– Høyhus kan være et viktig grep, sier byrådslederen

Byrådet foreslår ny høyhusstrategi og vil tillate bygg opp mot 70 meter i ti områder av Oslo.

Byrådet foreslår ny høyhusstrategi og vil tillate bygg opp mot 70 meter i ti områder av Oslo.

Nye Oslo Spektrum sett fra gangbroen til Oslo S

Nye Oslo Spektrum av LPO arkitekter vil kunne bli et av mange nye høyhus i hovedstaden.

Illustrasjon: LPO arkitekter (illustrasjon)
>

Det er nitti år siden Oslo fikk sitt første høyhus, Horngården på Egertorget, og snart 20 år siden høyhusstrategien sist ble revidert. Nå kommer byrådet med forslag til ny høyhusstrategi. Ti områder i Oslo kan få bygg på inntil 70 meter og det åpnes for høyhus på 125 meter på Oslo S.

I den nye strategien defineres høyhus som bygg over 42 meter.

 – Vi foreslår en ny høyhusstrategi med mulighet for høyhus på enkelte sentrale steder i byen, slik at folk skal kunne bo og jobbe der det er svært god kollektivdekning, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

De ti områdene er Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Bryn, Lysaker, Skøyen, Majorstua, Nydalen og Forskningsparken. I gjeldende strategi er det kun i områdene Bjørvika, Bispevika og Vaterland at det tillates hus over 42 meter.

>
Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap). Foto.

Byrådsleder Raymond Johansen vil utvikle flere boliger sentralt i byen og tror høyhus kan være et viktig grep for å få det til.

Foto: Sturlason

– Fornuftig fortetting

Begrunnelsen fra byrådet er ønsket om å skaffe nok boliger til Oslofolk.

– Hovedtyngden av boligutviklingen skjer nå i tidligere industriområder i ytre by, men vi må også utvikle boliger sentralt i byen. Det skal være større grad av fornuftig fortetting til både bolig og næring, og høyhus kan være et viktig grep, sier byrådslederen.

I forslag til ny høyhusstrategi gis det tydeligere føringer for høyhus; på hvilke betingelser de kan tillates og hvordan de skal bygges.

- Høyhus skal bygges med svært god kvalitet, strenge klimakrav og tilpasses omgivelsene der vi eventuelt tillater dem. Når vi bygger høyere på enkelte punkter, kan vi bygge lavere på andre. Gjør vi dette på riktig måte, skaper vi rom for gode uteområder og bedre lysforhold, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i pressemeldingen.

På Oslo S åpnes det for inntil 125 meters høyde, her illustrert ved forslaget fra Reiulf Ramstad arkitekter i samarbeid med CF Møller Architects.

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter/CFM (Illustrasjon)

– Ikke fritt fram

Det er ikke et mål i seg selv at det skal bygges mange høyhus, bedyrer byrådet, men argumenterer også med at høyhus kan avlaste fotavtrykket på bakken og gi større rom for gode utendørskvaliteter på bakkeplan som for eksempel grøntområder, trær og torg- og møteplasser.

Byrådet vektlegger at høyhus med boliger skal ha gode fellesarealer innendørs for de som bor der.

- Det vil ikke være fritt fram for høyhus. Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og alle høyhus må bygges som foregangsprosjekter med tanke på arkitektur, miljø og bærekraft. Høyhus skal bygges med god kvalitet både ute og inne. Første etasjene skal også by på forretninger med publikumsrettet virksomhet for å gi noe tilbake til nabolaget, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll i pressemeldingen.

Byrådet sender nå høyhusstrategien til endelig vedtak i bystyret.

>
>
>