Tar opp sju assosierte partnere

Nordic Office of Architecture styrker laget med sju nye assosierte partnere.

Nordic Nye Assosierte Partnere 2023

Nye assosierte partnere i Nordic (f.v.): Fredrik Haukeland, Florian Wagnerberger, Alistair Cordey, Bjørn Olav Susæg (Fungerende CEO og partner), Sigurd Gjesti Berge, Anders Doser, Geir Messel og Carl Engblom.

Foto: Nordic Office of Architecture
>

Nordic Office of Architecture er et av landets største kontorer med rundt 400 arkitekter fordelt på kontorer i Norge, Danmark og Island. Fredag før påske ble det klart at kontoret tar opp sju nye assosierte partnere. 

– Med betydelig innsikt i akkvisisjon og nettverksarbeid innen sine markedsområder, og stort faglig engasjement, blir de nye assosierte partnerne verdifulle tilskudd til Nordics utvikling, sier Bjørn Olav Susæg, fungerende CEO og partner i Nordic i en pressemelding.

>

Fartstid og erfaring

Mange av de sju partnerne har lang fartstid i Nordic, men har samtidig jobbet med ulike prosjekter og områder for kontoret.

Alistair Cordey startet i Nordic i 2016 og har de siste årene ledet teamet som jobber med terminalutvidelsen på Keflavik Airport på Island; Anders Doser startet som arkitekt i Nordic i 2005 har hatt en sentral rolle i konkurransen om utbygging av Genève Airport i Sveits, hvor han også opprinnelig kommer fra.

Fredrik Haukeland har vært hos Nordic i tretten år og ledet et tverrfaglig team i gjennomføringen av A-blokken i det nye Regjeringskvartalet i Oslo; Geir Messel kommer fra Kristin Jarmund Arkitekter og har vært en drivkraft i å slå sammen firmaene siden KJA ble en del av Nordic i 2022.

Sigurd Gjesti Berge ble bindeledd da arkitektene i Norconsult Oslo i fjor flyttet over til Nordic; fra samme selskap kom Carl Engblom som har en særlig kompetanse innen samfunnsoppdraget å tilrettelegge omsorgsboliger og skoler for barn med spesielle behov.

Den siste assosierte partneren er Florian Wagnerberger, som siden 2013 har jobbet med ledelse av store komplekse sykehusprosjekter i Nordic. For tiden jobber han som koordinator og tverrfaglig leder for prosjekteringsgruppen for det nye Stavanger universitetssykehus.

– Deres evne til å lede prosjekter og håndtere utfordrende oppgaver med høy kompleksitet styrker oss videre både her hjemme og i det internasjonale markedet, sier Susæg i meldingen.

>
>
>