Uenighet om utenlandsfergene

Skal danskebåten og Kiel-ferga flyttes til Kongshavn eller samles på Vippetangen? PBE og Oslo Havn er uenige.

Skal danskebåten og Kiel-ferga flyttes til Kongshavn eller samles på Vippetangen? PBE og Oslo Havn er uenige.

Luftfoto av Vippetangen i Oslo

Oslo Havn vil samle utenlandsfergene her på Vippetangen. Det vil imidlertid ikke Plan og bygningsetaten.

Foto: Oslo Havn/Motion Air
>

Terminalene for utenlandsfergene tar opp for mye plass, har bystyret i Oslo ment lenge. I dag legger Kiel-fergen til ved Hjortnes vest for Filipstad, mens København-båten legger til på Vippetangen. Begge er områder bystyret gjerne vil utvikle, og gi plass til boliger, næringsliv, kultur, park og ikke minst sikre folket bedre tilgang til fjorden. Derfor bestilte politikerne i 2020 en utredning der det ble vurdert å samle fergene på ett sted, enten ved noen av de nåværende kaiene, eller et tredje alternativ: Ved Kongshavn under Ekeberg.

Utredningen hadde ingen klar konklusjon, men slo likevel fast at å samle fergene på Kongshavn vil være den beste løsningen for byutvikling.

I høst var utredningen på høring, og tirsdag presenterte Plan og bygningsetaten (PBE) og Oslo Havn sine anbefalinger. De er uenige om hva som er den beste løsningen, skriver Aftenposten. Mens PBE mener en samling på Kongshavn er best, vil et enstemmig styre i Oslo Havn samle fergene på Vippetangen.

200 mennesker eller 50 tonn gods

– Vippetangen er et kinderegg, sier leder i Havnestyret, Marthe Scharning Lund (Ap) til avisen, og påpeker at store arealer vil bli frigjort på Filipstad og at et nytt terminalbygg på Vippetangen vil kunne tilpasses planene om økt byliv. I tillegg er det kort vei til sentrum. Dette vil likevel kreve nye utfyllinger for å få plass til begge fergene.

Stein Kolstø i PBE er derimot ikke i tvil om at det beste vil være å samle fergene på Kongshavn.

– Det vil åpne for de største og mest positive gevinstene for Oslo sentrum og fjordbyen, sier Kolstø, som mener det må veie tyngst å gjøre mest mulig av både sjøsiden og selve fjorden tilgjengelig for folk.

– Det er viktigere å gjøre 200 mennesker lykkelige enn å ta inn 50 tonn ekstra gods, for å sette det på spissen, sier han til avisen.

>
Luftfoto av Ekebergskrenten

PBE vil flytte utenlandsfergene til den gamle containerhavna på Kongshavn, og frigjøre plass både ved Filipstad og Vippetangen.

Foto: Oslo Havn KF/Patrik Dronetjenester

– Lite klimavennlig

Lund og Oslo Havn mener Kongshavn er uegnet, og påpeker at Oslo Havn allerede skal flytte godshåndtering fra Filipstad, Vippetangen og Grønlikaia, som står foran en storstilt utvikling de neste årene.

– Med det mister vi 800 meter kai. Hvis fergene i tillegg flyttes til Kongshavn forsvinner den siste arealreserven for å ta unna gods som kommer miljøvennlig på kjøl. Vi er allerede i gang med planleggingen, sier Marthe Scharning Lund.

Ifølge Oslo Havn viser utredningen at Kongshavn til bruk for utenriksferger scorer dårligst på klima, miljø og naturmangfold på grunn av skipenes størrelse og hyppige anløp.

Mulig kompromiss?

Skulle Kongshavn vise seg å være uaktuelt er det likevel samling på Vippetangen som er den beste løsningen, mener PBE.

– En samling der vil gi flere gevinster, og vi kan leve med det. Men vi vil alltid argumentere for den beste løsningen, sier Stein Kolstø, og understreker samtidig:

– Vi må sikre oss at det ikke går for hardt ut over folks mulighet for opphold og aktiviteter. Og store skip må ikke få ødelegge padling og annet sjøliv i Bjørvika, sier han til Aftenposten.

Utredningen, som med alle vedlegg er på rundt 1.200 sider, inkludert cirka 400 sider med innkomne merknader, oversendes nå byrådsavdelingene for byutvikling og næring og eierskap for politisk behandling.

>
>
>