Oslo kommune selger Tryvannstårnet

Oslo kommune rydder opp i ledige bygg. Tryvannstårnet er blant byggene som skal selges i løpet av året.

Oslo kommune rydder opp i ledige bygg. Tryvannstårnet er blant byggene som skal selges i løpet av året.

Bilde av tryvannstårnet

Tryvannstårnet i Nordmarka er ett av byggene som skal selges fra Oslo kommune. Tryvannstårnet ble bygget i 1962 for å sende radio- og tv-signaler utover landet. Det er 118 meter høyt, men står hele 529 meter over havet. 

Foto: GAD/Oslo byleksikon
>

Oslo kommune har lenge fått kritikk fordi de som huseier lar en rekke bygg stå tomme. I en by med høyt press på tomteland og stigende boligpriser, har dette vekt reaksjoner. Nå tar byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), endelig grep.

– Vi har nå fått en veldig god og samlet oversikt over alle kommunens ledige bygg og er godt i gang med det nye prosjektet. Planene for de fleste byggene er klare, sier Marcussen i en pressemelding.

>

26 bygg selges, 45 beholdes

Per mai 2023 står til sammen 96 eiendommer med 197 bygg ledige. Samlet bruttoareal utgjør nærmere 150.000 kvadratmeter. I gjennomgangen har kommunen vurdert eget behov opp mot hvert enkelt bygg.

Det ligger nå klart anbefalte tiltak for de aller fleste byggene. 45 bygg skal beholdes og rehabiliteres til kommunal bruk eller privat utleie. 26 av eiendommene er anbefalt solgt og 19 eiendommer er anbefalt revet.

- Allerede i år vil noen bygg rives, noen planlegger vi å legge ut for salg og noen starter vi med å rehabilitere. Salgsinntektene fra de byggene vi selger skal gå til rehabilitering av de byggene vi skal beholde, sier byråden.

Portrett av Hanna Marcussen. Foto.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), mener gjennomgangen av tomme bygg i kommunalt eie også har en miljødimensjon. 

Foto: Sturlason / Oslo kommune

Tryvannstårnet på listen

Byggene på listen er av ulik karakter og omfatter blant annet eldre hytter i marka, Tryvannstårnet, Skar leir (nedlagt militærleir i Maridalen) og et krutthus på Hovedøya. Byggene ligger spredt i byens 15 bydeler og syv eiendommer ligger utenbys. Ti av eiendommene ligger i regulerte friområder i marka og på øyene.

Det er knyttet bevaringsinteresser til 41 av eiendommene.

I budsjettet for 2023 er 125 millioner prioritert til tiltak for de ledige byggene.

– Vi har en god plan for dette langsiktige arbeidet og er allerede godt i gang med flere prosesser. I år klargjør vi flere eiendommer for salg og etter planen legger vi blant annet ut Tryvannstårnet for salg mot slutten av 2023, sier Eskil Bråten, direktør i Eiendoms og byfornyelsesetaten som leder prosjektet.

Viser til miljøeffekt

Andre eiendommer som kommer for salg er ledige bygg i Asker og flere boliger langs Mosseveien. Dette skal ifølge pressemeldingen skje så fort fradeling er gjennomført og allmenheten er sikret tilgang til strandsonen.

– I tillegg til at det er uheldig i seg selv at bygg blir stående tomme over tid, betyr det også økt forfall og reduserte eiendomsverdier. Det er derfor vi har satt av ekstra midler til dette arbeidet. Istandsetting og bruk av eksisterende bygg har dessuten en viktig miljøeffekt da alternativet ofte vil være investeringer i ny bygningsmasse, sier Marcussen.

>
>
>