Universell utforming i verdensrommet

Gjenbruk av et sykehus i Kirkenes og en møbeldesigners fugl føniks-øyeblikk. NODA ønsker velkommen til DARK – verdens nordligste design- og arkitekturfestival.

Gjenbruk av et sykehus i Kirkenes og en møbeldesigners fugl føniks-øyeblikk. NODA ønsker velkommen til DARK – verdens nordligste design- og arkitekturfestival.

Nima Shahinian fra Noa Ignite skal snakke om universell design i verdensrommet under DARK-festivalen. 

Foto: Noa Ignite/NODA
>

I november er Tromsø klar for tredje utgave av DARK-festivalen. Dette er den største samlingen av designere og arkitekter i Nord-Norge.

– Vi påstår at det er verdens nordligste festival av denne typen. Dette er en anledning til å inspirere og samle designer og arkitekter her i nord, men også en oppmuntring til å få folk til å jobbe på tvers, sier Monsen, daglig leder i Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA) som arrangerer DARK og oppfordrer til å ta turen til Tromsø 2-4 november.

NODA er en medlemsforening som jobber med å formidle viktigheten av design og arkitektur. 

>

Den arktiske jobben

Samtidig er DARK-festivalen også en mulighet for bransjen til å oppdage hva som foregår i Nord-Norge. I tillegg til å oppdage faget sett fra nord, kan man også treffe potensielle samarbeidspartnere i fremtidige oppdrag i nord. 

– Et besøk på DARK-festivalen gir også innblikk i hvordan det er å være designer og arkitekt i en arktisk kontekst. Siden det ofte er langt til Tromsø, og ofte dyre flyreiser, er der viktig å gi folk mulighet til å planlegge god tid i forveien. 

– Hva er forskjellen på å jobbe i Nord-Norge kontra lenger sør? 

– Det er mange tilleggsdimensjoner man ikke automatisk tenker over. Helt konkret handler det om hvordan man tegner og designer for mørketid, snø og spredt befolkning, men det handler også om andre miljøhensyn og et mer komplisert politiske bilde. Klimaendringene merker vi også på en annen måte i nord. Som arkitekt har vi også en annen arbeidshverdag. Med store avstander og dyre flybilletter, er for eksempel befaring på stedet en sjelden luksus, som jeg tror arkitekter andre steder ikke helt forstår. 

Arkitekt Kjersti Monsen er daglig leder i NODA. 

Foto: NODA

Vekk fra glansbildene

Festivalen begynner 2. november med dybdekurs i innovasjonsdrevet design med DOGA på dagen og sosialt arrangement på kvelden. Fredagen er hovedprogrammet med fullspekket fagdag på Havneterminalen – hvor hovedtema er «Prosess». Lørdag blir det designskole for barn og unge på Tromsø bibliotek. 

– Hva kan di si om temaet for årets programmet? 

– Vi landet på temaet «prosess» fordi vi trengte noe som forente de ulike fagfeltene. Vi ønsket heller ikke å være en fagdag hvor glansbildene av prosjektene ble vist frem, men heller vise frem hvordan man løser de mer utfordrende prosessene i hverdagen. Designere er flinke på metodikk når de jobber, mens vi arkitekter kanskje ikke er like flinke på å formalisere hvordan vi jobber. Her tror vi i NODA fagene har mye å lære av hverandre. 

Universell utforming i verdensrommet

Fagdagens hovedtrekkplaster er næringsminister Jan Christian Vestre. Han har fått i oppgave å svare ut hvordan regjeringens vil jobbe for å støtte design- og arkitekturfeltet i nord. 

– Vi håper han gjentar det positive budskapet fra Arkitektenes verdenskongress (UIA) i København i sommer, men samtidig at han setter dette inn i en nordnorsk kontekst. 

I tillegg trekker Monsen frem Ronny Eriksson, partner i Nordens Nothing Hill i Kirkenes. Han jobber med å få liv i det nedlagte sykehuset i Kirkenes. 

– Det gamle sykehuset skal bli en innovasjonshub og vi får høre om arbeidet som pågår over tid med arkitekter og andre. Bygget skal tiltrekke seg ung arbeidskraft, men vi får høre om prosjektet med bygget og transformasjonsprosjektet som utgangspunkt. 

I tillegg kommer industridesigner Nima Shahinian fra Noa Ignite for å snakke om universell design i verdensrommet. 

– Det forskes en del på hvordan funksjonsnedsatte mennesker vil oppleve vektløsheten i verdensrommet. Prosjektet til Shahinian og Noa Ignite handler derfor blant annet om å utvikle romskipinteriør tilpasset funkjsonsnedsatte, forteller Monsen. 

Planene for det gamle sykehuset i Kirkenes blir presentert under Dark-festivalen. Prosjektet for sykehuset har fått navnet Nothing Hill. 

Foto: Halvorsen og Reine

Møbelsnekkeri opp av asken

Til slutt trekker Monsen frem en ekte fugl føniks-historie. Da møbelprodusenter Ekte måtte avvikle driften, ble Løv finsnekkeri åpnet av møbelsnekkerne fra Ekte. Herfra kommer Bjørn Viggo Ottem. 

– Da man innså at Ekte ikke lenger var liv laga ble den en kontrollert avvikling av driften. I prosessen oppdaget de potensialet for en føniks-historie og dermed ble Løv finsekkeri startet. Lærdommene fra denne prosessen blir spennende å dykke ned i sammen med personen som sto tett på. 

DARK arrangeres i perioden 2.- 4. november. Fagdagen er fredag 3. november. Festivalen arrangeres av NODA i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, Forum for arktisk byutvikling, Tromsø kommune, Design og arkitektur Norge (DOGA) og Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) og NODAs medlemmer. Les her for mer informasjon. 

>
>
>