Starter nytt arkitektkontor

Etter tre år med karantenetid etter salget av TAG, starter arkitektgründer Lars Eirik Ulseth opp nytt kontor. Målet er å levere arkitektonisk kvalitet og samtidig ha stålkontroll på prosjektøkonomi, byggbarhet og leilighetsmiks.

Etter tre år med karantenetid etter salget av TAG, starter arkitektgründer Lars Eirik Ulseth opp nytt kontor. Målet er å levere arkitektonisk kvalitet og samtidig ha stålkontroll på prosjektøkonomi, byggbarhet og leilighetsmiks.

Lars Eirik Ulseth, sammen med Ingrid Pay, Katrin Sonntag og Dorotea Nenadovic, som han har hentet inn til å være en del av sitt nylig oppstartede arkitektfirma COERA.

Foto: Kathrine Sørgård
>

Tre år etter at han forlot TAG Arkitekter starter Lars Eirik Ulseth opp nytt arkitektkontor.

– Det er kanskje ikke et typisk arkitektkontor. Vi har med oss markeds- og innsiktsfolk med bakgrunn fra å tenke litt mer kommersielt på bolig enn hva arkitekter er kjent for, sier Ulseth.

Målet er å vise hva man kan få til når flinke folk bruker smarte verktøy, forteller Ulseth.

– Selskapet har vi gitt navnet COERA. CO som i fellesskap og ERA som i tiden vi lever i.

>

3 års karantene

Da Ulseth solgte arkitektkontoret TAG, som han selv var med å starte i 2009, til SWECO i 2020 skrev han under på at han ikke hadde lov til å ta på seg arkitektoppdrag i en tre års periode.

Den kontrakten gikk ut den 1. november i år, og Ulseth bekrefter at oppstarten av COERA har tett sammenheng med at han nylig slapp fri fra karantenetiden sin.

– Da vi solgte TAG, var jeg i utgangspunktet innstilt på å fortsette med ny eier på laget. SWECO valgte en strategi som handler om å gå bredere i markedet enn vi hadde gjort tidligere. Personlig trigges jeg mer av å jobbe spissere og mer spesialisert. Derfor gikk jeg over til å jobbe med nye arbeidsmetodikker og parameterverktøy i Parallelo, sier Ulseth og fortsetter:

– COERA er et naturlig neste steg, nå som jeg kan jobbe som arkitekt igjen.

Ny metodikk

Ulseth forteller at han frem mot oppstart har vært i kontakt med mange folk med mål om å sette sammen et superteam, som skal jobbe etter en ny metodikk.

– Hva vil skille arbeidet deres fra andre kontorer sitt arbeid?

– Byggherrer sorterer ofte arkitektkontorer i to skåler. Én for de med kunstneriske innfallsvinkler og én for de «flinke» byggherrevennlige. Vi mener det er gammeldags å tenke slik, og at oppdragsgiver i dag skal kunne kreve både arkitektonisk kvalitet og stålkontroll på prosjektøkonomi, byggbarhet, leilighetsmiks og så videre. Mange kontorer vil nok si at de er der i dag, men vi vil utfordre det ytterligere og mener man må kunne levere bedre uten å gå på kompromiss med arkitekturen.

Matematisk tenkende arkitekt

På laget har Ulseth med seg «matematisk tenkende arkitekt» Dorotea Nenadovic, arkitekt Katrin Sonntag, arkitekt Ingrid Pay, arkitekt og interiørarkitekt Helena Miler, markedsanalytiker Ove Kvalsvik, og grafisk designer Ann Kristin Mathiassen.

– Hva er en matematisk tenkende arkitekt for noe?

– Jeg har jobbet med Dorotea i over ti år. Hun er kanskje den flinkeste arkitekten jeg kjenner på arbeid med konseptuelle grep og i tidlig fase. Med verktøyet Parallelo kan Dorotea med hjelp av matematikk og algoritmer teste mange ulike løsninger systematisk, der manuelle prosesser ikke strekker til. I arbeidet med Parallelo har vi møtt på flere som mener at form og arkitektur ikke blir bedre av å legge til matematikk og systematikk. Det utfordrer vi i COERA.

Skumle tider for oppstart

Ulseth medgir at det er dårlige tider i bransjen, men mener at med det rette teamet er det kanskje nettopp nå man bør starte.

Han legger til at tross alt har god erfaring med å starte nytt i ulvetider. Under nedgangstidene i 2009, startet han TAG sammen med Morten Longum.

Vi har med oss markedsanalytikere som vil være med å kna prosjekter litt ekstra for å treffe målgruppen bedre, optimalisere leilighetsmiksen og gjøre andre grep for å styrke prosjektøkonomien, avslutter Ulseth.

>
>
>