Vil at NIL skal nå ut til flere

Arbeidsgruppen bak en ny NIL-undersøkelse, mener det må bedre kommunikasjon og formidling til for å tiltrekke seg flere og yngre medlemmer.

Arbeidsgruppen bak en ny NIL-undersøkelse, mener det må bedre kommunikasjon og formidling til for å tiltrekke seg flere og yngre medlemmer.

Portrettbilde av Monica Døhlie Heck, president i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL).

– Målet vårt er at interiørarkitekter og møbeldesignere som ikke er medlemmer ser verdien i å være det, og at studenter ser på det som helt naturlig å være studentmedlem, sier NIL-president Monica Døhlie Heck.

Foto: Espen Grønli
>

Skal Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) favne flere, må styret arbeide med å utvikle en organisasjonskultur som appellerer mer til unge medlemmer.

Det er hovedbudskapet i en rapport utarbeidet av interiørarkitektene Ragnheidur Björnsdottir, Else Abrahamsen, Synnøve Sandøy og Murad Khan, som har utgjort en arbeidsgruppe som på oppdrag fra organisasjonen har forsøkt å kartlegge hvordan NIL kan bli en attraktiv interesseorganisasjon, også for unge medlemmer.

Spørreundersøkelse

Arbeidsgruppen har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer, potensielle medlemmer og studenter. Her kommer det fram at både medlemmer og ikke-medlemmer opplever organisasjonens visjon som uklar og at NIL som organisasjon oppleves som utdatert.

Flere mener at kulturen i NIL oppleves som formell og til tider gammeldags. 190 personer deltok i spørreundersøkelsen.

På bakgrunn av undersøkelsen har arbeidsgruppen utarbeidet en rapport med forslag til nødvendige tiltak for å aktualisere NIL.

– Hva er deres egne meninger om resultatene fra undersøkelsen?

– Både kartleggingen og analysen skulle ikke bli preget av vårt eget ståsted. Vi har egentlig prøvd å holde litt avstand til hva vi selv mener, sier Ragnheidur Björnsdottir.

– Det var viktig å være tro mot prosessen, det er den som skal lyttes til, ikke våre stemmer, sier Murad Khan.

– Vesentlig for fagmiljøet

Tiltakene som er foreslått i rapporten ble diskutere og formulert under et arbeidsmøte i høst, der alle som ønsket og hadde anledning kunne delta og si sine meninger om NIL. Her deltok både medlemmer, ikke-medlemmer, studenter og studentmedlemmer.

For å få rede på hvorfor unge folk ikke vil være NIL-medlemmer var de også avhengig av å nå ut nettopp til ikke-medlemmer.

– Det er veldig mange interiørarkitekter som går ut med en bachelorgrad, det er svært få masterplasser, og dermed svært mange interiørarkitekter der ute som da ikke er medlem av NIL. For å få en sterkere organisasjon er det viktig å få flere medlemmer, ha faglig tyngde, være tidsriktig og appellere til flere. Det er vesentlig for både NIL og hele fagmiljøet, sier Khan.

– Liten i forhold til NAL og NLA

– Dere skriver i funnene at organisasjonens visjon oppleves som uklar, og at NIL oppleves som utdatert. Hva tror dere det skyldes?

– Jeg tror først og fremst det dreier seg om kommunikasjon og formidling. For å nå ut til et større publikum må man kanskje kommunisere bedre, informere mer og være mer aktuelle. Det tror jeg gjelder de fleste organisasjoner, sier Khan.

Sandøy påpeker samtidig at NIL er en liten organisasjon sammenliknet med Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

– Det er lett å se på dem og tenke at de får til mye, men de er jo mye større, sier hun.

>
NILs arbeidsgruppe: (f.v) Ragnheidur Björnsdottir, Else Abrahamsen, Synnøve Sandøy og Murad Khan.

– For å få en sterkere organisasjon er det viktig å få flere medlemmer, ha faglig tyngde, være tidsriktig og appellere til flere, mener interiørarkitektene Ragnheidur Björnsdottir, Else Abrahamsen, Synnøve Sandøy og Murad Khan.

Foto: Privat

Konkrete tiltak

I rapporten har de oppsummert noen konkrete tiltak de mener NIL bør gjennomføre for å appellere til interiørarkitekter som ikke vil være medlemmer av organisasjonen.

Rapporten er overlevert styret i NIL, men ikke offentliggjort.

– Vi har anbefalt styret å gå ut med rapporten og gjøre den tilgjengelig for alle medlemmer. Styret har vært veldig positive og støttende til arbeidet vi har gjort, og ser nå på hvordan det kan implementeres i deres videre arbeid, sier Björnsdottir.

– Trengs det store endringer i organisasjonen, tror dere?

– Jeg har lyst til å svare nei. NIL er en godt voksen organisasjon som har eksistert i 75 år, og det ligger mye bra grunnmur der. Endringene som må gjøres handler først og fremst om å kommunisere bedre utad, sier Khan.

Presidenten: – Viktig å lytte

President i NIL, Monica Døhlie Heck, forteller at rapporten til arbeidsgruppen vil spille en viktig rolle inn mot landsmøtet i slutten av april.

– Rapporten styret er blitt presentert av arbeidsgruppen er klar og tydelig. Vi ønsker derfor å få godkjennelse fra landsmøtet til å arbeide videre for fortsatt å sikre at NIL er en aktuell organisasjon i fremtiden for våre medlemmer. Det er viktig å lytte til reaksjonene blant medlemmene i denne rapporten.

Rapporten danner grunnlaget for styrets arbeidet med strategi og handlingsplan for 2023 til 2026, understreker Heck.

– Målet vårt er at interiørarkitekter og møbeldesignere som ikke er medlemmer ser verdien i å være det, og at studenter ser på det som helt naturlig å være studentmedlem.

Presenteres på landsmøtet

Heck er godt fornøyd med arbeidet gruppen har utført, særlig hvordan de har samlet inn informasjon fra ikke-medlemmer og studenter.

– Vi heier på det arbeidet de har gjort, og vi ser at kommunikasjon er en utfordring i dagens samfunn. NIL utretter allerede mye som blir påpekt i rapporten, men kanskje den metoden og de stedene vi har brukt til å kommunisere ikke er der det fanges best opp av MNILere, sier presidenten.

– Arbeidsgruppen oppfordrer dere til å tilgjengeliggjøre rapporten. Kommer dere til å gjøre det?

– Ja, den vil bli presentert for medlemmene på landsmøtet. Rapporten er et viktig verktøy for det videre arbeidet i NIL både i lokalgruppene og sentralt, sier Heck.

>
>
>