Vinner Bergens Arkitektur- og byformingspris

Vinneren av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris ble kåret på Byutviklingskonferansen i Bergen i dag. Valget falt på Wergeland Hageby.

Vinneren av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris ble kåret på Byutviklingskonferansen i Bergen i dag. Valget falt på Wergeland Hageby.

Wergeland Hageby, fem flermannsboliger rundt et felles tun. Foto.

Wergeland Hageby består av fem flermannsboliger med til sammen 11 boenheter, plassert rundt et felles tun.

Foto: Domantas Stukas
>

«Juryen har valgt å tildele prisen til Wergeland Hageby, som et eksempel på et svært vellykket fortettingsprosjekt i et sentralt etablert boligområde i nær tilknytning til Bybanestoppet og lokalsenteret på Wergeland», heter det i en pressemelding fra kommunen.

Det er TAG arkitekter som har tegnet prosjektet, og som står oppført som både arkitekt og landskapsarkitekt for boligprosjektet sør for sentrum. «Prosjektet ligger i et sentrumsnært boligområde med bebyggelse i kulturmiljø fra 1920-30-tallet med mange, større villaer, der to av disse er erstattet med fem flermannsboliger med til sammen 11 boenheter. Disse har også tilhørende utomhus- og parkeringsanlegg samt felles sykkelverksted, felleslokale, felles drivhus og to frittstående sportsboder. Husene er plassert rundt et felles tun, beplantet med pryd- og nyttevekster som over tid vil gjøre det felles uteområdet til en frodig oase», skriver kommunen.

Bybane-fortetting

I disse bybane-tider fremhever juryen, bestående av Rådet for byforming og arkitektur i Bergen kommune, prosjektet som et svært vellykket eksempel på en fortetting nær Bybanen der det er arbeidet med å videreutvikle lokale boligtypologier.

«Man har med en blanding av rekkehus og leilighetsbygg skapt en variasjon og en opplevelsesrikdom med bygninger i ulik størrelse og form med smale smau og passasjer mellom, tilpasset de lokale takformene», skriver rådet i sin vurdering, og mener hagebyen er et forbilledlig prosjekt «som viser en annen skala og respekt for omgivelsene enn maye av prosjektene som allerede er oppført langs Bybanen. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.»

Sterkt heat

Det er ellevte gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut, en pris som har som mål «å fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater».

Wergeland Hageby var blant åtte nominerte til prisen, der de andre kandidatene var Oppgradering av Dokkeveien, Sydnes (Fortunen arkitektur/ Asplan Viak); Tre hus tett i tett (eplehagefortetting) Eikåsen (HLM arkitektur); Solheimsgaten 5, Skipet (Paal J Kahrs Arkitekter/ Holon Bergen/ Smedsvig Landskapsarkitekter); Straumsåsen, Strømme Gård (Origo Arkitektgruppe/ Smedsvig Landskapsarkitekter); Tverrveien 7, Kilen (Artec); Atriumshus, Ulsmågåsen (Kvalbein Korsøen Arkitektur) og Kulturhuset i Bergen (En til En Arkitekter).

>
>
>