Ber staten vente med Akropolis-penger

Den foreslåtte utbyggingen av Rogaland teater og Stavanger museum skjer på alt for trange tomter, mener Stavanger arkitektforening. Nå ber de om at prosjektetarbeidet stanses.

Den foreslåtte utbyggingen av Rogaland teater og Stavanger museum skjer på alt for trange tomter, mener Stavanger arkitektforening. Nå ber de om at prosjektetarbeidet stanses.

Kannikhøyden i Stavanger sentrum huser i dag både Stavanger museum, Rogaland teater, Arkeologisk museum og fylkehuset i Rogaland. Alle institusjonene er planlagt bygget ut i Stavanger kommune storstilte Akropolis-satsning.

Foto: Stig Håvard Dirdal
>

– Vi kan ikke sitte i ro og se at det blir framstilt som det er full enighet lokalt om planene. Det er det ikke, sier leder i Stavanger arkitektforening (SAF), Per Anda, til Stavanger Aftenblad. 

Mens Stavanger kommune og kulturinstitusjonene drev lobbyvirksomhet for Akropolis-visjonen under Arendalsuka, sendte SAF ut et notat der de skriver at Stavangers viktigste kulturinstitusjoner setter byens kulturarv i spill – og påpeker at det ikke er for sent å snu.

– Vi opplever at Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune sine prosjekter på et overordnet nivå er for svakt samordnet og koordinerte. Dette er en stor og komplisert sak og arkitektforeningen har et behov for å bidra til å belyse og opplyse saken grundigere før store og irreversible vedtak fattes, sier Anda til Arkitektur.

>

Akropolis-visjonen forklart

Akropolis-visjonen går ut på at Rogaland Teater og Stavanger museum, som begge trenger mer plass, får nye teater- og museumsbygg på Kannik-høyden, der det allerede ligger en samling kulturhistorisk viktige bygg. Sammen med det omkringliggende parkanlegget dannet disse byggene i dag et markant anlegg, hevet over byens sentrum, derav henvisningen til Akropolis. 

Arkeologisk museum og fylkeshuset er også planlagt bygget ut. I følge visjonen bør skråningen og parkdraget bak teateret, øst for museet, fylles fullstendig med ny bygningsmasse, og museets hovedoppslag mot øst bli helt innebygget og skjult, skriver SAF i notatet.

«Det omfattende romprogrammet og foreliggende skisser tilsier at hele berget ned mot veien sprenges ut og det karakteristiske, naturlige høydedraget går tapt i bygningsmassene», mener de.

Portrett av Per Anda, leder i Stavanger arkitektforening.

– Vi som arkitekter er veldig redde for at denne visjonen bare turer videre, får penger i milliardklassen, og så får vi som fagstand i oppgave å prøve å pynte op dette og til slutt blir syndebukker, sier SAF-leder Per Anda til Stavanger Aftenblad.

Foto: Privat

– Mangler helhetlig plan

Brevet er sendt til blant andre kulturminister Lubna Jaffery (Ap), rogalandsbenken på Stortinget, Fylkestinget i Rogaland og hele bystyret i Stavanger.

Det mangler åpenbart en helhetlig plan for hele området Kannik-høyden, skriver SAF i brevet.

Gjennom mulighets- og volumstudier i tråd med oppdragsgivernes visjon, er flatterende tegninger lagt fram for å vise at Akropolis-visjonen kan gjennomføres, skriver foreningen. Men de samme tegningene unngår og underslår åpenbare negative sider ved planene og manipulerer perspektivene blant annet med nærliggende bygg som ikke finnes, billøse veier med mer, mener foreningen. «Noen blir åpenbart lurt», heter det i brevet.

«Både fra byplanmessig, arkitektonisk og kulturhistorisk perspektiv fremstår det fremlagte prosjektet som en potensiell katastrofe, et brutalt grep fra krefter som nettopp burde stå for det motsatte», skriver SAF.

– Kulturministeren bør vente

Kommunen har søkt staten om 1,1 milliarder kroner for å gjennomføre prosjektet. I disse dager starter forhandlingene om årets statsbudsjett opp, og Anda håper at brevet skal få regjeringen til å vurdere saken nøye.

– Jeg mener kulturministeren bør vente med disse pengene inntil vi får en skikkelig vurdering av alternativene. Det vil si: regjeringen kan godt gi penger dersom de brukes til å ta to sted tilbake i prosessen – for det kan finnes bedre alternativer, sier Anda til Stavanger Aftenblad.

Illustrasjon av Stavanger kommunes Akropolis-visjon.

Illustrasjonen viser hvordan området er tenkt fylt ut når Akropolis-visjonen er gjennomført.

Foto: Studio Hoh

Vil ikke bli syndebukk

Anda påpeker også til avisen at det er merkelig at det ennå ikke foreligger en skisse som viser hvordan det nye teater- og museumbygget vil se ut fra østsiden, siden som vender mot Storhaug.

– Vi som arkitekter er veldig redde for at denne visjonen bare turer videre, får penger i milliardklassen, og så får vi som fagstand i oppgave å prøve å pynte op dette og til slutt blir syndebukker, fortsetter Anda til avisen.

Han påpeker at det ikke er for sent å snu.

– Det er ikke noe tog som er gått. Det er ikke tatt noen investeringsbeslutning og det er ikke satt noe spadetak i jorda. Men vi må stoppe nå før vi kommer til «point of no return», sier SAF-lederen.

Mener det ikke er andre alternativer

SAF har noen gode penger, vedgår Bjarne Kvadsheim (Sp), kommunestyrerepresentant og leder for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

– Det er utfordrende å klemme inn så store bygg på disse to tomtene, men det er ingen andre alternativer, sier Kvadsheim til avisen, og påpeker at en rekke andre tomter har blitt vurdert gjennom 10-15 år.

Nå tror han at brevet fra foreningen kan gjøre det vanskeligere å få statlige midler.

— Dette kan føre til at alt blir lagt på is, sier Kvadsheim til Stavanger Aftenblad.

Byarkitekten kritisk

Også Stavangers nye byarkitekt Henrik Lundberg kritisk til løsningen som ligger på bordet.

– Den løsningen jeg har sett er kanskje god for teater og museum, men ikke god for byen. Den er tegnet innenfra og ut og ikke fra bysituasjonen og inn, sa Lundberg til Arkitektur i forrige uke.

>
>
>