parallelloppdrag

Store aktører som Norconsult, Nordic, Snøhetta og Dark sier alle nei til deltakelse i parallelloppdraget for Veterinærhøgskole-tomten i Oslo. – Er ikke vår oppgave å jobbe gratis for Oslo kommune og Linstow, sier Snøhetta.

Store aktører som Norconsult, Nordic, Snøhetta og Dark sier alle nei til deltakelse i parallelloppdraget for Veterinærhøgskole-tomten i Oslo. – Er ikke vår oppgave å jobbe gratis for Oslo kommune og Linstow, sier Snøhetta.

Tradisjonelt stort bygg med stor hage fremfor. Foto.

Parallelloppdraget for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo har blitt omdiskutert, blant annet grunnet størrelsen på honoraret. Etter at Linstow Eiendom og Oslo kommune endret betingelsene er det likevel mange arkitektkontorer som ikke vil delta.

Foto: Statsbygg
>

Det var først en gladsak da eierne, private Linstow Eiendom og kommunale Oslobygg, tidligere i høst utlyste et parallelloppdrag for den unike Veterinærhøgskole-tomten sentralt i Oslo. Men nesten før pressemeldingen fra den privat-offentlige duoen var publisert, haglet kritikken.

I kjernen er kritikk mot høye innleveringskrav og lave honorarer, samt for små utsikter til jobb i den andre enden. Etter press fra Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ble honorarer hevet og kravliste spesifisert. I tillegg har de to organisasjonen meldt byggherrene til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, grunnet det de mener er en ulovlig opsjon i utlysningen – noe byggherrene bestrider. Denne prosessen blir ikke avklart før første innleveringsfrist den 8. november.

Den siste utviklingen har fått noen arkitektkontor til å revurdere deltagelse, men en lengre ringerunde Arkitektur har gjennomført til et titalls kontorer, viser at aktører som Snøhetta, Norconsult, Nordic (eid av Norconsult), Mad, Helen & Hard, 3RW, Dark, Ratio; NSW og Lala Tøyen alle ønsker å sette foten ned.

De har bestemt seg for å sette et eksempel – og ikke delta i parallelloppdraget.

>

– Hårreisende utvikling

Michelle S. Wright, arkitekt og markedsleder Arkitektur i Norconsult Norge, forklarer at stemningen synes unison blant de hun har snakket med når det gjelder Veterinærhøgskolen, men understreker at denne konkurransen er en del av et større problem. 

– Tilfellet Veterinærhøgskolen er bare et siste eksempel på en uheldig utvikling som har pågått over lang tid og er en del av en større problemstilling. Det er egentlig hårreisende at vi som bransje har tillatt at konkurranser og parallelloppdrag har fått utvikle seg i den retningen som det har gjort, sier Wright til Arkitektur, som samtidig bekrefter at Norconsult ikke skal delta. 

– Det er helt uaktuelt for oss å delta, det er ødeleggende for oss som bransje om vi aksepterer disse vilkårene. Men igjen, jeg vil understreke at skylden ikke skal legges på Oslobygg og Linstow alene, vi observerer at det renner inn med eksempler fra hele Norge hvor vi ser at både kommuner og utbyggere inviterer til tilsvarende konkurranser, med samme form og metodikk i kombinasjon med elendige betingelser, sier Wright, og fortsetter:

– Jeg mener vi må se på hele den etablerte trenden i bransjen og stikke hull på verkebyllene, debatten som nå er i gang er forhåpentligvis starten på en utrolig viktig bevisstgjøring. 

– Hva er hovedankepunktet? 

– Arkitekttjenester, konkurranser og i dette tilfelle parallelloppdrag, har en mange hundreårig lang historie og er et fantastisk verktøy for å få frem de beste ideene, men da må vi som kommer med ideene få betalt for jobben vi gjør. Det må også være en tilstrekkelig stor gevinst i den andre enden. Det ser vi ikke i dette tilfellet, sier Wright.

Portrett av Michelle S. Wright, svart hvit. Foto.

Tilfellet Veterinærhøgskolen er bare et siste eksempel på en uheldig utvikling som har pågått over lang tid og er en del av en større problemstilling, mener Michelle S. Wright, styreleder i Arkitektbedriftene og avdelingsleder i Norconsult.

Foto: Norconsult

Flere nei-kontorer

Mad og OsloWorks har allerede vært ute og sagt at de ikke vil delta i oppdraget. Ratio arkitekter og Lala Tøyen er også kontor som sier nei.

– Størrelsen på honorar, kravet til innlevert materiale og manglende utsikter til jobb i etterkant, gjorde at vi landet på å ikke delta. Et bidrag vil kreve så store grupperinger, fra mange fagområder, som gjorde at deltakelse ikke er aktuelt, sier Solveig Strand, arkitekt og daglig leder i Ratio arkitekter.

– Vi deltar ikke på prinsipielt grunnlag. Vi har fått mange henvendelser om å «teame opp» med andre og svart det samme til alle – at det er en veldig spennende oppgave som er alt for lavt honorert i forhold til forventet leveranse, sier Tone Selmer-Olsen, daglig leder i Lala Tøyen.

Tone Selmer Olsen Lala

Tone Selmer-Olsen i Lala Tøyen sier nei til oppdraget på prinsipielt grunnlag.

Foto: Lala

Ingen rosin i pølsen

Snøhetta vil altså heller ikke delta. Marius Hauland Næss, direktør for akkvisisjon og forretningsutvikling i Norden, er enig med de andre aktørene om at den siste justeringen av honorarer ikke er nok. 

– Til tross for presisering og økte honorarer krever en deltakelse langt mer arbeid enn honorarene tilsier. Oppdraget er kjempeinteressant i seg selv, men det er ikke vår oppgave å jobbe gratis for Oslo kommune og Linstow. 

I den justerte utlysningen er honoraret 700 000 kroner til hvert av tre team, mens det i utgangspunktet var 500 000 kroner til hvert av inntil fire team.

– Hvor stor er avstanden til noe som hadde vært tilstrekkelig? 

– Vi har ikke gått i detalj, men dette ville vært en betydelig investering for Snøhetta. Hadde dette vært en konkurranse, hvor man visste mer om hva som ventet ved en seier, kan det hende vi ville vurdert det annerledes. Her er det et parallelloppdrag hvor man ender opp med å stå for en betydelig verdiskapning for kunden, uten å få betalt skikkelig. Dette er et dårlig betalt oppdrag, uten mulighet til å få smake rosinen i pølsen, sier Næss. 

En bransje som sliter

– Hva er potensialet når flere store aktører sier fra på denne måten?

– Det er veldig bra at noen aktører nå gir beskjed når vi mener ting går i feil retning. Dette oppdraget blir en synliggjøring av et større problem i en bransje som ellers sliter. Det er spesielt viktig å si fra siden Oslobygg er en offentlig forvalter. De har selvsagt ikke skylden alene, selv om det er nå mange sier fra. Vi synes dessverre vi ser en utvikling hvor leveransekravene øker mer og mer, uten at honorarene følger med.

– Hva tenker du om dem som likevel vil delta i oppdaget? 

– Det må være opp til hver enkelt, men jeg håper for deres del at de får økonomien til å gå rundt ved en deltagelse. Bransjen er avhengig av gode vilkår, i dag og i fremtiden, derfor ønsker ikke vi å være med på en utvikling vi mener går i feil retning, avslutter Næss. 

Marius Hauland Næss fra Snøhetta. Foto.

– Bransjen er avhengig av gode vilkår, i dag og i fremtiden, derfor ønsker ikke vi å være med på en utvikling vi mener går i feil retning, sier Marius Hauland Næss fra Snøhetta.

Foto: Snøhetta

Landet på deltakelse 

Arkitektur har også vært i kontakt med flere kontorer som vil delta i konkurransen. De mener de siste avklaringer om innleveringskrav og honorarer, samt en mulig avklaring i opsjonstvisten, har gjort dem mer positive.

Et kontor vi har snakket med vektlegger at man i møte med denne type honorarer og innleveringskrav også kan tenke kreativt rundt hva man leverer og hvor mye tid man legger inn i den første delen av arbeidet. At man klarer å benytte ressurser «innomhus» er også trukket frem som argument. 

Et annet kontor sier at tilfellet Veterinærhøgskolen er langt fra det verste eksempelet de har sett på dårlige vilkår og høye krav. Et tredje kontor sier de fremdeles diskuterer om de skal delta eller ikke. 

Gjengs for kontorene som vil delta er at «oppgaven i seg selv er så fantastisk spennende at de har valgt å delta», som et av kontorene formulerer det.

Christine Grape. Foto.

– Foreløpig har vi landet på at vi deltar. Vi har nok aldri før diskutert deltagelse så mye som i dette parallelloppdraget, sier Christine Grape i Grape Architects.

Foto: Grape Architects

Stoler på solid aktør

I Grape Architects har man virkelig telt på knappene om deltagelse. Christine Grape, administrerende direktør og partner, forklarer: 

– Foreløpig har vi landet på at vi deltar. Vi har nok aldri før diskutert deltagelse så mye som i dette parallelloppdraget.

Kritikken som har kommet til utlysningen har løftet noen viktige prinsipielle spørsmål, forklarer hun. 

– Vi vet av erfaring at vi alltid leverer mer enn honoraret tilsier, men i dette tilfellet tror vi det er mulig å tenke mer kreativt rundt hvordan man besvarer oppgaven. 

Grape fester også sin lit til at dette et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og «en solid aktør» som Linstow. 

– Dette er noe som teller positivt i vår vurdering av sannsynlighet for gjennomføring, altså utløse opsjon, og en fornuftig fremdrift i prosjektet. Hammersborgerklæringen (ny byrådserklæring i Oslo mellom Høyre og Venstre journ. anm.) åpner dessuten for mer offentlige/privat samarbeid, og vil etter vår mening styrke konstellasjonen Linstow/Oslo kommune, sier Grape.

Karoline Igland

Karoline Igland fra Henning Larsen.

Foto: Henning Larsen

– Fullt mulig å levere

Karoline Igland, markedssjef i Henning Larsen, er også klar på at de ønsker å delta. Kontoret har fulgt prosessen og debatten tett og Igland synes det er positivt at det reises spørsmål rundt utførelsen av parallelloppdrag. 

– Vi er imidlertid fornøyd med de justeringene som er gjort og vi forstår hva kunden etterspør innenfor oppdraget. Dette mener vi er fullt mulig å levere. Det blir da viktig for oss å forholde oss til de begrensningene som ligger innenfor parallelloppdraget – og ikke leverer langt utenfor oppdraget, slik arkitekter ofte pleier å gjøre, sier Igland til Arkitektur. 

Nybrottsarbeid

– Hva tenker du om at andre store kontorer ikke vil delta? 

– Den prinsipielle diskusjonen dette reiser er god og viktig. Vi vil gjerne diskutere hva et parallelloppdrag skal inneholde. Vi må ta tak i den kulturen og ukulturen som har vært og slutte å hause hverandre opp. Der har arkitektene like stort ansvar som utviklerne. I dette tilfelle mener jeg vi ser at bestiller har et avklart forhold til hva en kan få inn av ideer i en tidligfase. Derfor lander vi på deltagelse. 

Igland mener oppdragsgiver her også gjør litt nybrottsarbeid, ved å inngå samarbeid på tvers av tomtegrenser mellom en offentlig og privat aktør, samt at de tenker nytt med tanke på rekkefølgen for gjennomføring av utviklingsprosjektet. På generell basis mener hun at det ikke alltid er slik at parallelloppdrag er riktig form for tidligfaserådgivning. 

– Det å velge rett modell og se på nye modeller er det viktig at bransjen begynner å diskutere. Vi opplever at Linstow og Oslobygg er offensive i sin forespørsel. Da utlysningen først kom ut opplevde vi at de ønsker å se på andre samarbeidsmodeller og at de stiller andre spørsmål til bransjen enn det som normalt etterspørres. Det kan ha skapt forvirring. Vi har opplevd dem som ærlige på hva de trenger bistand til nå. Men også at det er fint at det blir en debatt om parallelloppdrag som format, sier Igland.

Solveig Strand. Foto.

– Størrelsen på honorar, kravet til innlevert materiale og manglende utsikter til jobb i etterkant, gjorde at vi landet på å ikke delta. Et bidrag vil kreve så store grupperinger, fra mange fagområder, som gjorde at deltakelse ikke er aktuelt, sier Solveig Strand, arkitekt og daglig leder i Ratio arkitekter.

Foto: Ratio arkitekter

Oslobygg: – Oppdrag for flere i mange år

Oslobygg understreker at de  ønsker  at mange av de beste og mest fremtidsrettede kontorene vil være med å gi tilbud på dette parallelloppdraget. 

«Utvikling av Den gamle Veterinærhøgskolen er et langsiktig arbeid som kommer til å gi oppdrag for flere arkitekter i mange år fremover. Vi ønsker derfor å ha et godt samarbeid med arkitektbransjen, både i og utenfor dette parallelloppdraget», skriver Kjersti Folvik, direktør for Porteføljedivisjonen i Oslobygg, i en e-post.

Det er gjort mye arbeid allerede, påpeker hun, og oppdragsgiverne har mer underlagsmateriale enn det som kanskje er vanlig på dette tidspunktet. 

«Vi har blant annet både en 3D-modell og en gjennomført stedsanalyse som arkitektene får tilgang på. Vi legger opp til en tett og god dialog med alle teamene, og vil bygge videre på tilliten og den gode stemningen som allerede er etablert i prosjektteamet for dette prosjektet», avslutter Folvik.

>
>
>