– Verre enn under finanskrisen

Nedgangstidene fortsetter: Sweco Architects kutter 30 årsverk, og ledigheten bare øker i hele bransjen, melder Afag.

Nedgangstidene fortsetter: Sweco Architects kutter 30 årsverk, og ledigheten bare øker i hele bransjen, melder Afag.

– Det er veldig lett å si at med de store klimaendringene vi står overfor er det mange typer arbeid arkitekter er kvalifisert for og kan utføre, men da må det komme initiativ særlig fra det offentlige, og sette disse tiltakene i verk, sier Per Christian Opsahl i Afag.

>

Det er full stopp i boligbyggingen i Norge. Det går hardt ut over arkitektbransjen. Tirsdag kom nyheten om at Sweco Architects kutter 30 årsverk.

– Det er dramatisk, det er det. Det er markedssituasjonen som vi og egentlig hele bransjen nå befinner oss i, sier leder for Sweco Architects, Johannes G. Ludvigsen.

– Dere kutter 30 årsverk. Hvor mange er det som blir sagt opp? Og hvor stor andel av de ansatte er det snakk om?

– Vi kan foreløpig ikke si noe om eksakt antall personer, men det utgjør rundt 15 prosent av medarbeiderstokken vår.

>

– Stoppet veldig opp

– Kan det bli ytterligere kutt, tror du?

– Det foreligger ingen planer om det. Vi har laget, mener vi, en robust plan for hvordan vi skal møte de endrede markedsforholdene.

– Kan du si litt mer om hva det skyldes?

– Vi merker, som bransjen forøvrig, at boligmarkedet har stoppet veldig opp. det får den konsekvensen at prosjektene i vår portefølje er på vent, og da har vi nødvendigvis mindre aktivitet. Det er hovedårsaken.

– Historisk lavt

Det er bare noen måneder siden Sweco Architects ble lansert, etter at ingeniørselskapet hadde kjøpt opp arkitektkontorene TAG og Arcasa. 

– At dere nå må nedbemanne såpass mye allerede nå sier litt om situasjonen i bransjen nå?

– Ja, markedet er jo historisk lavt. Vi har ikke sett den svikten i markedet siden finanskrisen. og det er klart, det gjør at vi som alle andre, må tilpasse oss de endrede markedsforholdene. Men nedbemanningen skyldes ikke at vi skal effektivisere en organisasjon som er kjøpt opp. Boligmarkedet har stoppet opp, og da har vi for lite å gjøre, rett og slett.

Portrettbilde av  Johannes Goa Ludvigsen, avdelingsdirektør for Sweco Architects. Foto.

Markedet er historisk lavt, påpeker Johannes G. Ludvigsen i Sweco Architects, som har besluttet å kutte 30 årsverk som følge av nedgangen i boligbygging.

Foto: Sweco

Afag: – Også store kontorer rammes

Det er høyere ledighet enn det har vært på lenge, og det bare fortsetter, forteller Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (Afag). Fagforbundet følger situasjonen i arbeidsmarkedet tett og kommer med jevnlige oppdaterte tall fra bransjen.

– I pandemien hadde vi større ledighetstall, men det var tross alt permitterte. Det vi ser nå er at det kommer oppsigelser i bransjen, og vi har så mye å gjøre at vi må oppbemanne blant juristene hos oss for å ta unna alle sakene vi får. Vi har hendene fulle, sier Opsahl.

I august var det 362 helt ledige arkitekter, mot 326 helt ledige i juli, viser Afags tall.

Forbundet har også mottatt signaler om at det vil bli mer nedbemanning utover høsten, blant annet fra større kontorer.

– Mange større kontorer har hatt prosjekter å gå på, men nå stopper det opp hos noen av dem også. 

 – Verre enn under finanskrisen

Det er ikke vanskelig å legge to og to sammen, påpeker Opsahl: Full stopp i boligbygging, kraftig nedgang i boligsalg de siste to årene, og offentlig byggeri utsatt eller innstilt. 

– Det sier jo noe om at interessen for å sette i gang nye prosjekter ikke er til stede. Vi ser nå konturer av at det blir verre enn under finanskrisen.

Afag blir kontaktet av folk som har vært permittert både to, tre og fire ganger tidligere.

– Det er klart at for den det gjelder er det en veldig alvorlig situasjon, både mentalt og økonomisk. Før ferien registrerte vi at det var flere av de vi bistår som raskt fikk seg nytt arbeid, men vi vet ikke hvordan situasjonen vil være for de som blir ledige nå. Dette er en situasjon vi følger nøye.

Mener offentlig sektor må ansette flere

Opsahl tror det er mange som starter for seg selv, men også flere som ønsker å jobbe i offentlig sektor. 

– Problemet er at det offentlige ikke er så flinke til å ansette arkitekter. Det er mange kommuner rundt om i landet hvor man kunne jobbet, men ofte er det lite tilrettelagt for at man skal kunne ta med seg familien til et nytt sted og få jobb til alle. 

Dette er samtidig en god tid for å utvide nedslagsfeltet til arkitekter, mener Opsahl.

– Det er veldig lett å si at med de store klimaendringene vi står overfor er det mange typer arbeid arkitekter er kvalifisert for og kan utføre, men da må det komme initiativ særlig fra det offentlige, og sette disse tiltakene i verk. Man kan nok si at tiden er kommet for det, sier Opsahl, og fortsetter:

– Vi vil også oppfordre politikerne til ikke bare å starte opp igjen offentlig byggeri, men også iverksette planlegging av nye prosjekter. Det er jo ikke mangel på behov for boliger i Norge, verken i Oslo eller andre steder. Denne oppbremsningen får store ringvirkninger. 

Sweco: – Mulighet til å tenke nytt

Ludvigsen i Sweco Architects understreker at arkitekter er en del av en bransje som ser at det er noen tøffe år foran seg. 

– Samtidig tenker vi vel at en sånn disrupsjon også er en mulighet til å tenke nytt, både som selskap, men også som bransje. Det tenker vi at vi er godt rustet for med de vi nå har i vår organisasjon, å være med og forme den utviklingen som nødvendigvis kommer til å skje på andre siden av denne krisen, både med tanke på boligmangel, og klima- og miljøkrisen.

>
>
>