Podkast om byer

Norconsult fordyper seg i byutvikling og bærekraft i ny sesong av podkasten Prosjektkontoret. – Målet er å diskutere byer og byutvikling på nye måter, sier prosjektleder Rina Brunsell Harsvik.

Norconsult fordyper seg i byutvikling og bærekraft i ny sesong av podkasten Prosjektkontoret. – Målet er å diskutere byer og byutvikling på nye måter, sier prosjektleder Rina Brunsell Harsvik.

Halvor Weider Ellefsen (AHO), Vigleik Winje (Karmøy kommune) og Rina Brunsell Harsvik (Norconsult) spør «Hva er en by?» i Norconsults podkast Prosjektkontoret. Foto: Norconsult

>

«Hva er egentlig en by?» Spørsmålet innleder den nye sesongen av Norconsult-podkasten Prosjektkontoret. Her inviteres sentrale personer innen fagmiljøet til samtaler om by, byutvikling og bærekraft.

Først ut er Halvor Weider Ellefsen, førsteamanuensis ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Vigleik Winje, leder for by- og samfunnsutvikling i Karmøy kommune og Rina Brunsell Harsvik, prosjektleder for bærekraftig byutvikling i Norconsult og tidligere lokalpolitiker i Oslo for Arbeiderpartiet.

– Byene våre sitter på de viktigste løsningene på vår tids største utfordringer. Der dreier seg om å miljø- og klimavennlig byliv, hvordan håndtere mobilitet, skape byer med sosial og økonomisk bærekraft og tilpasse samfunnet til klimaendringene. Målet med podkasten fremover blir å dykke ned i disse temaene på ulike måter og også åpne opp for å diskutere disse problemstillingene på ny måter, sier Harsvik, som også har vært med å på planleggingen av podkasten.

På lag med vitenskapen

Med det mener Harsvik blant annet at de vil bringe inn aktører og fagfelt som bransjen vanligvis ikke snakker nok med. Hun mener bransjen bør bli flinkere til å tenke byutvikling og se det store bildet i tidligfase av prosjektene det jobbes med.

– Vi må samarbeide bedre innad i bransjen, og få inn ekspertise fra andre fagfelt, som kan se sosiologisk eller statsvitenskapelig på byutvikling, eller samfunnsøkonomer som kan si noe om hva som styrer boligmarkedet, for eksempel. Podkasten og tenkningen som ligger bak handler i stort om å utvide horisonten rett og slett, sier Harsvik som selv er statsviter.

>

 I Norconsult-podkasten Prosjektkontoret tar de et oppgjør med begrepet «ja»-kommuner og spør: «Hvem er premissleverandør for utformingen av norske byer? Her syklister og gående i Torggata i Oslo. Foto: Norconsult

Nei til «ja»-kommuner

Harsvik og Norconsult går grundig til verks og stiller altså spørsmålet «Hva er en by?» i første episode av denne sesongen. Her snakker Halvor Weider Ellefsen om at det er en teknisk og en kulturell måte å beskrive hva en by er, og det er det siste som ofte er gjenstand for den offentlige debatten.

Deretter tar gjestene opp hvem som er dagens premissleverandører for byutviklingen – og hvem som bør være det. Vigleik Winje fra Karmøy kommune tar her et oppgjør med ideen om «ja»-kommunen.

– Vigleik mener i episoden at å være en «ja»-kommune er det motsatte av å ta styringen. Det gir store utfordringer med tanke på overordnete mål om klimahåndtering eller miljøsaker.

– Som tidligere lokalpolitiker hva tenker du om den inngangen?

– Dette er en veldig viktig diskusjon å ta opp. Det er viktig at kommunene forstår sin rolle og blir tydeligere. Min erfaring er at vi som kommune ofte var for opptatt av én og én reguleringsplan, men mistet litt oversikten over helheten på veien. Kommunene bør bli mer strategiske i planleggingen, og som ledelse av byen.

>
>
>