Etterlyser bedre planlegging på Økern

Vil tett utbygging gjøre Økern til et Løren på steroider, spør OAF når de inviterer til Økern-debatt. Med fersk debattkomité vil foreningen ta mer plass i den offentlige diskusjonen.

Vil tett utbygging gjøre Økern til et Løren på steroider, spør OAF når de inviterer til Økern-debatt. Med fersk debattkomité vil foreningen ta mer plass i den offentlige diskusjonen.

Medlemmene i Oslo Arkitektforenings debattkomité, fra venstre: Marianne Brenna, Tina Lam, Fabian Campos (sittende foran) og Torgeir Nordbø. Foto.

Oslo Arkitektforenings nyopprettede debattkomité ønsker å gjøre foreningen synligere i den offentlige debatten. Fra venstre: Marianne Brenna, Tina Lam, Fabian Campos (sittende foran) og Torgeir Nordbø.

Foto: Oslo Arkitektforening
>

«Skal Økern kunne bli sammenlignet med andre hippe europeiske steder som mange ønsker seg, må premissene være annerledes enn det man har sett i nyere tid», heter det i invitasjonsteksten til OAFs debattarrangement om Økern, som foregår i Hagestuen i Josefines gate førstkommende torsdag. Blir Økern et forbildeprosjekt på hvordan man bygger tett by med kvalitet, eller blir det Løren på stereoider, spør OAF.

– Veldig mye av den fremtidige boligutviklingen i Oslo skal skje i dette kjempestore område. Nå forsøker vi i OAF å sette fingeren på hva det er som egentlig skjer her, og åpne opp diskusjonen for allmennheten. Det er virkelig ikke lett for den nysgjerrige å få innblikk i helheten i planene via kommunens saksinnsyn, sier Fabian Campos fra OAFs nyopprettede debattkomité.

>
Økern i 1972, sett fra luften. Sort-hvitt-foto.

Slik så Økern ut i 1972.

Foto: Fjellanger Widerøe / Oslo Byarkiv

Vil ha dialog med utviklerne

Til arrangementet kommer blant andre Thomas Holth fra Økern sentrum utvikling AS, Fatha Ali fra elevrådsstyret på Kuben videregående skole og Janne Wilberg, tidligere byantikvar i Oslo. Bygningsarkeolog Tom Davis, skal også snakke om de modernistiske byggene som finnes i området fra før, og potensialet som ligger i dem. Geir Haaversen fra A Lab presenterer siste utviklingen i planen for Økern sentrum. Til debatt kommer også politiker Line Oma (Ap).

«Utbyggerne kappes om maksimal tetthet og høyder på sine isolerte tomteflekker rundt knutepunktet Økern stasjon» skrev Campos og OAF-leder Siri Jæger Brudvik i et debattinnlegg i Aftenposten nylig.

 – Vi ønsker å få til en konstruktiv, faglig diskusjon med eiendomsutviklerne, og vi er veldig glad for at Thomas Holth fra Økern sentrum utvikling kommer og deltar i debatten.

Samarbeid på tvers av tomtegrensene

I innlegget er OAF også kritiske til kommunens manglende synliggjøring av hva som skjer i utviklingsområdene i Oslo.

- Vi påpeker at de pågående plansakene må være tilgjengelig for allmenheten på en måte som gjør det mulig å ta stilling til helheten, hvis man skal få til reell medvirkning. Slik er det dessverre ikke i dag. 

– Vi etterlyser også at PBE tar i bruk av tydeligere styringsmuligheter og mer felles planleggingsprosesser på områdenivå, med tydeligere rammer når store områder som dette skal utvikles. Vi ønsker bedre og smidigere prosesser der man klarer å samarbeide på tvers av tomtegrensene, slik at resultatet blir god byutvikling, og ikke kun enkeltprosjekter, sier Brudvik.

 Slik ser et sammenstilt Økern område ut med nesten halvparten av de 19 ulike detaljreguleringer sammenstilt i hvite volumer.

Illustrasjonen viser en sammenstilling med nesten halvparten av de 19 ulike detaljreguleringer under arbeid på Økern.

Foto: Illustrasjon fra saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten

Stedsidentitet på Økern

Nå håper de at debattinnlegg i aviser og deltagelse i debatter der OAF er synlige, er med på å bidra til en trend i retning mer offentlig involvering og mer helhetlig byplanlegging.

– Det har skjedd mye bra i Oslo, spesielt i Fjordbyen, men ambisjonene derfra må også videreføres til Hovinbyen. Hvordan får vi til det i et område som Hovinbyen som er så svært, og med så mange ulike grunneiere og aktører? Det tror jeg er en av de største utfordringene Oslo står overfor fremover, sier Campos.

– Dette handler også om å skape en stedsidentitet på Økern. Kan man for eksempel ta vare på mer eksisterende bebyggelse og gi det ny bruk, slik at stedet får en helt unik egenart, kanskje med fokus på kultur og gjenbruk? Man må prøve å få dette inn i planprosessene, sier Brudvik.

Sort-hvitt-foto av Økern gård i 1899.

Økern gård, avbildet i 1899.

Foto: Oslo Museum / Ukjent fotograf

Ny satsning på debatt

Med debattkomiteens arbeid i gang håper OAF å kunne bidra til en bredere arkitekturdebatt i offentligheten.

– Det er viktig å få til en større diskusjon om arkitektur i offentligheten. Skal man få omsatt det engasjementet som finnes i medvirkningsprosesser, så må de diskusjonene arkitekter og planleggere har i interne fora også ut i den bredere offentligheten. Vi må ikke være redde for å ta plass, sier Campos.

Det er stor konkurranse om oppmerksomheten, påpeker Campos. Flere arkitektkontorer, som Rodeo, Grape og Mad, avholder egne arrangementer og debatter. 

– Er det bra eller dårlig, tenker du?

–Det er utrolig spennende og positivt at det er så mye debatt om arkitektur og byutviklingen.  Jeg tror at rollen til OAFs debattkomite fremover blir å bidra til at  diskusjonen i enda større grad skjer i mer offentlige fora. Debatten i Arkitektur.no er interessant og har en høy temperatur. Det håper vi fortsetter. Målet er bedre arkitektur og byutvikling, og for å påvirke kan vi ikke slå oss til ro med at diskusjonen skal foregå bare faginternt og i private fora, sier Campos.

Debatten om Økern foregår i Hagestuen i Josefines gate 32 torsdag 27. april kl. 18. Mer informasjon her.

>
>
>