Skrivekonkurranse søker arkitekter

Alexander Tymczuk lager skrivekonkurranse i Ukraina om betydningen av et hjem. Han vil gjerne ha norske arkitekter med på spleiselaget. 

Alexander Tymczuk lager skrivekonkurranse i Ukraina om betydningen av et hjem. Han vil gjerne ha norske arkitekter med på spleiselaget. 

Bilde av barn på benk i Lviv

Skrivekonkurranser for barn og unge er en viktig del av ukrainsk kultur. Her unge jenter på benk ved Kunstakademiet i Lviv sommeren 2022. Benkene er tegnet og bygget av førsteårsstudenter ved Kharkiv arkitektskole, som på grunn av krigen har flyktet til i Lviv. 

Foto: Mykola Skyba/Kharkiv School of Architecture
>

«Hva betyr et hjem i møte med krig og flukt?» Spørsmålet stilles i en planlagt stilkonkurranse for ukrainsk ungdom. Bak konkurransen står norske Alexander Tymczuk, antropolog med ukrainske aner, fra Holmestrand.

Nå ønsker han hjelp fra norsk arkitektbransje til å gjennomføre konkurransen. 

– Jeg vil gjerne appellere til dugnadsånden i arkitektmiljøet. Arkitekter og tilstøtende fag jobber daglig med hva det vil si å skape et godt hjem. Så denne konkurransen må absolutt være interessant for arkitektene å være med på, sier Tymczuk, som til daglig er ansatt som seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg. I tillegg er han gjesteforsker ved Telemarksforskning.

Dokumentasjon og terapi

Krigen i Ukraina ser ut til å fortsette med uforminsket styrke. Onsdag i forrige uke kom meldingen om at to kvinner ble drept av russiske bomber mot et museum i byen Kupyansk øst i landet. I en uttalelse fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om angrepet heter det at Russland «gjør alt for å ødelegge oss fullstendig. Vår historie, vår kultur, vårt folk». 

I møte med alle denne dødelige ødeleggelsen kan en stilkonkurranse virke litt på siden, men så enkelt er det ikke, mener Tymczuk. 

– Det har vært en enorm giverglede til Ukraina, både i Norge og internasjonalt, men denne har først og fremst handlet om direkte militær og humanitær bistand. Prosjekter som dette blir fort nedprioritert i møte med det presserende, men for meg handler dette om å dokumentere det som skjer. I tillegg vil stilene også gi innspill til gjenoppbyggingen av landet etter krigen og ikke minst kunne ha en terapeutisk effekt på dem som skriver. 

>
Bilde av Alexander Tymczuk

Antropolog Alexander Tymczuk har arrangert flere skrivekonkurranser for barn og unge i Ukraina. Nå ønsker han støtte til en konkurranse om hjemmets betydning i møte med krigen. 

Foto: Stian Olberg

Postsovjetisk tradisjon

At akkurat en stilkonkurranse er valgt som prosjekt er heller ikke tilfeldig. Stilskriving er en viktig del av landets postsovjetiske historie. Skolekonkurranser og nasjonale olympiader i stilskriving er noe ukrainske elever kjenner godt og retningslinjer for slike er til og med nedfelt i lov. 

Tymczuk har selv arrangert to stilkonkurranser i landet tidligere, hvor temaet var hvordan familieliv påvirkes av arbeidsmigrasjon og hvordan Ukraina kan påvirkes av å vende seg mot Europa. 

Disse ble presentert for både det ukrainske parlamentet, tidligere presidentfrue Maryna Porosjenko og selveste Pave Frans i Roma. Konkurransene har også endt opp i rundebordskonferanser, bokutgivelser og dannet utgangspunkt for konkrete politiske endringsforslag. 

– Målet denne gangen er også at konkurransen skal ende opp med bokutgivelse, konferanser og presenteres for politikere. Det kan derfor være et viktig og interessant prosjekt å være donor for også i den sammenheng. 

Betydningen av et hjem

I første omgang trenger prosjektet, som arrangeres i samarbeid med Det nasjonale polytekniske universitet i Lviv, støtte til oppstart av selve konkurransen. Selve oppstarten har et budsjett på 100.000 kroner, mens totalbudsjettet er på 300.000. 

– Hvorfor en konkurranse om betydningen av hjem? 

– For det første har millioner ukrainere flyktet fra hjemmet sitt. Jeg jobber selv på et flyktningmottak når jeg har mulighet og der er det utrolig mye bekymring over hjemmet de har forlatt. Man ser også at folk blir igjen i byer og landsbyer rett ved frontlinjen, for å passe på hjemmet sitt. Generelt har hjemmet en sentral plass blant ukrainere. 

I tillegg handler det om å tenke høyt om Ukraina etter krigen. 

– Jeg er opptatt av innspill til prosessen som vil komme etter hvert: Hvordan skal Ukraina gjenoppbygges? Igjen er det millioner av mennesker som vil returnere til hjem og hjembyer i ruiner. Her er det ekstra viktig å involvere den yngre generasjonen og få innspill til hva som er et godt hjem og hvordan gjenoppbyggingen av disse hjemmene skal foregå, avslutter Tymczuk.

Er du interessert i å bidra kan Alexander Tymczuk nås på følgende adresse: alexander.tymczuk@gmail.com.

>
>
>