Klassisk kvartalforslag i Kristiansand

En gruppe arkitekter og byplanleggere vil ha klassisk kvartalbebyggelse på Lagmannsholmen i Kristiansand. Målet er en vakker og tilgjengelig by. 

Slik ser grupperingen for seg fremtidens bebyggelse på Lagmannsholmen. «Dette er kun et innspill. Så bilder og illustrasjoner er ikke slik det absolutt skal bli, men vi fronter en kvartalsstruktur», skriver André Seljestad Knudsen om forslaget. 

Foto: By- og stedsutvikling i Kristiansand
>

En ny bydel skal bygges og planlegges på Lagmannsholmen i Kristiansand. Nylig gikk høringsfristen for første områdeplan ut. Av de innsendte høringssvarene har by- og stedsutvikler André Seljestad Knudsen og arkitektene Gunnar Knutsen, Jens Rye Svensson og Henrik Norbakk levert inn forslag om å fortsette Kristiansands klassiske kvartalstruktur inn i det nye utbyggingsområde.

I Fædrelandsvennen forteller grupperingen at de mener en viderføring av byens karré-/ kvartal er det beste for byen. «Det skal være tett, men lav bebyggelse - maks fem etasjer. Kvartalets ytre er den offentlige side, mens dets indre er privat og trygt for barnefamilier. En ekstra høy førsteetasje skal være fleksibel for næringsformål», heter det i Kristiansand-avisen.

>

Uavhengig av opprøret

André Seljestad Knudsen er en aktiv debattant i arkitektur- og byutviklingsdebatten – også her i Arkitektur. Han drifter også siden «By- og stedsutvikling i Kristiansand» på Facebook. Her skriver han også om forslaget:

«Gjennom eget firma (Gode Steder på instagram) og helt uavhengig av Arkitekturopprøret, men sammen med tre andre arkitekter fra Kristiansand sendte vi inn et forslag/alternativ til utviklingen av Lagmannsholmen forrige uke» Han minner samtidig om at Oslo-bydeler som Frogner og Grünerløkka, med lav kvartalstruktur, er noen av byens tettest befolkede områder.

– Vår visjon er en vakker, tilgjengelig og menneskelig bydel. Et sted man gjør mer enn kun å bo, men som hele byen vil besøke. Både fordi det er tilbud der, men også fordi området er inkluderende og innbydende, sier Knudsen til Fædrelandsvennen.

    Syv hovedforslag:
  • Kvadraturen bør bygges videre på Kristiansands historiske karréstruktur (kvartalsstruktur)
  • Arkitekturen må spille på tradisjonstilarter i området og byen
  • Bruke Murbyplanen i Kristiansand som utgangspunkt for ny bebyggelse med tanke på høyder og estetikk
  • Skape gater med sterk offentlig karakter, uten privatisering. Mennesket prioriteres foran bilen. Gjennomgående siktlinjer, oversiktlige og attraktive offentlige byrom med en vannfront åpen for alle
  • Tilrettelegge for barnefamilier og unge par i etableringsfasen
  • Bevare industribygg som transformasjonsobjekter for kultur og idrett
  • Åpne opp kanalen for husbåter. Kan man skape en lun og koselige kanal som i Amsterdam?

Glade for innspill

Hva sier så kommunen om forslaget? Plan- og bygningssjef, Venke Moe, sier til Fædrelandsvennen at arkitektene egentlig er litt tidlig ute. Dette fordi selve byutviklingsgrepene først kommer i neste fase av planprosessen.

Hun er likevel veldig takknemlige for innspill:

– De blir med videre, men vi tar ikke stilling til dem nå. Kvartalsstruktur vil være et av konseptene vi vurderer i neste fase, sammen med andre konsepter. Vi vil stille opp flere byutviklingsgrep og vurdere deres plusser og minuser opp mot hverandre, sier Moe i saken.

Det er ventet at bystyret i Kristiansand skal vedta ferdig plan for hele området først i 2025.

>
>
>