Fengsel til besvær

Statsbygg lander igjen på en omstridt Bredtveit-tomt i planlegging av nytt fengsel i Oslo. De satser på «god arkitekthjelp» når fengselet skal godtas av kritiske naboer.

Statsbygg lander igjen på en omstridt Bredtveit-tomt i planlegging av nytt fengsel i Oslo. De satser på «god arkitekthjelp» når fengselet skal godtas av kritiske naboer.

Bredtveit fengsel er i dag en forvaringsanstalt for kvinner i Bydel Bjerke i Oslo. Fengselet ble bygget i 1918 og tatt i bruk av staten i 1923. Arkitekter var Christian Morgenstierne og Arne Eide. Statsbygg peker nå på Bredtveit som beste tomt for nytt fengsel i Oslo. Foto: Statsbygg

>

Allerede noen timer etter at Statsbygg mandag offentliggjorde Bredtveit som foretrukken tomt for nytt fengsel i Oslo, var innbyggergruppen Bredtvetskogens venner ute med kritikk av forslaget.

– Dette sørger bare for et nytt giv hos oss. (…) Vi ønsker fortsatt å bli hørt og inviterer gjerne beslutningstakere til skogen: Alle som vil komme og se hva det handler om. Det kan være vanskeligere å ta beslutninger når man ser det som påvirkes fremfor tallene, sier Cristina Olsgaard til Avisa Oslo.

Det er dagens fengsel i Gamlebyen i Oslo, som skal erstattes med et nytt fengsel.

 

Prioriterer pris og reisetid

Det er med åpne øyne Statsbygg på nytt velger tomten i Groruddalen. Bredtveit er omstridt fordi det allerede ligger et fengsel på tomten. Et nytt fengsel vil bli omtrent tre ganger så stort, heter det i Statsbygg-rapporten som ble sluppet mandag.

Byggingen vil da påvirke et mye brukt frilufts- og naturområde i et område av Oslo, som allerede er kraftig nedbygget. Lokalpolitikerne i Oslo har allerede gått mot planene og det var Solberg-regjeringen som i 2021 ba Statsbygg om å se etter andre tomter. 51 tomter, i og utenfor Oslo, er blitt undersøkt, men likevel peker de igjen på Bredtveit.

– Vi legger nå frem fem ulike tomter, men det er riktig at Bredtveit er på topp igjen. Det handler om at vi prioriterer byggeteknisk egnethet, pris og krav til avstand og kjøretid til Oslo. I tillegg vil kvinnefengselet, som ligger der i dag, også bli rehabilitert som en del av prosjektet, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, til Arkitektnytt.

>

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i staten, mener det finnes muligheter for å begrense arealinngrepet i arbeidet med nytt mulig fengsel på Bredtveit. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Klar over motstand

– Dere omtaler selv «reguleringsrisikoen som svært høy» på grunn av folkelig motstand. Motstandere, som SV på Stortinget, har også påpekt at et nytt fengsel kanskje ikke er det et område som Groruddalen trenger mest. I tillegg vil fengselet medføre konkrete naturinngrep. Det høres ut som dere har falt ned på det vanskeligste alternativet?

– Vi er klar over disse motforestillingene og vi har også tomter i Asker og Lier blant de fem andre alternativene. Men det florerer ikke med gode tomter i vest. Det er også riktig at det vil medføre naturinngrep. Av sikkerhetshensyn kan det heller ikke ligge for tett på annen infrastruktur. Samtidig må det ligge så nærme at pårørende kan besøke innsatte. Det er et puslespill som vi har jobbet mye med å løse, sier Aschim.

Ønsker god arkitekthjelp

Aschim og Statsbygg mener det er håp om at både lokalpolitikere vil snu og at prosjektet kan gjøres mer spiselig for naboene på Bredtveit. De mener det er mulig å «ivareta store deler av friområdet på tomten, selv om dagens fengsel utvides», heter det i en pressemelding.

Dette kan gjøres ved å «begrense arealbeslaget», som det heter i rapporten, og samtidig ha tilstrekkelig for gode soningsforhold. «Det vil også være viktig å bygge på minst attraktive arealer», heter det.

– Det er klart at prosjektet vil ta noe av grøntarealene i nærområdene, og vi vet at folk ikke vil ha et nytt fengsel der. Men vårt mål er å minimere dette inngrepet og bygge mer effektivt. Her trenger vi god arkitekthjelp for å skape et funksjonelt fengselsbygg, som samtidig tar vare på naturområdene.

 

– Selgertriks

Tilbake i Bredtvetskogen, beskriver Cristina Olsgaard i venneforeningen Statsbyggs retorikk som et triks fra selgerstanden. Hun mener planene kommer til å bli mye større når de kommer lengre ut i prosessen.

– Dette er et «foten inn døra»-selgertriks for å gjøre det mer spiselig. På et senere tidspunkt vil det ikke være mulig å snu fordi da har man investert for mye i prosjektet. Det er en «slippery slope», sier hun til Avisa Oslo.

>
>
>