Johansen forsvarer fortetting og høyhus i Oslo

– Politikerne må være ærlige nok til å si at vi har bestemt oss for å bygge mer i Oslo, og at det må være høyere og tettere flere steder i byen, konstaterer byrådsleder Raymond Johansen.

– Politikerne må være ærlige nok til å si at vi har bestemt oss for å bygge mer i Oslo, og at det må være høyere og tettere flere steder i byen, konstaterer byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen snakker foran en samling eiendomsutviklere på frokostseminar hos Aspelin Ramm.

Byrådsleder Raymond Johansen på frokostseminar hos Aspelin Ramm.

Foto: Aspelin Ramm
>

Hva er det Raymond egentlig vil med byen vår? Det var spørsmålet eiendomsutvikler Aspelin Ramm stilte da de tirsdag inviterte byrådsleder i Oslo Raymond Johansen til frokostseminar, sammen med andre sentrale folk fra eiendomsbransjen.

Johansen slo fast at politikerne må være tydelige i byutviklingsdebatten, selv om man ser stadig flere protester mot fortetting. 

– Jeg er lei politikere som klager på manglende fart i boligbygginga, som gjerne klager på plan- og bygningsetaten – men som samtidig møter aksjonsgrupper og plutselig sier nei til boligbygging, sa Raymond Johansen under arrangementet, referert i en pressemelding fra eiendomsutvikleren.

>

Nei til parker, selv om det smerter

– Vi må være ærlige om at dette er komplekse spørsmål og våge å si til aksjonsgruppene at vi har tatt et valg. Vi har valgt å bygge flere boliger, det må være tett og høyt en del steder i byen, og da er det kanskje enkelte parker vi må si nei til – selv om det smerter. For saken er at folk ønsker å flytte til Oslo, og de trenger et godt sted å bo, konstaterte Johansen.

Samtidig blir det stadig mer krevende å utvikle nye boligområder i Oslo, mener Johansen. Det blir mer skreddersøm framover, ifølge byrådslederen. 

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen snakker foran en samling eiendomsutviklere på frokostseminar hos Aspelin Ramm.

Raymond Johansen var tirsdag invitert til å snakke foran en samling nøkkelpersoner i eiendomsbransjen.

Foto: Aspelin Ramm

Krever enorme knutepunkter

Nabokommunene bygger ut med enorm hastighet, og bosetter folk som ofte jobber i Oslo, påpekte Johansen. Dette øker presset på byens infrastruktur, og krever enormt store kollektivknutepunkter. 

– Her må vi presse staten til å sette i gang tunge infrastrukturprosjekter som en del av byutviklingen, som et tognett rundt Oslo, mente Raymond Johansen, som samtidig kritiserte veiutbyggingen.

– Presset på motorveiutbyggingene ser jeg på som primitivt, der ligger vi langt bak andre land som går i en annen retning og satser på tog. De store, tunge kollektivutviklingsprosjektene er Oslos missing link, sa Johansen i følge pressemeldingen.

Nye områder og lokk over motorvei

Et mål for Johansen er å få utviklet enda mer av områdene nederst i Groruddalen, og ikke minst behovet for å få sikret t-bane-forbindelse til disse nye boligområdene. Et annet prosjekt byrådslederen ønsker å se ferdig om noen år, er lokket over E18 ved Hjortnes på Filipstad.

– Dette er den siste, store indrefileten i Oslos eiendomsmarked, og for å få til gode og lett tilgjengelige boligområder her, er vi avhengige av å få finansiert lokket i forlengelsen av E18. Her må en rekke aktører på banen for å realisere dette prosjektet – som sammen med Grønlikaia er viktig for å skape en god by med gode møteplasser, sa byrådslederen.

>
>
>