Vil ta opsjon til klagenemnd

Arkitektbedriftene står på at opsjonen i Oslo kommunes parallelloppdrag om den gamle Veterinærhøgskolen er ulovlig. Nå vil de få utlysningen fra Oslobygg prøvet hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

 

Arkitektbedriftene står på at opsjonen i Oslo kommunes parallelloppdrag om den gamle Veterinærhøgskolen er ulovlig. Nå vil de få utlysningen fra Oslobygg prøvet hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

 

Juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene Anette Søby Bakker mener at opsjonen i Oslobyggs parallelloppdrag er i strid med forskriften om offentlige anskaffelser.

Foto: Arkitektbedriftene i Norge
>

Da Oslobygg og Linstow Eiendom utlyste paralelloppdraget for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo, var en utydelig og uforutsigbar opsjon blant tingene arkitektbransjen reagerte på.

«Hvis det viser seg at opsjonen garantert vil bli utløst, burde de endre invitasjonen til å bli en plan- og designkonkurranse», skrev Kyrre Sundal i en kommentar.

Etter juridiske vurderinger gikk Arkitektbedriftene og Arkitektforbundet i forrige uke ut og mente at opsjonen er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Svaret fra Oslobygg var at opsjonen er innenfor regelverket.

>

Endringsklausul

Nå vil Arkitektbedriftene ta saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

– Jeg tror ikke helt de har forstått at opsjonen er en endringsklausul etter regelverket og hva det innebærer. Vi anser opsjonen som en ny konkurranse, som unndras EØS-markedet.,Det er bare parallelloppdraget som lyses ut i hele markedet, og deretter blir det en begrenset konkurranse om opsjonen bare blant de tre utvalgte. Det virker det ikke helt som de forstår, sier Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene.

Bakker understreker også at det er viktig å få en prinsipiell avgjørelse i denne saken for å sørge for at denne slags utlysninger ikke brer om seg.

– Parallelloppdrag skal ikke være en konkurranse. Vi ser at det finnes noen hybrider i det private som nå trekkes inn i det offentlige. Det syns vi veldig lite om, så vi er nødt til å få dette prøvet.

– Det er også viktig for oss at de som velger å delta forstår at det de i praksis konkurrerer om kun er et parallelloppdrag, og ikke et påfølgende oppdrag. Utløsning av opsjonen vil innebære en ulovlig anskaffelse, noe vi vil få prøvet.

Parallelloppdraget for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen har fått mye kritikk. Det er Oslo kommune og Linstow Eiendom som med hver sin tomt har gått sammen om utlysningen for en helhetlig utvikling av området.

Foto: Statsbygg

– Totalt uforutsigbart

– Dere mener at kommunen ikke forstår hva de bestiller. Er det ikke urovekkende hvis bestillerkompetansen er så dårlig hos det offentlige som dere mener den er?

– Dette er jo en ny variant som vi ikke har sett  før, men det offentlige må forholde seg til regelverket de er underlagt. Vi synes det er veldig rart at de har landet på at dette er lovlig. Slik opsjonen ligger nå, kan de fritt velge hvem de går videre med av de tre, og gi materialet til konkurrenten for videre bearbeidelse. Det er totalt uforutsigbart for deltakerne på forhånd. 

Ville måttet avlyse utlysningen

Hvis en utlyst anskaffelse endres i vesentlig grad slik at den ville ha endret hvem som ville delta, så må man avlyse og lyse ut på nytt. Hadde opsjonen i dette tilfellet blitt fjernet, ville man sannsynligvis ha måttet avlyst utlysningen, mener Bakker.

– Man kan jo spekulere i om strategien deres er å beholde opsjonen for å slippe å avlyse, for deretter å la være å utløse den, slik at de unngår å gjøre noe ulovlig. Problemet er at det fremdeles vil ligge en uberettiget forventning om at det kan være et oppdrag i andre enden, noe som igjen kan få deltakerne til å legge inn mer gratisarbeid, sier AiNs juridiske sjefsrådgiver.

>
>
>