Vil bak scenen hos arkitektkontorene

Å bygge opp og drive en arkitektpraksis i dens ulike former er i seg selv en kreativ øvelse, mener Cristian Stefanescu. I dag starter bergensarkitekten en ny seminarrekke om det mesteparten av arkitektarbeidet egentlig handler om. 

Å bygge opp og drive en arkitektpraksis i dens ulike former er i seg selv en kreativ øvelse, mener Cristian Stefanescu. I dag starter bergensarkitekten en ny seminarrekke om det mesteparten av arkitektarbeidet egentlig handler om. 

Denne våren titter Bergen arkitektforening og Bergen arkitektskole inn bak scenen til flere unge arkitektkontoerer. Først ut i seminarserien er kontoret Utopic, som nylig fikk Doga-merket for denne flytende badstuen «Laugaren». 

Foto: Utopic/Fredrik Besvag
>

Onsdag ettermiddag møtes tre unge, små og lokale kontorer til rundbordssamtale på Bergen Assembly. Kontorene Attom (Eva Bull & Åsmund K. Hårklau), Maike Statz og Utopic (Bjørnar S. Haveland) skal sammen med Cristian Stefanescu snakke om de praktiske sidene ved å drive arkitektkontor. 

– Dette er et forsøk på å se bak scenen hos arkitekturpraksisene. Vi ser på hvordan praksisene er startet, strukturert og opererer, hvilke utfordringer de har møtt på veien og er interessert i alle anekdoter og historier knyttet til den daglige driften eller menneskene som driver den, forklarer initiativtager Cristian Stefanescu til Arkitektur.

>

Samarbeid med BAF og BAS

Arrangementet er et samarbeid mellom Bergen arkitektforening og Bergen arkitekthøgskole, og er første utgave av en møteserie kalt «Practice Models». Her vil en rekke andre kontorer og arkitekter snakke om hvordan de reint praktisk jobber som arkitekter.

Det begynner med små og unge kontorer, men vil siden også omfatte mellomstore og større kontorer, samt arkitekter i tilstøtende yrker innen kunstfag, museum, bygningsvern, kommune og fylkeskommune. 

– Dette er ikke et arrangement hvor prosjektene presenteres, ei heller det teoretiske og ideologiske grunnlaget for hvorfor arkitektene holder på med det de gjør. Det er heller en mulighet til å kikke dem i kortene og høre om ulike aspekter ved å praktisere som arkitekt – hvordan man kreativt former arkitektrollen, organisasjonsstrukturen, ulike samarbeidsformer eller navigerer økonomien, for å nevne noe, sier Stefanescu, som selv driver kontoret A-works.

– Dette er essensielle oppgaver for en arkitekt og ofte er det nødvendig å tilnærme seg dem like kreativt som om man skal designe en bygning.

Attom med Eva Bull og Åsmund K. Hårklau deltar også på arrangementet onsdag kveld. Her detalj fra prosjektet torget i Myrkdalen, hvor de bruker flora, geologi og kulturhistorie til å knytte en ny fjellandsby til de lokale ressursene. 

Foto: Attom

Interiørarkitekt Maike Statz deltar også på arrangementet. Her «Dissident Publics: Future Artefacts of Queer Methodologies» ved Rom for kunst og arkitektur i Oslo, hvor Statz var kurator sammen med Exutoire.

Foto: Bui Quy Son

Kontorstart mot kriser

Det er flere grunner til at arrangørene akkurat nå ønsker å snakke høyt om den praktiske driften av arkitektkontorer og hvordan ulike arkitekter på høyst ulikt vis utøver yrket sitt.

Den dagsaktuelle begrunnelsen er det økonomiske situasjonen i Norge og verden, som gjør at mange er tvunget til å tenke nytt rundt yrket sitt. 

– Det er mye kreativitet i bransjen akkurat nå hvor arkitektene leter etter nye måter å drive på for å finne en vei ut av den økonomiske krisen. Blant nylig utdannede arkitekter ser vi også at de sliter med å skaffe seg arbeid. Da er det fint å få et innblikk i hvilke alternative måter man kan se for seg yrkesutøvelsen sin – hva er mulig, hva er ikke mulig? Historisk ser vi også at nye og innovative arkitekturpraksiser vokser ut av økonomiske kriser.

Cristian Stefanescu driver selv kontoret A-works i Bergen sentrum. Han er initiativtager og leder den nye seminarrekken «Practice Models». 

Foto: Ilze Wolff

Bergensbølge av kontorer

Mer generelt handler arrangementene også om å skape et rom for at bransjen offentlig kan diskutere, dele og lære av hverandre. I tillegg er arrangementene et forsøk på å vise frem det Stefanescu omtaler som «en liten bølge» av nyetableringer av arkitektkontorer i Bergen.

Han opplever at det siste tiåret har vært mye mer livlig når det gjelder nye kontorer, enn tiåret før der igjen.

– Det bobler litt i undergrunnen av unge og delvis unge kontorer i Bergen, og flere av dem har ganske unike profiler og opererer i flere felt. På et vis er man konkurrenter, men ofte opererer man i forskjellige felt og disse kveldene er ment for å finne sammen, dele erfaringer og heller utforske hvordan man kan samarbeide for å bygge et bedre samhold i bransjen. Gjennom å også invitere større, mer etablerte kontorer, samt arkitekter som jobber i andre felt, vil vi samle hele mangfoldet av utøvende arkitektpraksiser, avslutter Stefanescu. 

«Practice Models #1» arrangeres hos Bergen Assembly klokken 19.00, onsdag 3. april. «Practice Models #2» finner sted 15. mai. Da er det kontorene Local, Kaleidoscope og CFA arkitektur som skal delta.

>
>
>