Tidligere Breili-ansatt vitner i Tjøme-saken

En tidligere ansatt hos Rune Breili har godtatt påtaleunnlatelse i Tjøme-saken. Nå skal han vitne i en ny sak mot sin tidligere sjef.

En tidligere ansatt hos Rune Breili har godtatt påtaleunnlatelse i Tjøme-saken. Nå skal han vitne i en ny sak mot sin tidligere sjef.

Foto av Rune Breili

Arkitekt Rune Breili ble i fjor dømt for korrupsjon i den såkalte Tjøme-saken. Nå er han tiltalt igjen, for brudd på plan- og bygningsloven. En tidligere ansatt har nå fått påtaleunnlatelse og skal vitne i saken.

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

I den opprinnelige versjonen av artikkelen ble det fremstilt som at den tidligere ansatte arkitekten hadde erkjent straffeskyld. Det er feil, opplyser advokat Pål Sverre Hernæs fra Hjort, som representerer arkitekten. « Vår klient har ikke på noe tidspunkt erkjent straffskyld», skriver Hernæs i en e-post til Arkitektur.

Etter at arkitekt Rune Breili ble dømt til ni måneders fengsel for korrupsjon i Agder lagmannsrett i fjor, valgte Økokrim å ta ut nok en tiltale mot arkitekten i den såkalte Tjøme-saken. Denne gangen dreier det seg om overtredelse av plan- og bygningsloven i forbindelse med to fritidsboliger på Tjøme i Færder kommune. Saken skal opp i Vestfold tingrett 15. januar.

Da tiltalen mot Breili ble tatt ut, ble også en tidligere ansatt i Breilis kontor Breili & Partnere gitt et forelegg på 20 000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven. Økokrim mente at han hadde gitt uriktige og villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene da han sendte en byggesøknad til tidligere Tjøme kommune.

Arkitekten valgte å ikke godta forelegget, og tiltalen skulle behandles av en domstol. Siden har saken tatt en ny vending, skriver Tønsberg blad.

>

Påtaleunnlatelse

I høst valgte Økokrim å gi arkitekten en såkalt påtaleunnlatelse. Når påtalemyndigheten finner at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og anser en person skyldig til straff, kan den likevel unnlate å fremme straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse.

«Statsadvokatene ved Økokrim har etter en samlet vurdering besluttet å unnlate påtale i medhold etter straffeprosessloven» står det i avgjørelsen som Tønsberg blad siterer.

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland sier til avisen at Økokrim har valgt å gi en påtaleunnlatelse etter en helhetsvurdering.

– Dette blant annet på bakgrunn av innspill fra forsvarer til vedkommende, sier Høviskeland, som opplyser om at arkitekten har godtatt påtaleunnlatelsen.

Nå skal arkitekten vitne i saken mot sin tidligere sjef Breili. 

Breili erkjenner ikke straffskyld

Det er i forbindelse med byggesakene til to hytter på Tjøme at Breili er tiltalt for flere brudd på plan- og bygningsloven.

Han skal blant annet ha gitt uriktige og villedende opplysninger, og unnlatt å gi opplysninger i forbindelse med tre søknader i Neholmveien 67. Han er også tiltalt for å ha prosjektert i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplan og reguleringsplan for Rød-Brøtsø.

Breilis advokat Thomas Skjelbred sier til Tønsberg blad at Rune Breili er uenig i tiltalen og erkjenner ikke straffskyld.

Kjeller eller ikke?

Arkitekten som skal vitne, jobbet på Breilis kontor mens disse søknadene ble utarbeidet i 2015 og 2016. Økokrim mener at søknadene og tegningene som ble lagt ved, var villedende og skulle sørge for stor økning av nye arealer i strandsonen. 

Det dreier seg om en kjeller det er uenighet om hvorvidt eksisterer. Ifølge Økokrim fremstår det i en søknad som en krypkjeller skal graves ut til full kjeller, men at denne krypkjelleren ikke fantes. 

Dette bestrider imidlertid Breilis advokat, som sier til Tønsberg blad at krypkjelleren eksisterer. Dette er noe av det som skal tas opp under rettssaken.  

>
>
>