Ny opptelling av tomme bygg i Oslo

Tryvannstårnet og Skar leir i Maridalen kommer snart til salgs, forsikrer Oslo kommune. – Det er viktig at man unngår forfall og reduserte eiendomsverdier, sier byråd James Stove Lorentzen. 

Tryvannstårnet og Skar leir i Maridalen kommer snart til salgs, forsikrer Oslo kommune. – Det er viktig at man unngår forfall og reduserte eiendomsverdier, sier byråd James Stove Lorentzen. 

Bilde av tryvannstårnet

I fjor ble det annonsert at Oslo kommune skal selge Tryvannstårnet. Nå bedyrer kommunen at bygget kommer for salg i sommer.

Foto: GAD/Oslo byleksikon
>

I flere år har Oslo kommunes manglende oppfølging av tomme bygg i kommunens eie vært omdiskutert. I en by med høyt press på tomter og stigende boligpriser, har dette vakt reaksjoner. 

I 2023 ble det opprettet et eget prosjekt for å kartlegge kommunens ledige bygg. I mai i fjor offentliggjorde kommunen at det til sammen stod 96 eiendommer med 197 bygg ledige, med et samlet bruttoareal på nærmere 150.000 kvadratmeter.

Da ble det også annonsert at en rekke eiendommer skulle selges, blant annet Tryvannstårnet og den nedlagte militærleiren Skar i Maridalen.

>

193 ledige bygg i dag

Ved inngangen til mai 2024 har kommunen klart å kvitte seg med noen av byggene: Totalt står nå 90 eiendommer med til sammen 193 bygg ledige, skriver kommunen i en pressemelding. 

Kommunens ledigstilte bygg utgjør omtrent 3 prosent av den samlede kommunale bygningsmassen på rundt 3,8 millioner kvadratmeter. 

Tryvannstårnet, gamle Furuset sykehjem og Skar leir skal legges ut for salg i sommer, heter det i pressemeldingen. Senere i år kommer blant annet Drammensveien 225 for salg, og Mosseveien 197 og Mosseveien 203 skal også legges ut for salg gitt politisk godkjenning. 

James Stove Lorentzen, byråd for byutvikling (H), er opptatt av å selge unna byggene kommunen ikke trenger selv. Nye eiere kan gi byggene nytt liv, mener han.

Foto: Torgeir Holljen Thon

125 millioner til tiltak

– Byrådet har et særskilt fokus på å selge de byggene kommunen ikke trenger selv og i år kommer flere eiendommer ut i markedet. Nye eiere kan gi disse byggene nytt liv, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen. 

Det er viktig at man unngår forfall og reduserte eiendomsverdier, fortsetter byråden. 

I forbindelse med budsjett 2024 er det satt av 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene. 

Det er knyttet bevaringsinteresser til 44 av eiendommene. Mange av byggene har et stort rehabiliteringsbehov, noen har bevaringsverdier og flere av byggene er uegnet for kommunal bruk og krevende å klargjøre for ny bruk av ulike årsaker. 

>
>
>