Ny NIL-president

Interiørarkitekt Ragnheidur Björnsdottir er NILs nye president. 

Interiørarkitekt Ragnheidur Björnsdottir er NILs nye president. 

Bilde av ny NIL-president

Interiørarkitekt Ragnheidur Björnsdottir fra Henning Larsen blir ny president i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening. 

Foto: Trond Myran Reksten
>

Nylig ble det valgt nytt styre i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Ny president i foreningen er interiørarkitekt Ragnheidur Björnsdottir fra Henning Larsen. Björnsdottir har utdannelse i interiørarkitektur fra Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (ferdigutdannet 2021) og bachelor fra Høyskolen Kristiania. 

– Å være president i NIL er et enormt spennende oppdrag. Dette er en svært viktig rolle og jeg er veldig takknemlig for å få den tilliten jeg nå har fått, sier Björnsdottir til Arkitektur. 

>

Skal øke synligheten

Den nye presidenten er valgt for ett år. Hun får selskap i styret av de nye styremedlemmer Kristine Aassved Storeide (Metropolis arkitektur & design AS), Hallbjørn Kjellson Hognestad og varamedlem Karoline Løken Helland. Kaja Kosonen Geiran og Karen Naalsund fortsetter som visepresident og styremedlem.

Sammen skal det nye styret blant annet gripe fatt i funnene fra rapporten Björnsdottir selv var med å lage tidligere og som ble presentert for styret i desember 2022. Rapporten påpekte hvordan NIL kan bli enda mer aktuell for unge interiørarkitekter og møbeldesignere - samt for profesjonsutøvere som har valgt å stå utenfor foreningen.  

– Det blir viktig nå å videreutvikle NIL som en fremsynt og inkluderende organisasjon – også for de unge i vårt fagområde. 

– Hvordan skal dere klare det? 

– Vi må blant annet bli bedre på synlighet og å kommunisere hva vi jobber med som organisasjon.

– Hvilke andre utfordringer og temaer blir viktig for NIL det kommende året? 

– Hovedmålene fremover blir faglig utvikling, økt synlighet, politisk påvirkning og aktive lokalgrupper. Å fortsette å skape engasjement og samhold i organisasjonen, både sentralt og på tvers av lokalgruppene. 

Ung president

Björnsdottir var ferdig utdannet ved Universitetet i Bergen i 2021 med avgangsprosjektet «Vi er når vi bor». I Henning Larsen jobber hun blant annet med medvirkning og brukerinvolvering opp mot undervisnings- og byutviklingsprosjekter.  

– Hvordan vil du bruke erfaringene fra jobben din i vervet som president i NIL? 

– Jeg jobber i stor grad med å sikre velfungerende endringsprosesser, gjennom å planlegge og utføre inkluderende medvirkningsprosesser. Det handler mye om involvering og kommunikasjon. Som vil være viktig i det arbeidet NIL nå har fremfor seg med å aktualisere organisasjonen for flere.  

Med dine 33 år er du antagelig tidenes yngste NIL-president. Hvordan vil du bruke det i utøvelsen av presidentrollen? 

– Det håper jeg vil være med på å utvikle en organisasjonskultur som favner flere.

>
>
>